Hyppää sisältöön

Mittarit

Haluamme varmistaa, että sovitut 57 toimenpidettä etenevät aikataulussa ja että toimimme tavalla, joka pitkässä juoksussa vaikuttaa helsinkiläisten liikkumismahdollisuuksiin ja -käyttäytymiseen suotuisasti.  

Liikkumisohjelmassa on kolmenlaisia mittareita. 

Toiminnalliset mittarit kytkeytyvät suoraan toimenpiteisiin. Ne kertovat toimenpiteen etenemisestä ja sitä, kuinka paljon kaupungilla ponnistellaan kyseisen toimenpiteen puolesta. Toiminnallinen mittari on esimerkiksi kaupunkipyörien tai kotihoidossa käyttöönotettujen liikkumissopimusten määrä. 

Taktiset mittarit kuvaavat ilmiötä, jota kaupunki pyrkii lisäämään tai vähentämään toimenpiteillä. Esimerkki taktisesta mittarista on esimerkiksi kävelyn tai pyöräilyn kulkumuoto-osuus.

Strategiset mittarit puolestaan kuvaavat helsinkiläisten todellista liikkumisen ja paikallaanolon määrää, lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn tilaa ja vapaa-ajan liikunnan suosiota. 

Seuraamalla liikkumisohjelman mittaristoa pitkäjänteisesti voimme tehdä tulkintoja siitä, olemmeko tehneet sen mitä olemme luvanneet, teemmekö sen tehokkaasti, teemmekö oikeita asioita ja toimimmeko kaupunkilaisten arkielämän näkökulmasta vaikuttavasti.

 

Rajaukset

Ei rajausta
86 Mittarit
Nimi
Tyyppi
Tavoitealue
Päivitetty
Havainto
Toiminnallinen mittari
Kaupungin henkilöstö
30.4.2022
Toiminnallinen mittari
Kaupungin henkilöstö
2020
Toiminnallinen mittari
Kaupungin henkilöstö
30.4.2022
Toiminnallinen mittari
Tietoisuus ja ymmärrys
2021
Toiminnallinen mittari
Tietoisuus ja ymmärrys
25.11.2021
Toiminnallinen mittari
Pienet lapset
30.6.2021
Toiminnallinen mittari
2020
Toiminnallinen mittari
Lapset ja nuoret
30.4.2021
Toiminnallinen mittari
Lapset ja nuoret
19.4.2021
Toiminnallinen mittari
Tietoisuus ja ymmärrys
30.10.2021
Toiminnallinen mittari
Ikääntyneet ja iäkkäät
2021
Toiminnallinen mittari
Ikääntyneet ja iäkkäät
2021
Toiminnallinen mittari
Tietoisuus ja ymmärrys
25.11.2021
Toiminnallinen mittari
Kaupungin henkilöstö
2019
Toiminnallinen mittari
Kaupunkiympäristö ja -tarjonta
2021
Toiminnallinen mittari
Kaupunkiympäristö ja -tarjonta
2021
Toiminnallinen mittari
Lapset ja nuoret
2021
Toiminnallinen mittari
Kaupunkiympäristö ja -tarjonta
2019
Toiminnallinen mittari
Lapset ja nuoret
Toiminnallinen mittari
Erityistä tukea tarvitsevat
1.3.2022
Toiminnallinen mittari
30.3.2022
Toiminnallinen mittari
Ikääntyneet ja iäkkäät
28.2.2022
Toiminnallinen mittari
Ikääntyneet ja iäkkäät
31.8.2021
Toiminnallinen mittari
Lapset ja nuoret
2019
Toiminnallinen mittari
Lapset ja nuoret
2020
Toiminnallinen mittari
Lapset ja nuoret
2018
Toiminnallinen mittari
Pienet lapset
10.5.2021
Toiminnallinen mittari
Pienet lapset
2020
Toiminnallinen mittari
Kaupungin henkilöstö
2020
Toiminnallinen mittari
Lapset ja nuoret
2021
Toiminnallinen mittari
Lapset ja nuoret
2020
Toiminnallinen mittari
Ikääntyneet ja iäkkäät
30.5.2022
Toiminnallinen mittari
Kaupunkiympäristö ja -tarjonta
2020
Toiminnallinen mittari
Kaupunkiympäristö ja -tarjonta
2020
Toiminnallinen mittari
Tietoisuus ja ymmärrys
25.11.2021
Toiminnallinen mittari
Tietoisuus ja ymmärrys
25.11.2021
Toiminnallinen mittari
Kaupungin henkilöstö
2020
Toiminnallinen mittari
Kaupunkiympäristö ja -tarjonta
2022
Toiminnallinen mittari
Erityistä tukea tarvitsevat
Toiminnallinen mittari
Tietoisuus ja ymmärrys
25.11.2021
Toiminnallinen mittari
Kaupungin henkilöstö
2020
Toiminnallinen mittari
Kaupungin henkilöstö
2020
Toiminnallinen mittari
Tietoisuus ja ymmärrys
30.10.2021
Taktinen mittari
Ikääntyneet ja iäkkäät
2021
Taktinen mittari
Kaupunkiympäristö ja -tarjonta
2019
Taktinen mittari
Kaupunkiympäristö ja -tarjonta
2019
Taktinen mittari
Kaupunkiympäristö ja -tarjonta
2020
Taktinen mittari
Kaupungin henkilöstö
2019
Taktinen mittari
Taktinen mittari
Kaupunkiympäristö ja -tarjonta
1.11.2020
Taktinen mittari
Kaupunkiympäristö ja -tarjonta
2019
Taktinen mittari
Pienet lapset
2020
Taktinen mittari
Erityistä tukea tarvitsevat
2021
Taktinen mittari
Lapset ja nuoret
2021
Taktinen mittari
Lapset ja nuoret
2021
Taktinen mittari
2021
Taktinen mittari
Lapset ja nuoret
2021
Taktinen mittari
Lapset ja nuoret
2021
Taktinen mittari
Kaupungin henkilöstö
2019
Taktinen mittari
Kaupunkiympäristö ja -tarjonta
2020
Taktinen mittari
Erityistä tukea tarvitsevat
2019
Taktinen mittari
Kaupungin henkilöstö
2019
Taktinen mittari
Kaupungin henkilöstö
2019
Taktinen mittari
Kaupungin henkilöstö
2020
Taktinen mittari
Lapset ja nuoret
2020
Strateginen mittari
Lapset ja nuoret
2021
Strateginen mittari
Lapset ja nuoret
2021
Strateginen mittari
Lapset ja nuoret
2019
Strateginen mittari
2021
Strateginen mittari
Lapset ja nuoret
2020
Strateginen mittari
Lapset ja nuoret
2020
Strateginen mittari
Lapset ja nuoret
2020
Strateginen mittari
Ikääntyneet ja iäkkäät
2021
Strateginen mittari
Ikääntyneet ja iäkkäät
2021
Strateginen mittari
Lapset ja nuoret
2018
Strateginen mittari
Pienet lapset
Strateginen mittari
Kaupungin henkilöstö
2019
Strateginen mittari
2020
Strateginen mittari
Lapset ja nuoret
2019
Strateginen mittari
Lapset ja nuoret
2019
Strateginen mittari
2019
Strateginen mittari
Lapset ja nuoret
2018
Strateginen mittari
Pienet lapset
Strateginen mittari
Kaupungin henkilöstö
2019
Strateginen mittari
Ikääntyneet ja iäkkäät
2021
Strateginen mittari
Lapset ja nuoret
2019