Hyppää sisältöön
Mittarit

Paikallaanolon (makuulla, istuen, lojuen) %-osuus valveillaolosta

Strateginen mittari

Väestön ja helsinkiläisten liikunta- ja liikkumiskäyttäytymistä on tutkittu Suomesssa monissa eri tutkimuksissa, mm. liikkumistapojen, määrän, keston, useuden ja kuormittavuuden näkökulmista. Pääsääntöisenä tiedonkeruutapana ovat toimineet kyselytutkimukset.

Viime vuosina kyselyiden rinnalla on katsottu aiheelliseksi tutkia eri-ikäisten liikkumista myös teknologisilla liikemittareilla, sillä yksilöiden on vaikea arvioida liikkumisensa ja istumisensa kokonaismäärää kovinkaan yksityiskohtaisesti. On myös havaittu, että yksilöillä on taipumusta yliraportoida liikkumistaan kyselytutkimuksissa.

Suomessa on viime vuosina käynnistynyt seuraavia kansallisia tutkimuksia, joissa eri-ikäisten fyysistä kokonaisaktiivisuutta on mitattu liikemittareilla:

  • Pienten lasten liikkumisesta ei ole tällä hetkellä saatavilla kansallisen tason seurantatietoa. Pienten lasten liikunnan ilon, fyysisen aktiivisuuden ja motoristen taitojen seurannan kehittäminen (Piilo) -hankkeessa laaditaan suunnitelma alle kouluikäisten lasten liikkumisen väestötason seurannan toteutuksesta. Hankkeessa verrataan keskenään erilaisia fyysisen aktiivisuuden ja motoristen taitojen arvioinnin mittausmenetelmiä. PIILO-hanke etenee Helsingissä syksyllä 2020. Lue lisää kehittämishankkeesta täältä

 

  • Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) on väestötason trenditutkimus, jossa kerätään tietoa 7-, 9-, 11-, 13- ja 15-vuotiaiden lasten ja nuorten liikkumisesta ja paikallaanolosta sekä näihin yhteydessä olevista tekijöistä. Ensimmäinen LIITU-aineisto kerättiin kyselytutkimuksena kouluissa keväällä 2014 WHO-Koululaistutkimuksen aineiston keruun yhteydessä. Toinen LIITU-aineisto kerättiin itsenäisenä keväällä 2016, jolloin kyselytutkimuksen lisäksi mitattiin ensimmäistä kertaa kansallisesti liikkumista ja paikallaanoloa objektiivisesti liikemittareilla. Sama asetelma toistettiin vuonna 2018, jolloin kerättiin myös lisäotos Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Liikemittarimittaukset toteutettiin Helsingissä 11 koulussa yhteensä 126 oppilaalla. Lue lisää LIITU-tutkimuksesta täältä.

 

  • Suomi 100 KunnonKartta -tutkimuksessa koottiin objektiivisesti mitattua tietoa suomalaisten aikuisten (20 - 69 v.) kestävyys- ja lihaskunnosta, paikallaanolosta, fyysisestä aktiivisuudesta ja unesta. Helsingin seuduilla tiedonkeruu toteutettiin loppuvuonna 2018 ja vuoden 2019 alussa. Mittaustulokset analysoitiin yhteensä 380 20-69-vuotiaalta helsinkiläiseltä. Lue lisää KunnonKartta -tutkimuksesta täältä.

 

  • Ikäihmisten liikunta ja liikkuminen (IKLI) -väestötutkimuksessa selvitetään yli 70-vuotiaiden liikkumista, paikallaanoloa ja unta. Tutkimus käynnistyy Helsingissä syksyllä 2020. Lue lisää IKLI-tutkimuksesta täältä.

Paikallaanolon (makuulla, istuen, lojuen) %-osuus valveillaolosta