Hyppää sisältöön

Tietoa Liikkumisvahdista

Helsinki haluaa lisätä kaikenikäisten kaupunkilaisten arki- ja hyötyliikkumista. Muutostarve liikkumisen lisäämiseksi on valtava ja maailmanlaajuisesti tunnistettu, mutta ratkaisua liikkumattomuuteen on haettu kapeasti liikuntaharrastuksista. Todellisuudessa vapaa-ajan liikunta on osin jopa yleistynyt, mutta yhä harvempi kaupunkilainen liikkuu riittävästi. Helsinki nosti vuonna 2018 liikkumisen kaupunkistrategiansa kärkihankkeeksi. Ohjelman tavoitteena on saada kaupunkilaiset liikkumaan enemmän ja istumaan vähemmän. 

Liikkumisohjelmassa on kysymys liikkumisen aiempaa kokonaisvaltaisemmasta ymmärtämisestä, edistämisestä ja koordinoinnista. Ohjelmalla ei haluta patistaa tai painostaa, vaan tuoda positiivisella tavalla esiin kaupungin tarjoamia mahdollisuuksia liikkumiseen. Tavoitteena on vaikuttaa ihmisten asenteisiin, madaltaa liikkeelle lähtemisen kynnystä ja lisätä liikkumisen iloa. Päämääränä on, että liikkuminen Helsingissä on helppo, sujuva ja houkutteleva arjen valinta. Liikkumista lähdettiin edistämään 57 toimenpiteellä. Lisää liikkumisohjelmasta voit lukea täältä https://helsinkiliikkuu.fi/liikkumisohjelma/ 

Miksi Liikkumisvahti on luotu?

Helsingin liikkumisohjelman toteutuksessa on alusta asti nojattu tutkittuun tietoon ja sen valmistelusta lähtien yhteistyö tutkijoiden ja tutkimuslaitosten kanssa on ollut säännöllistä. Kootakseen hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, toimenpiteet ja edistymisen yhteen, liikkumisohjelma on lanseerannut kaikille avoimen seuranta-alustan, Liikkumisvahdin, joka tuo näkyville kaupungin konkreettiset teot liikkumisen lisäämiseksi. Läpinäkyvän seurannan toivotaan lisäävän toimijoiden, kaupungin työntekijöiden ja kaupunkilaisten tietoisuutta käynnissä olevista toimenpiteistä ja liikkumismahdollisuuksista.

Kaikkiin 57 käynnissä olevaan tai jo toteutettuun toimenpiteeseen, kaupunkilaisten liikkumisesta kerättyyn tietoon, sekä toimenpiteiden vaikuttavuutta mittaaviin mittareihin voi tutustua kaikille avoimessa Liikkumisvahdissa.

Usein kysytyt kysymykset

Liikkumisohjelman myötä kaupunki käynnisti konkreettisia liikkumiseen kannustavia toimenpiteitä neuvoloissa, kotihoidossa, työpaikoilla, päiväkodeissa, kouluissa ja kaupunkiympäristön suunnittelussa. Se toi liikkumisen lisäämisen kaikkien kaupungin palveluiden agendalle - myös niiden, jotka eivät ole aiemmin mieltäneet itseään liikkumisen edistäjiksi

Kaupunkilaisia on tavoitettu lukuisin eri tavoin. Esimerkiksi jo yli 4 600:lla kotihoidon asiakkaalla on otettu käyttöön liikkumissopimus ja kaikkien kaupungin työntekijöiden koneelle on asennettu taukoliikuntaohjelma, jota on käytetty yli 700 000 kertaa. Koulupihoja on kunnostettu, kaupunkipyörien määrää on lisätty ja katukuvassa on nähty mainoksia, jotka kannustavat kävelemään seuraavalle pysäkille. Poikkihallinnollisen lähestymistavan ja tiedolla johtamisen avulla Helsinki tuli palkituksi Suomen liikkuvimpana kuntana vuonna 2019.

Edellä mainittujen konkreettisten tekojen lisäksi pääset seuraamaan liikkumistekoja täältä Liikkumisvahdista.

Liikkumisvahti, ihan kuin koko liikkumisohjelmakin, kehittyy koko ajan. Helsingin kaupunki on päässyt konkreettisilla teoilla alkuun liikkumattomuuden selättämisessä. Työ on kuitenkin kesken ja vaatii pitkäaikaista sitoutumista.

Tämänhetkiset liikkumisohjelman toimenpiteet toteutetaan vuosina 2018-2021. Niiden vaikutukset kaupunkilaisten liikkumiseen nähdään vasta pidemmällä aikavälillä, noin viiden vuoden sisällä. Tietoa kaupunkilaisten liikkumiskäyttäytymisestä kerätään lukuisilla kyselyillä ja liikemittauksilla tulevien vuosien aikana.

Liikkumisvahti-alustaa kehittää ja ylläpitää Kausal Oy ja se voidaan ottaa käyttöön myös muille kunnille tai organisaatioille.

Palvelu on toteutettu avoimella lähdekoodilla. Lähdekoodit on julkaistu AGPLv3-lisenssin alla. Jos koodiin tekee muutoksia, ne on julkaistava. Muille luoville sisällöille käytetään CC BY 4.0 -lisenssiä. Liikkumisvahti perustuu alun perin Helsingin kaupungin kehittämään Helsingin ilmastovahti -palveluun (ilmastovahti.hel.fi). Helsingin ilmastovahti on saanut tukea EU:n Climate-KIC-ohjelmasta.

Jokaiselle toimenpiteelle on valittu yhteyshenkilö päävastuussa olevasta organisaatiosta. Samalle toimenpiteelle voidaan ilmoittaa monta yhteyshenkilöä, jos toimenpide jakautuu kokonaisuuksiin, jotka ovat selvästi eri organisaatioiden töitä. Se yhteyshenkilö, joka on ensimmäisenä listatusta organisaatiosta, on vastuussa seurannasta ja huolehtii, että tiedot ovat ajan tasalla.

Mikäli sinulla on Liikkumisvahti-alustasta kysymyksiä, niin voit ottaa yhteyttä Liikkumisohjelman henkilöstöön. 

Minna Paajanen
Projektipäällikkö
040 726 2623
minna.paajanen@hel.fi

Elisa Kaaja
Projektikoordinaattori
040 190 4576
elisa.kaaja@hel.fi

Mikäli sinulla on kysymyksiä yksittäisestä toimenpiteestä, voit olla yhteydessä suoraan toimenpiteelle nimettyyn yhteyshenkilöön.