Hyppää sisältöön

Mittarit

Haluamme varmistaa, että sovitut 57 toimenpidettä etenevät aikataulussa ja että toimimme tavalla, joka pitkässä juoksussa vaikuttaa helsinkiläisten liikkumismahdollisuuksiin ja -käyttäytymiseen suotuisasti.  

Liikkumisohjelmassa on kolmenlaisia mittareita. 

Toiminnalliset mittarit kytkeytyvät suoraan toimenpiteisiin. Ne kertovat toimenpiteen etenemisestä ja sitä, kuinka paljon kaupungilla ponnistellaan kyseisen toimenpiteen puolesta. Toiminnallinen mittari on esimerkiksi kaupunkipyörien tai kotihoidossa käyttöönotettujen liikkumissopimusten määrä. 

Taktiset mittarit kuvaavat ilmiötä, jota kaupunki pyrkii lisäämään tai vähentämään toimenpiteillä. Esimerkki taktisesta mittarista on esimerkiksi kävelyn tai pyöräilyn kulkumuoto-osuus.

Strategiset mittarit puolestaan kuvaavat helsinkiläisten todellista liikkumisen ja paikallaanolon määrää, lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn tilaa ja vapaa-ajan liikunnan suosiota. 

Seuraamalla liikkumisohjelman mittaristoa pitkäjänteisesti voimme tehdä tulkintoja siitä, olemmeko tehneet sen mitä olemme luvanneet, teemmekö sen tehokkaasti, teemmekö oikeita asioita ja toimimmeko kaupunkilaisten arkielämän näkökulmasta vaikuttavasti.

 

TyyppiNimiTeematKuvaaja
Toiminnallinen mittari
Toiminnallinen mittariKaupungin henkilöstö
Toiminnallinen mittariKaupungin henkilöstö
Toiminnallinen mittariKaupungin henkilöstö
Toiminnallinen mittariKaupungin henkilöstö
Toiminnallinen mittari
Toiminnallinen mittari
Toiminnallinen mittari
Toiminnallinen mittariTietoisuus ja ymmärrys
Toiminnallinen mittari
Toiminnallinen mittariTietoisuus ja ymmärrys
Toiminnallinen mittariKestävien kulkumuotojen käyttö
Toiminnallinen mittari
Toiminnallinen mittari
Toiminnallinen mittari
Toiminnallinen mittari
Toiminnallinen mittari
Toiminnallinen mittari
Toiminnallinen mittari
Toiminnallinen mittari
Toiminnallinen mittari
Toiminnallinen mittariTietoisuus ja ymmärrys
Toiminnallinen mittariKestävien kulkumuotojen käyttö
Toiminnallinen mittari
Toiminnallinen mittari
Toiminnallinen mittari
Toiminnallinen mittariTietoisuus ja ymmärrys
Toiminnallinen mittariTietoisuus ja ymmärrys
Toiminnallinen mittari
Toiminnallinen mittari
Toiminnallinen mittari
Toiminnallinen mittariTietoisuus ja ymmärrys
Taktinen mittari
Taktinen mittari
Taktinen mittari
Taktinen mittari
Taktinen mittari
Taktinen mittariKestävien kulkumuotojen käyttö
Taktinen mittari
Taktinen mittari
Taktinen mittari
Taktinen mittari
Taktinen mittariKestävien kulkumuotojen käyttö
Taktinen mittari
Taktinen mittariLapset ja nuoret
Taktinen mittariLapset ja nuoret
Taktinen mittariLapset ja nuoret
Taktinen mittariLapset ja nuoret
Taktinen mittari
Taktinen mittari
Taktinen mittari
Taktinen mittari
Taktinen mittari
Strateginen mittariLapset ja nuoret
Strateginen mittari
Strateginen mittari
Strateginen mittari
Strateginen mittari
Strateginen mittari
Strateginen mittari
Strateginen mittari
Strateginen mittari
Strateginen mittari
Strateginen mittari
Strateginen mittari
Strateginen mittari
Strateginen mittari
Strateginen mittariLapset ja nuoret