Hyppää sisältöön
Toiminnallinen mittari

Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka -palvelussa työskentelevien työntekijöiden %-osuus, jotka kokevat mahdollisuuden työaikaisen istumisen tauottamiseen vähintään hyväksi

Raportointi perustuu kysymykseen: "Millaiset mahdollisuudet sinulla on tauottaa työaikaista istumistasi seisomalla tai jaloittelemalla?". Vastausvaihtoehdot: Työhöni ei juurikaan kuulu istumista, erittäin hyvät, hyvät, huonot tai erittäin huonot. %-osuuteen on laskettu mukaan vaihtoehtoihin hyvät tai erittäin hyvät vastanneet. 

Lähde: Työterveyskysely 2019, Työterveys Helsinki. 

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
59Terveysasemien Liikettä terveydeksi -projekti (uusi)
Ajallaan