Hyppää sisältöön

6Päätösten ennakkoarviointi liikkumisen näkökulmasta

Kuvaus

Mitä tavoitellaan?

 • Liikkuminen on koko kaupunkikonsernin yhteinen tavoite. Päätösten vaikutuksia arvioidaan liikkumisen näkökulmasta.

Perustelut toimenpiteelle:

 • Kunnilla on lakisääteinen velvollisuus arvioida ennakkoon valmisteilla olevan päätöksen vaikutuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin (EVA-menettely). Päätösten ennakkovaikutusten arviointia tulisi enenevästi tehdä myös liikkumisen näkökulmasta keskeisenä hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavana tekijänä.
 • Liikkumisen edistäminen on totuttu mieltämään pääsääntöisesti liikunta- ja urheilusuoritusten kautta ja siten myös pitkälti liikuntatoimialan asiaksi. Arki- ja hyötyliikkumisen edistäminen ja istumisen vähentäminen edellyttävät asian huomioimista kaikessa toiminnassa. 

Helsingissä sosiaali- ja terveystoimialalla on tehty terveys- ja hyvinvointivaikutusten ennakkoarviointia jo pitkään.

Mitä terveys- ja hyvinvointivaikutusten ennakkoarviointi Helsingissä on?

Arvioinnin tekemisessä hyödynnetään ohjetta "Terveys- ja hyvinvointivaikutusten ennakkoarviointi Helsingissä".

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Hyte) ohjausryhmä edistää terveys- ja hyvinvointivaikutusten ennakkoarvioinnin käytäntöjä. Tehtävän edistäminen on hyväksytty kaupunginhallituksessa toukokuussa 2018.

Virallinen kuvaus

Liikkuminen sisällytetään päätösten hyvinvointi- ja terveysvaikutusten ennakkoarviointiin.
(Liikkumisohjelman mukaan)

Tehtävät

Mitä on tehty?

 • Tehty22.12.2021

  Kehittämishanke päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin parantamiseksi.

  Helsingin kaupungilla toteutettiin kehittämishanke, jonka tavoitteena oli parantaa päätösten vaikutusten ennakkoarviointia.

  Päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin kehittäminen oli osa laajempaa päätösvalmistelun kehittämiskokokonaisuutta, jota kaupunginkanslian hallinto-osasto organisoi. Toimialojen kanssa pidettiin useampi työpaja aihepiiriin liittyen kesällä ja syksyllä 2018. Kehittämistyö saatiin valmiiksi maaliskuun lopussa 2019. (Kansliapäällikön toimeksianto)

  Kehitetty materiaali, joka sisältää mm. miten vaikutuksia tulisi arvioida kaupunkilaisten näkökulmasta, liitettiin osaksi päätösvalmistelijan käsikirjaa. Käsikirja on julkaistu kaupungin intrassa.

  Lisäksi on tehty diasetti ennakkovaikutusten arvioinnista. Samat esittelydiat löytyvät myös THL:n ennakkoarviointisivuilta kohdasta Kuntien ennakkoarviointimalleja https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/paatosten-vaikutusten-ennakkoarviointi/esimerkkeja-ennakkoarviointien-toteutuksista

  Aineisto julkaistiin Helsingin kaupungin intrassa Helmessä 1.4.2019 ja aiheesta tehtiin laajaa viestintää toimialoille. Aineisto vietiin tiedoksi kaupungin johtoryhmään huhtikuussa 2019. Keväällä 2019 järjestettiin koulutuskokonaisuus toimialojen päätösvalmistelijoille ja yhtenä osana koulutettiin päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin näkökulmia (kouluttajat Antti Peltonen ja Stina Högnabba).

 • Tehty22.12.2021

  Valtionhallinnon työryhmä liikkumisvaikutusten arvioinnin kehittämiseksi

  Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman tavoitteena on liikunnallisen kokonaisaktiivisuuden nostaminen kaikissa ikäryhmissä. Tavoitteeseen liittyy tarve saada kaikki ministeriöt mukaan edistämään liikunnallista elämäntapaa. Hallitusohjelman mukaisesti eri hallinnonalojen liikuntapoliittisia toimenpiteitä koordinoimaan asetettiin virkamiestasoinen Liikuntapolitiikan koordinaatioelin. Lue lisää täältä.

  Liikuntapolitiikan koordinaatioelin (LIPOKO) on päättänyt käynnistää liikkumisvaikutusten arvioinnin kehittämistyön. Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut liikkumisvaikutusten arvioinnin kehittämistyötä varten poikkihallinnollisen ja eri hallinnontasot kattavan työryhmän. Helsingin liikkumisohjelman projektipäällikkö Minna Paajanen on työryhmän jäsen. Tutustu työryhmän asettamispäätökseen.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Valmistumisaste

100% valmis
Valmis

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2018 - 2021

Vastuuorganisaatiot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Minna Paajanen

  Minna Paajanen

  projektipäällikkö

  Liikuntapalvelukokonaisuus

 • Stina Högnabba

  Stina Högnabba

  Erityissuunnittelija

  Helsingin kaupunki

 • Tarja Saarinen

  Tarja Saarinen

  Erityissuunnittelija

  Henkilöstö- ja kehittämispalvelut

Tietoja päivitetty 22.12.2021