Hyppää sisältöön

16Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan olosuhteiden suunnitteluperiaatteet

Kuvaus

Mitä tavoitellaan?

Kaupunkilaisten kokemus liikkumismahdollisuuksista paranee ja liikkumisen esteistä vähenee eri ikä- väestöryhmissä.

Perustelut toimenpiteille

 • Liikkuminen tapahtuu aina joissain fyysisissä olosuhteissa - joko rakennetussa tai rakentamattomassa ympäristössä. Fyysinen ympäristö onkin keskeisimpiä arkiaktiivisuutta määrittäviä tekijöitä.
 • Puistot, varhaiskasvatusyksiköiden, koulujen ja oppilaitosten pihat, kävely- ja pyörätiet, ulkoilureitit, leikkipuistot, luontopolut, liikuntapaikat ja lähiliikuntapaikat ovat kaikki oleellisia liikkumisympäristöjä. Liikkumis- ja liikuntaolosuhteiden laadusta ja kattavuudesta ei ole kaupunginosakohtaista tilannekuvaa.

Virallinen kuvaus

Toimenpideohjelman mukaan
Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala laatii vuoden 2019 aikana pitkän aikavälin suunnitteluperiaatteet kulttuurin ja vapaa-ajan olosuhteiden rakentamiseen. Olosuhteilla tarkoitetaan esimerkiksi sisä- ja ulkoliikuntapaikkoja, venepaikkoja, koulurakennuksia, nuorisotiloja, ulkoilualueita, tapahtuma-alueita ja harjoitustiloja. Työssä huomioitavia näkökulmia ovat erityisesti alueiden yhdenvertaisuus, väestönkasvu, väestörakenteen monimuotoistuminen ja kaupungin asuinalueet. Periaatteiden pohjalta laaditaan pidemmän aikavälin suunnitelma kulttuurin ja vapaa-ajan olosuhteista.
(Liikkumisohjelman mukaan)

Tehtävät

Ei tekemättömiä tehtäviä

Mitä on tehty?

 • 14.01.2020

  Suunnitteluperiaatteiden valmisteluprosessi

  Kulttuurin ja vapaa-ajan palveluverkkosuunnittelun periaatteiden valmistelu toteutettiin vuorovaikutteisena kehittämisprojektina.

  Projektia ohjasi kansliapäällikön päätöksellä (53/15.3.2019) asetettu olosuhteiden suunnitteluperiaatteiden laatimisen ohjausryhmä. Projektin omistajana toimi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio ja käytännön toteutuksesta vastasi projektipäällikkö Kaarle Kurki.

  Valmisteluun osallistuivat kaupungin toimialat, keskushallinto sekä Kaupunkiakatemian ja keskeisten sidosryhmien edustajat. Työskentelyn aikana kuultiin sidosryhmiä laajasti.

  Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 14.1.2020 hyväksyä

  1. kulttuurin ja vapaa-ajan palveluverkon suunnitteluperiaatteet liitteen 1 mukaisesti
  2. lähellä olevien palvelujen suunnitteluperiaatteet liitteen 2 mukaisesti
  3. liikuntapaikkarakentamisen arviointimallin liitteen 3 mukaisesti ja valtuuttaa liikuntajohtajan tarkentamaan käyttötalousvaikutusten euromääräiset rajat vuosittain.
  4. merkitä tiedoksi liitteen 4 mukaiset toimenpidesuositukset vuodelle 2020. Suosituksen numero kaksi pohjalta on kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla alettu valmistella toimialan palvelustrategiaa (Me ja muut -hanke), josta voi lukea lisää toimenpiteestä 12 (Sidosryhmäyhteistyö).

Yhteenveto ja yhteystiedot

Valmistumisaste

100% valmis
Valmis

Aikajänne

Vastuuorganisaatiot

KUVA

  Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Tommi Laitio

  Tommi Laitio

  Toimialajohtaja

  Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Tietoja päivitetty 18.05.2021