Hyppää sisältöön
Mittarit

Kaupungin työntekijöiden %-osuus, jotka kokevat istumisen tauottamisen mahdollisuudet vähintään hyväksi työpäivän aikana

Toiminnallinen mittari

Raportointi perustuu kysymykseen: "Millaiset mahdollisuudet sinulla on tauottaa työaikaista istumistasi seisomalla tai jaloittelemalla?". Vastausvaihtoehdot: Työhöni ei juurikaan kuulu istumista, erittäin hyvät, hyvät, huonot tai erittäin huonot. %-osuuteen on laskettu mukaan vaihtoehtoihin hyvät tai erittäin hyvät vastanneet. 

Lähde: Työterveyskysely 2019, Työterveys Helsinki. 

Tavoitealue

  • 6. Kaupungin henkilöstö

Kaupungin työntekijöiden %-osuus, jotka kokevat istumisen tauottamisen mahdollisuudet vähintään hyväksi työpäivän aikana