Hyppää sisältöön
Strateginen mittari

Paikallaanolon %-osuus työikäisten valveillaoloajasta

Väestön ja helsinkiläisten liikunta- ja liikkumiskäyttäytymistä on tutkittu Suomessa monissa eri tutkimuksissa, mm. liikkumistapojen, määrän, keston, useuden ja kuormittavuuden näkökulmista. Pääsääntöisenä tiedonkeruutapana ovat toimineet kyselytutkimukset.

Viime vuosina kyselyiden rinnalla on katsottu aiheelliseksi tutkia eri-ikäisten liikkumista myös teknologisilla liikemittareilla, sillä yksilöiden on vaikea arvioida liikkumisensa ja istumisensa kokonaismäärää kovinkaan yksityiskohtaisesti. On myös havaittu, että yksilöillä on taipumusta yliraportoida liikkumistaan kyselytutkimuksissa. Suomessa on viime vuosina käynnistynyt seuraavia kansallisia tutkimuksia, joissa eri-ikäisten fyysistä kokonaisaktiivisuutta on mitattu liikemittareilla:

Suomi 100 KunnonKartta -tutkimuksessa koottiin objektiivisesti mitattua tietoa suomalaisten aikuisten (20 - 69 v.) kestävyys- ja lihaskunnosta, paikallaanolosta, fyysisestä aktiivisuudesta ja unesta. Helsingin seuduilla tiedonkeruu toteutettiin loppuvuonna 2018 ja vuoden 2019 alussa. Mittaustulokset analysoitiin yhteensä 380 20-69-vuotiaalta helsinkiläiseltä. Paikallaanolon osuuteen on laskettu mukaan istuen, makuulla ja lojuen vietetty aika. Lue lisää KunnonKartta -tutkimuksesta täältä.

Toistaiseksi Helsingin kaupungin työntekijöiden paikallaanolon kokonaismäärästä ei ole erikseen kerätty liikemitattua tietoa.