Hyppää sisältöön
Toiminnallinen mittari

Rakennetun baanaverkon ja kantakaupungin tavoiteverkon rakennettu pituus yhteensä

Viimeisin mittaus
2019
38,50km
3,50 km
Tavoitteeseen matkaa
1 vuotta
36,50km
Tavoite
2021
75km

Mittari mittaa rakennetun pyöräliikenteen baanaverkon ja kantakaupungin tavoiteverkon yhteenlaskettua kilometrimäärää. 

Kattavampi ja yhtenäisempi pyöräväyläverkosto on yksi pyöräilybarometrissä tärkeimmiksi nousseista asioista, joka saisi helsinkiläiset pyöräilemään enemmän. Lisää tietoa menneiden vuosien pyöräteiden pituuksista ja suunnitelmista löytyy tästä kaupunkristölautakunnan päätöksestä ja (myös päätöksen sivulta löytyvästä) vuoden 2014 pyöräilyn edistämisohjelmasta. Edistämisohjelmasta löytyy esimerkiksi kartta suunnitelluista pyöräteistä. Vuoden 2018 tilanne ja 2018-2020 tavoitteet löytyvät 2019 pyöräilykatsauksesta.

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
20Rakennetaan pyöräväyliä
Myöhässä