Hyppää sisältöön
Mittarit

Kävelyn kulkumuoto-osuus

Viimeisin mittaus
2020
51,6%
12,95 %-yks.
Taktinen mittari

Tämä mittari kuvaa, kuinka suuri osa syksyn arkipäivänä tehdyistä matkoista Helsingin sisällä tehdään kävellen. Kävellen tehdyt matkat voivat olla huomattava osuus lyhyistä matkoista. Tämä riippuu mm. jalkakäytävien kunnosta ja ympäristön viihtyisyydestä.

Matkalla tarkoitetaan siirtymistä kävellen tai jollain kulkuneuvolla paikasta toiseen. Matkoja ovat esim. meno kotoa töihin tai työpaikalta kokoukseen. Mukaan otetaan vain Helsingin sisällä tapahtuvat matkat. Pienet poikkeamiset kioskille, kauppaan yms. eivät katkaise matkaa.

Data löytyy Helsingin ympäristötilastosta ja Helsinkiläisten liikkumistottumukset -tutkimuksista.

Toimenpiteen luokka

  • 4.1.1. Kestävien kulkumuotojen käyttö

Tavoitealue

  • 3. Kaupunkiympäristö ja -tarjonta

Kävelyn kulkumuoto-osuus