Hyppää sisältöön
Mittarit

Koulupihan kunnostaminen liikkumiseen innostavaksi, TEAviisarin pisteet (0-100)

Toiminnallinen mittari

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) TEAviisari on kunnan toimintaa kuntalaisten terveyden edistämisessä kuvaava verkkopalvelu. Palvelu tukee kuntien, koulujen ja alueellisten toimijoiden terveydenedistämistoiminnan suunnittelua ja johtamista. Terveydenedistämisaktiivisuutta mitataan TEAviisarissa seuraavilla toimialueilla: perusterveydenhuolto, perusopetus lukiokoulutus, ammatillinen koulutus, liikunta, kuntajohto ja kulttuuri.

Osana perusopetuksen tiedonkeruuta on toistettu seuraava kysymys: Mitä seuraavista koulupäivän liikuntaa lisäävistä toimenpiteistä on toteutettu koulussanne? Vaihtoehto: Koulun piha on liikkumiseen innostava lähiliikuntapaikka, jota hyödynnetään myös koulupäivän ulkopuolella. 

0 pistettä = Ei 

100 pistettä = Kyllä

Aineisto saatavilla www.teaviisari.fi. 

Tavoitealue

  • 3. Kaupunkiympäristö ja -tarjonta

Koulupihan kunnostaminen liikkumiseen innostavaksi, TEAviisarin pisteet (0-100)

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
17Koulupihojen liikkumisolosuhteet
Myöhässä