Hyppää sisältöön
Toiminnallinen mittari

Koulupihan kunnostaminen liikkumiseen innostavaksi, TEAviisarin pisteet (0-100)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) TEAviisari on kunnan toimintaa kuntalaisten terveyden edistämisessä kuvaava verkkopalvelu. Palvelu tukee kuntien, koulujen ja alueellisten toimijoiden terveydenedistämistoiminnan suunnittelua ja johtamista. Terveydenedistämisaktiivisuutta mitataan TEAviisarissa seuraavilla toimialueilla: perusterveydenhuolto, perusopetus lukiokoulutus, ammatillinen koulutus, liikunta, kuntajohto ja kulttuuri.

Osana perusopetuksen tiedonkeruuta on toistettu seuraava kysymys: Mitä seuraavista koulupäivän liikuntaa lisäävistä toimenpiteistä on toteutettu koulussanne? Vaihtoehto: Koulun piha on liikkumiseen innostava lähiliikuntapaikka, jota hyödynnetään myös koulupäivän ulkopuolella. 

0 pistettä = Ei 

100 pistettä = Kyllä

Aineisto saatavilla www.teaviisari.fi. 

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
17Koulupihojen liikkumisolosuhteet
Myöhässä