Hyppää sisältöön

Kuvaus

Mitä tavoitellaan?

 • Kaupunkilaisten kokemus liikkumismahdollisuuksista lisääntyy ja liikkumisen esteistä vähenee ikä- väestöryhmittäin
 • Suositusten mukaan liikkuvien alakoululaisten määrä nousee noin 45 prosentista 60 prosenttiin seuraavan viiden vuoden aikana.
 • Suositusten mukaan liikkuvien yläkoululaisten määrä nousee noin 20 prosentista 30 prosenttiin seuraavan viiden vuoden aikana.

Perustelut toimenpiteelle:

 • Fyysinen ympäristö on keskeisimpiä arkiaktiivisuutta määrittäviä tekijöitä. Puistot, varhaiskasvatusyksiköiden, koulujen ja oppilaitosten pihat, kävely- ja pyörätiet, ulkoilureitit, leikkipuistot, luontopolut, liikuntapaikat ja lähiliikuntapaikat ovat kaikki oleellisia liikkumisympäristöjä. Liikkumis- ja liikuntaolosuhteiden laadusta ja kattavuudesta ei ole kaupunginosakohtaista tilannekuvaa.
 • Merkittävä osa Helsingin koulujen pihoista ei ole liikkumiseen kannustavia pihan kunnon, varusteiden tai virikkeellisyyden osalta. Vuonna 2016 koulupihojen ulkoliikuntaolosuhteiden nykytila selvitettiin rehtorikyselyllä. Helsingin koulupihojen kunnon keskiarvoksi saatiin 1,97/4. Tulokset on visualisoitu Nuorisotilastot.fi -sivustolla. Linkki valtakunnalliseen raporttiin (Virtala & Åbacka).
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kehittämä valtakunnallinen terveyden edistämisen aktiivisuuden ns. TEA-mittari -kyselyssä peruskouluilta on kysytty, onko koulupiha liikkumiseen innostava lähiliikuntapaikka, jota hyödynnetään myös koulupäivän ulkopuolella (kyllä/ei). Helsingin tulos on valtakunnallisen tuloksen alapuolella (2019: 69/77).

Virallinen kuvaus

Koulujen pihoja kehitetään liikkumiseen innostaviksi. Pihojen toiminnallisuuden ja monikäyttöisyyden tila kartoitetaan hyödyntämällä mm. Etelä-Suomen Aluehallintoviraston koulupihojen kartoitusta ja Liikkuva Koulu -ohjelman koulujen nykytilan arviointia. Kunnostustoimenpiteistä tehdään aikataulutettu suunnitelma, jossa huomioidaan välituntiliikkumisen, iltapäivätoiminnan, oppituntien ja harrastuskäytön tarpeet sekä lasten, nuorten ja perheiden omatoimisen käytön edellytykset myös koulupäivien ulkopuolella. Kymmenen koulupihan liikkumisolosuhteita parannetaan vuodelle 2019 myönnetyllä lisärahoituksella.
(Liikkumisohjelman mukaan)

Tehtävät

Mitä nyt tehdään?

 • Tehtävä31.12.2021

  Pitkäjänteisen suunnitelman valmistelu

  08/2019

  • Paikalla KYMP, KASKO, KUVA, Liikkumisohjelma
  • Sovittiin koulupihojen tilan selvittämisestä ja tietopohjan kokoamisesta pitkäjänteisen suunnitelman taustaksi


  09/2020

  • Paikalla KYMP, KASKO, KUVA, Liikkumisohjelma
  • Koulupihayhteenvedon läpikäynti
  • Koulujen investointisuunnitelman läpikäynti tuleville vuosille

  Yhteistä pihasuunnitelmaa laaditaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tilapalveluiden ja perusopetuksen, kaupunkiympäristön toimialan tilat-palvelun, Staran ja liikuntapalveluiden yhteistyönä. Suunnitelmassa hyödynnetään pihojen kunnosta kertovaa tietopohjaa (rehtorikyselyn tulokset, koulupihavälineistön kuntotarkastustiedot, Eteläisen Helsingin koulupihaselvityksen tulokset) ja käydään läpi huoltamisen, kunnossapidon, uudis- ja perusparannushankkeiden ja välineiden uusimisen prosesseja.

Mitä on tehty?

 • Tehty31.07.2020

  10 koulupihan valmistuminen

 • Tehty31.12.2019

  Toteutetaan kysely rehtoreille koulupihojen kunnosta

  Toteutettiin kysely Helsingin peruskoulujen rehtoreille pohjaten ESAVI:n (Etelä-Suomen Aluehallintovirasto) vuonna 2016 toteuttamaan koulupihakyselyyn

  Kyselyyn vastasi 99 koulua.

 • Tehty31.08.2019

  10 koulupihan suunnittelutyö

 • Tehty23.08.2019

  Toimialojen yhteispalaveri koulupiha-toimenpiteestä

  Toimialojen (KYMP, KUVA, KASKO) palaveri 23.8.2019

  • Selvitystyön käynnistäminen koulupihojen liikunnallisuuden tilasta
  • Keskustelu pitkäaikaisemman suunnitelman laatimisesta pihojen kunnostamiseksi

 • Tehty30.04.2019

  Tilataan suunnittelu LOCI maisema-arkkitehdit Oy:ltä.

 • Tehty18.04.2019

  Kerätään oppilaiden toiveita ja näkemyksiä.

  Oppilaille suunnattiin rehtorien kautta Google Forms -kyselyt toiveista aktiviteeteiksi. Oppilailta kerättiin tietoa heidän suosikkivaihtoehdoistaan uusiksi koulun pihoiksi, koulumatka-aktiivisuudesta sekä liikuntaharrastuksista. Lisäksi viidellä koululla oli mahdollisuus osallistua AR-kokeiluun.

 • Tehty01.02.2019

  Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala valitsee 10 koulupihaa kehitettäviksi kohteiksi.

  Kehitettäviksi koulupihoiksi valikoituivat: 

  Helsingin Uutisten juttu 12.2.2019.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Valmistumisaste

Myöhässä

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2019 - 2021

Vastuuorganisaatiot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Sara Törmänen
  Sara Törmänen
  Pedagoginen suunnittelija
  Kehittämispalvelut
 • Minna Paajanen
  Minna Paajanen
  projektipäällikkö
  Liikuntapalvelukokonaisuus
 • Mauno Kemppi
  Mauno Kemppi
  Tilapalvelupäällikkö
  Hallinto- ja tukipalvelut
 • Arjariitta Heikkinen
  Arjariitta Heikkinen
  Perusopetuksen aluepäällikkö
  Perusopetuksen palvelukokonaisuus
 • Teemu Berglind
  Teemu Berglind
  Hankeohjelmoija
  Tilat-palvelu
Tietoja päivitetty 22.12.2021

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?