Hyppää sisältöön

15Ideat, haasteet ja kokeilut

Kuvaus

Mitä tavoitellaan?

 • Vahvistetaan kaupungin yritysyhteistyötä liikkumisen edistämisessä.
 • Löydetään uusia ja innovatiivisia ratkaisuja liikkumisen lisäämiseksi. Kokeiluiden avulla palveluita yhteiskehitetään yhdessä toimialojen ja kaupunkilaisten kanssa.
 • Avataan yrityksille innovaatiohaasteita, joissa etsitään uudenlaisia ratkaisuja helsinkiläisten liikkumisen lisäämiseksi.

Perustelut toimenpiteelle:

 • Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 linjataan, että ”koko kaupunkia kehitetään alustana kokeiluille ja uutta luovalle elinkeinotoiminnalle”. Tämä tarkoittaa sitä, että Helsingin kaupungin toimijat avaavat toimintojaan teknologiayrityksille ja innovaatio-organisaatioille kehitys- ja kokeiluympäristöksi.
 • Kokeilu- ja kehittämisalustan tarkoitus on auttaa yritysten tuotekehitystyötä ja samalla edistää kaupunkilaisten hyvinvointia ja tyytyväisyyttä.
 • Liikkumisen edistämiseen kaivataan uusia ja innovatiivisia lähestymistapoja esimerkiksi erilaisia teknologioita hyödyntäen.

Yrityshaasteiden lisäksi Helsingin kaupunki kuulee kaupunkilaisten toiveita ja ideoita lukuisissa eri yhteyksissä, mm.

 • Osallistuva budjetointi: kaupunkilaiset ideoivat ja päättävät kaupungin varojen käyttökohteista kaupunginhallituksen erikseen vahvistaman määrärahan puitteissa. Helsingin osallistuva budjetointi kulkee nimellä OmaStadi. Ideointi ja äänestäminen tapahtuvat verkkopalvelussa: https://omastadi.hel.fi
 • Verkkokyselyt merkittävimpien liikuntaa ja liikkumista koskevissa uudistuksissa, mm. Töölön Kisahallin perusparannus ja - Liikunnan internetsivujen uudistus
 • Innovaatioprojekti Bloomberg Philanthropies -säätiön ja Harvardin yliopiston kanssa ikäihmisten liikkumisesta: Valmennusohjelman tavoite oli vahvistaa käyttäjälähtöisen palvelukehityksen periaatteiden ja menetelmien osaamista kaupunkiorganisaatiossa. Toteutettiin 9-osainen valmennusohjelma, joka sisälsi työvaiheita tutkimusongelman määrittelystä uusien ideoiden etsimiseen ja prototyypin testaamiseen yhteistyössä kohderyhmän, eli ikäihmisten, kanssa. Yhdeksän kuukauden aikana tiimin jäsenet kohtasivat yli sata ikäihmistä haastatteluiden ja testausten parissa kauppakeskuksissa, terveysasemilla, palvelukeskuksissa, kirjastoissa ja työväenopistoissa. Tiimi keräsi ideoita tunnistettujen ongelmien ratkaisemiseksi ikääntyneiltä ja heidän kanssaan työskenteleviltä ammattilaisilta. Ideoita syntyi yli 800 ja niiden pohjalta testattiin kahta prototyyppiä. Lue lisää tuloksista täältä.  
 • Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat: Liikkumista on käsitelty lukuisissa eri kokouksissa, tilaisuuksissa ja seminaareissa, joista lukuisissa on kerätty toimijoiden, työntekijöiden, asiantuntijoiden ja kaupunkilaisten ideoita ja palautteita liikkumisesta. Tilaisuuksien seuranta on luettavissa toimenpiteessä 3.

Virallinen kuvaus

Tehostetaan ideoiden toimeenpanoa. Käynnistetään liikkumisohjelmalle kokeilutyöryhmä.
(Liikkumisohjelman mukaan)

Tehtävät

Mitä on tehty?

 • Tehty17.12.2021

  Nuorten innovaatiohaaste 2022

  Innovaatiohaaste 2. asteen opiskelijoiden aktivoimiseksi käynnistyy alkuvuodesta 2022.

  Lisätietoja: Roope Töllikkö, erityissuunnittelija, elinkeino-osasto, roope.tollikko@hel.fi, 0401580318

 • Tehty14.09.2021

  Innovaatiohaaste yrityksille ikääntyvien liikkumisen edistämiseksi

  Helsingin kaupunki avasi 18.1.2021 yrityksille nopeiden kokeilujen haasteen, jolla haettiin kotona asuvien ikääntyvien helsinkiläisten liikkumista ja aktiivisuutta edistäviä innovatiivisia ratkaisuja. Ratkaisuilla tuli olla liiketoiminnallista potentiaalia. Hakuaika sulkeutui 12.2.2021.

