Hyppää sisältöön

1Markkinointi- ja viestintä 2018-2021

Kuvaus

Mitä tavoitellaan: 

 • Tietoisuus ja ymmärrys liikkumisen merkityksestä ja hyödyistä lisääntyvät.
 • Tieto liikkumismahdollisuuksista ja -palveluista on kaikkien saatavilla.
 • Pienikin liike auttaa -ajattelu poistaa liikkeelle lähtemisen esteitä. Liikkeelle lähtemistä ei koeta arkielämästä erillisenä vaivana ja uhrauksena, vaan helppona, houkuttelevana ja kaikille mahdollisena arjen valintana. Liikkumista suosivat ratkaisut arjessa yleistyvät.
 • Istumista suosivat käytännöt kyseenalaistetaan.

Perustelut toimenpiteelle:

 • Vaikka suurin osa kaupunkilaisista vastaa harrastavansa vapaa-ajan liikuntaa, vain murto-osa helsinkiläisistä liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Kaikki ikäryhmät istuvat tai ovat makuulla valtaosan valveillaoloajastaan.
 • Yleinen mielikuva on, että liikunnan terveysvaikutuksia syntyy vain reippaassa ja rasittavassa hikiliikunnassa. Kuitenkin jo vähäisellä arki- ja hyötyliikkumisella on terveyttä ja hyvinvointia edistäviä vaikutuksia erityisesti niiden henkilöiden kohdalla, jotka jo ennestään liikkuvat vähän. Liikkumisen terveysvaikutukset alkavat heti. Liikkumisessa olennaista on säännöllisyys.
 • Liikkumisen edistäminen mielletään pääsääntöisesti liikuntapalveluiden asiaksi, vaikka kaupungin kaikilla toimialoilla on merkitystä liikkumisen edellytysten luomisessa. Liikkumisen lisääntymisen vaikutukset näkyvät monen toimialan strategisissa mittareissa positiivisena kehityksenä (terveys, hyvinvointi, elämänlaatu, oppiminen, liikenteen päästöjen vähentäminen, elinkeino- ja yhdistystoiminta).
 • Liikkumismahdollisuuksia on paljon, mutta tieto niistä on hajallaan eri sivustoilla, palvelujärjestelmissä ja portaaleissa, mikä on todettu keskeiseksi haasteeksi erityisesti ikääntyneiden ja iäkkäiden kohderyhmässä.

Virallinen kuvaus

Monikanavainen markkinointiviestintä (2018–2021) muuttaa liikkumisohjelman konkreettisiksi teoiksi ja liikkeeksi. Kampanja koostuu sosiaalisen median joukkoistavista kampanjoista (#HelsinkiLiikkuu), mainonnasta kaupungin digitaalisilla pinnoilla, tapahtumista, vaikuttajien ulostuloista, sisällöntuotannosta eri kanaviin sekä sarjasta herättäviä toimenpiteitä.
(Liikkumisohjelman mukaan)

Tehtävät

Mitä nyt tehdään?

 • Tehtävä30.9.2021

  Ikäihmisten kampanja, Anna arjen liikuttaa

  • Ideoiden koonti syksy 2020
   • Suunniteltiin Ikäihmisten Anna arjen liikuttaa -viestintäkampanjan kärkiä yhteistyössä kaupungin toimijoiden, sidosryhmien, tutkijoiden sekä kohderyhmän kanssa
  • Valmistelutyö 1-3/2021
   • Kartoitettiin kohderyhmän parhaiten tavoittavat kanavat mediatoimiston avulla, kanava-anayysi ja -suunnitelma OMD
   • Konseptin suunnittelu N2-markkinointiviestintätoimiston kanssa
   • Kampanjasisällöt yhdessä tutkijoiden, asiantuntijoiden ja kohderyhmän kanssa
   • Suunniteltiin painettu materiaali arkiliikkumisen tukemiseksi
  • Kampanjan jalkautus 4-6/2021 (ulkoinen viestintä- ja markkinointi)
   • ½ sivun mainos HS Helsinki (5.5., 12.5., 19.5., 26.5.)
   • ½ sivun mainos Helsingin Uutiset (8.5., 15.5., 22.5., 26.5.,)
   • 1/3 sivun mainos HBL (20.5., 27.5.)
   • Kohdennettu Facebook-mainonta +65-vuotiaat, n. 50 000 henkilöä (liikkumisen arvostus)
   • Kohdennettu Facebook-mainonta 30-50-vuotiaat, n. 300 000 henkilöä (tietoisuuden lisääminen)
   • Datakohdennettu ohjelmallinen mainonta, animaatio + natiivi-display, +65-vuotiaat, noin 100 000 henkilöä (ikäsegmentti ja aluekohdennus)
   • HSL-bussit, Helsinki-kohdennus 1 kuukausi, 410 vaakanäyttöä (17.5.-16.6.)
   • Adshell-katumainoskampanja, 125+125 pintaa (17.5.-30.5.)
   • Downtown Digital -katumainoskampanja (17.5.-30.5.)
   • Kampanjamateriaalit koronarokotusasemien digipinnoilla
   • Kampanjamateriaalit terveysasemien digipinnoilla
   • Anna arjen liikuttaa -esite, 28 000 kpl (fin), 2 800 kpl (swe), jakelu: palvelutalot, apteekit jne.
   • Anna arjen liikuttaa -osio Helsinki Liikkuu -sivulle (asiantuntijakirjoitukset + materiaalit)
   • Hel.fi ja Helsinki Liikkuu -uutiset ja asiantuntijakirjoitukset
   • Radio Helsinki, Minna Paajasen haastattelu 21.4.
   • Helsinki-lehti, konkreettiset ikäihmisten vinkit (3.6.)
   • Ikäihmisten liikkumisvideo (liikkumissopimus) yhteistyössä soten kanssa
   • Oma, Pääkaupunkiseudun omaishoitajien lehti; mainos (8/2021)
  • Kampanjan jalkautus 4-6/2021 (sisäinen viestintä)
   • Sosiaalisen median materiaalit kaikille kaupungin palveluiden viestintäyksiköille
   • Sisäinen etukäteisviestin ja materiaalit kaupungin johdolle (pormestari, apulaispormestarit, toimialajohto ym.)
   • Sisäinen viesti liikkumisohjelman verkostoille (projektiryhmät, toimialat, ohjausryhmä jne.)
   • Kaupunkitasoinen Helmi-uutinen
  • Visuaalinen ilme

  Dia1.JPG

 • Tehtävä31.12.2021

  Jatkuva sisäinen viestintä henkilöstön liikkumisen lisäämiseksi

  Henkilöstön käyttöön tuotettua materiaalia:

Mitä on tehty?

Yhteenveto ja yhteystiedot

Valmistumisaste

Valmis

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2018 - 2021

Vastuuorganisaatiot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Essi Eranka
  Essi Eranka
  viestintä- ja markkinointipäällikkö
  Hallinto
 • Juhana Särkelä
  Juhana Särkelä
  Markkinointisuunnittelija
  Hallinto
 • Juuso Hämäläinen
  Juuso Hämäläinen
  viestintäasiantuntija
  Hallinto
 • Minna Paajanen
  Minna Paajanen
  projektipäällikkö
  Liikuntapalvelukokonaisuus
 • Elisa Kaaja
  Elisa Kaaja
  Projektikoordinaattori
  Liikuntapalvelukokonaisuus
Tietoja päivitetty 31.08.2021

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?