  Fyysisellä aktiivisuudella on monia terveyshyötyjä ja se parantaa muun muassa ikääntyvien toimintakykyä ja vähentää kaatumisriskiä. Helsingin kaupunki pitää liikkumisen edistämistä tärkeänä: kaupunkistrategiaan kirjatun kärkihankkeen liikkumisohjelman päämäärä onkin, että liikkuminen kaupungissa olisi luonteva ja helppo arjen valinta. Ikääntyvien arkiliikkumisen edistäminen on yksi liikkumisohjelman tavoitealueista.

  Halusimme lisätä kotona asuvien ikääntyvien toimijuutta ja innostaa heitä liikkumaan uusilla tavoilla. Yritykset pääsevät kehittämään innovatiivisia liikkumisen tapoja yhdessä asiantuntijoiden ja kohderyhmän kanssa.

  Haasteen teemat:

  • Lihaskunnon ja tasapainon kehittäminen
  • Liikkeen ja kognitiivisten taitojen yhdistäminen
  • Sosiaalisuus liikkumisen edistäjänä
  • Liikkumismahdollisuuksien viestintä


  Palvelu voi vastata useampaan teemaan. Tavoitteena on kehittää kokeilun avulla innovatiivisia ja kaupallisia ratkaisuja hyvinvoinnin lisäämiseksi.

  Kutsu innovaatiohaasteeseen ja tarjouspyyntö: https://testbed.helsinki/terveys-ja-hyvinvointi/innostetaan-ikaantyvia-innovatiivisesti-nopeiden-kokeilujen-haaste-nyt-auki/

  • Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä 12 kappaletta
  • Asiantuntijaraati pisteytti ja arvioi hakemukset, jonka pohjalta päädyttiin jatkamaan kokeiluihin kahden yrityksen kanssa: Fustra International Oy ja Rehaboo Oy Lue lisää valituista täältä


  Aikataulu:

  • Maaliskuu 2021: aloituspalaverit, kokeilijoiden rekrytointikanavat ja viestintätapojen suunnittelu (maaliskuu 2021), kohderyhmät lyöty lukkoon, yhteistyökumppanit kartoitettu
  • Huhtikuu 2021: viestintä ja kokeilijoiden rekrytointi, infotilaisuudet
  • Toukokuu 2021: kokeilut käynnissä, yhteiskehittäminen, välipalaveri
  • Kesäkuu 2021: kokeilut käynnissä/päättymässä kesäkuun loppuun mennessä
  • Elokuu 2021: loppuraportointi ja tulokset

  Loppuesitykset:

  Fustra ikääntyneiden liikkumiskokeilu loppuesitys

  Rehaboo ikääntyneiden liikkumiskokeilu loppuesitys

 • Tehty02.03.2021

  Innovaatiohaaste henkilöstön liikkumisen edistämiseksi

  Helsingin kaupunki avasi kesäkuun 2020 lopussa yrityksille nopeiden kokeilujen haasteen, jolla haettiin Helsingin kaupungin henkilöstön liikkumista ja aktiivisuutta edistäviä digitaalisia tai muuten innovatiivisia ratkaisuja.

  Ratkaisuilla tuli olla liiketoiminnallista potentiaalia. Haasteen puitteissa oli tavoitteena hankkia enintään viisi kokeilua, joiden aikana yritykset kehittävät ja kokeilevat tuotettaan kaupungin toiminnoissa syksyn 2020 aikana noin kolmen kuukauden ajan.

  Fyysisellä aktiivisuudella on monia terveyshyötyjä ja se parantaa muun muassa työkykyä. Helsingin kaupunki pitää liikkumisen edistämistä tärkeänä: kaupunkistrategiaan kirjatun kärkihankkeen liikkumisohjelman päämäärä onkin, että liikkuminen kaupungissa olisi luonteva ja helppo arjen valinta. Yksi liikkumisohjelman keskeisimmistä kohderyhmistä on kaupungin henkilöstö, joten päätimme ensimmäisessä liikkumisen edistämisen haasteessa keskittyä heihin.

  Halusimme innovaatiohaasteen avulla löytää uudenlaisia tapoja lisätä kaupungin henkilöstön arkiaktiivisuutta ja vapaa-ajan liikkumista sekä vähentää istumista. Tarkoituksena on, että kokeilujen aikana yritykset yhteiskehittävät tuotetta tai palvelua yhdessä kohderyhmän eli kaupungin henkilöstön ja myös asiantuntijoiden kanssa. Keskeisimmiksi kriteereiksi määrittelimme ratkaisun laadun (kuinka hyvin vastaa haasteeseen, innovatiivisuus, kontekstiin sopivuus) ja liiketoimintapotentiaalin (skaalautuvuus, tiimin kyvykkyys ja kehittämismotivaatio). Haaste oli suunnattu PK- ja startup- yrityksille.

  Lisätietoa (kutsu ja tarjouspyyntö): https://helsinkiliikkuu.fi/tule-liikuttamaan-henkilostoa-nopeiden-kokeilujen-haaste-nyt-auki/

  Haasteen vaiheet:

  1) Avattiin tarjouskilpailu

  • Helsingin kaupungin elinkeino-osasto ja liikkumisohjelma avasivat yrityksille nopeiden kokeilujen haasteen 29.6.2020. Tarjouskilpailu sulkeutui 14.8. Hakijoita haasteeseen tuli 43 kappaletta.

  2) Järjestettiin pitchauspäivä yrityksille

  • 11 potentiaalista hakijaa kutsuttiin pitchauspäivään 28.8.2020, jossa yritykset pääsivät kertomaan valintaraadille tarkemmin tiimistään ja ratkaisustaan.

  3) Valittiin kokeiluun pääsevät ratkaisut

  • Valintaraati (elinkeino-osaston, liikkumisohjelman ja työhyvinvoinnin asiantuntijoita) päätyi valitsemaan kuusi sopivinta ratkaisua varsinaisiin kokeiluihin.
   • Valitut yritykset: Fibion Oy, Healthfactory Oy (Syketribe), Cuckoo Workout, LetStepOut, Fennoscandic Simulation Systems Oy (Cityspotting) ja Fambition Oy & Naturested Oy- yhteishanke (Löydä Luonto)
   • Ratkaisut päätettiin sijoittaa kaupungin eri toimialoille ja liikelaitoksiin (kaupunginkanslia, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, kaupunkiympäristön toimiala, sosiaali- ja terveystoimi, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Stara, Palvelukeskus Helsinki).
  • Lue lisää valituista yrityksistä täältä: https://testbed.helsinki/terveys-ja-hyvinvointi/tutustu-henkiloston-liikkumisen-innovaatiohaasteen-voittajiin/


  4) Aloituspalaverit toimialojen ja yritysten kanssa

  5) Sopimusten teko

  6) Kokeilut käynnissä toimialoilla - yhteiskehittäminen, datan ja palautteen kerääminen, sisältöjen tuottaminen, muutokset palveluissa

  7) Välipalaveri kokeilujen puolivälissä

  8) Loppuraportti ja oppien jakaminen tammi-maaliskuu 2021, riippuen kokeillusta palvelusta

  Lue lisää kokeilun havainnoista ja opeista täältä: https://healthcapitalhelsinki.fi/helsinki-co-creates-with-startups/

  Loppuesitykset:

  Cityspotting loppuesitys

  Cuckoo Workout loppuesittely

  Fibion loppuesitys

  Löydä Luonto loppuesitys

  StepOut loppuesitys

  Syketribe loppuesitys

 • Tehty30.06.2020

  Innovaatiohaaste koulujen kanssa toteutettavaksi

  Kokeilujen lähtökohtana oli yritysten tuotteiden yhteiskehittäminen yhdessä koululaisten ja opettajien kanssa.

  • Avattiin nopeiden kokeilujen tarjouspyyntö, 13.6.2019
  • Järjestettiin Yrityspäivä 28.8.2019 opettajille
  • Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan (Kasko) edustajia informoitiin kokeilujen edetessä mm. kaupungin sisäisen Teams-kanavan kautta. Toimialan ICT-asiantuntija ja kehittämispalvelupäällikkö olivat mukana valitsemassa mukaan otettavat yritykset. Viimeisen valinnan tekivät opettajat yrityspäivässä, sillä kokeiluille piti löytää innostunut opettaja yrityksen yhteistyökumppaniksi. Hankkeen puolesta on ollut yritysasiamies mukana tukemassa kokeilun onnistumista.
  • Valittiin kokeiluun päätyvät tarjoukset/yritykset, syyskuu 2019
   • kokeiluun valitut yritykset olivat Superlaiffi ja Subsoccer
  • Käynnistettiin nopeat kokeilut. Kokeilut olivat käynnissä syyskuu - joulukuu 2019
  • Kokeilujen loppuraportit pääse lukemaan Superlaiffin osalta tästä ja Subsoccerin osalta tästä.
  • Jaettiin kokeilusta ja yhteiskehittämisestä saatujen kokemuksia eri tilaisuuksissa ja tapahtumissa, lukuvuosi 2019-2020

Yhteenveto ja yhteystiedot

Valmistumisaste

100% valmis
Valmis

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2018 - 2021

Vastuuorganisaatiot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Roope Töllikkö
  Roope Töllikkö
  Erityissuunnittelija
  Helsingin kaupunki
 • Sanna Hartman
  Sanna Hartman
  erityissuunnittelija
  Henkilöstö- ja kehittämispalvelut
 • Minna Paajanen
  Minna Paajanen
  projektipäällikkö
  Liikuntapalvelukokonaisuus
 • Elisa Kaaja
  Elisa Kaaja
  Projektikoordinaattori
  Liikuntapalvelukokonaisuus
Tietoja päivitetty 17.12.2021