Hyppää sisältöön

Kuvaus

Mitä tavoitellaan?

 • Helsinki on kaiken ikäisille sopiva ympärivuotinen pyöräilykaupunki - pyöräliikenteen kulkutapaosuus on vähintään 20 prosenttia vuoteen 2035 mennessä.

Perustelut toimenpiteelle:

 • Yhtenäinen pyöräverkko on ensisijainen tekijä matka-ajan lyhentymiseen ja sitä kautta pyöräilyn kilpailukyvyn edistämiseen.
 • Tärkeimpinä toimenpiteinä pyöräilyn edistämisessä Helsingin kannalta ovat puuttuvien yhteyksien sekä pullonkaulojen poistaminen ja työmatkaliikenteelle tarkoitetun laatukäytäväverkon rakentaminen. Baanat (laatukäytävät) ovat nopeaan ja tasavauhtiseen pyöräilyyn tarkoitettuja, autoliikenteestä eroteltuja laadukkaita pyöräteitä, jotka yhdistävät seudun suurimmat asuinkeskittymät suurimpiin työpaikkakeskittymiin ja kampusalueisiin. Baanat hyödyntävät nykyisiä tai rakenteilla olevia puisto-, rata tai moottoritiekäytäviä. 
 • Kantakaupungin tavoiteverkko on verkkosuunnitelma, jossa määritellään pyöräliikenteen kannalta tärkeimmät yhteystarpeet sekä periaatteet sille, millä kaduilla tulisi rakentaa erillistä pyöräliikenteen väylää ja millä kaduilla pyöräliikenne sopii paremmin ajoradalle. Lisäksi verkkokuvassa otetaan kantaa ensisijaiseen järjestelyperiaatteeseen (1- vai 2-suuntainen pyöräliikenteen järjestely).
 • Lue lisää Helsingin pyöräliikenteen kehittämisohjelmasta (2020-2025).

Virallinen kuvaus

Rakennetaan 75 kilometriä kantakaupungin pyöräliikenteen tavoiteverkkoa ja Baanaverkkoa vuoden 2021 loppuun mennessä.
(Liikkumisohjelman mukaan)

Tehtävät

Mitä nyt tehdään?

 • Tehtävä31.12.2021

  Raportoidaan rakennetun baanaverkon pituus

  Baanaväyliä on rakenteilla 11,0 km ja kantakaupungin tavoiteverkkoa 13,5 km.

  Pyörähankkeiden priorisointityö on valmis ja priorisoitavien yhteyksien listaa hyödynnetään 10-vuotisen investointiohjelman laadinnassa (talousarvio 2022). Pyöräliikenteen tavoiteverkkojen priorisointi- ja toteuttamisohjelma -raportti valmistuu kesään 2021 mennessä.

Mitä on tehty?

 • Tehty31.12.2020

  Raportoidaan rakennetun kantakaupungin tavoiteverkon ja baanaverkon pituus

  Vuoden 2020 lopulla rakennettuja baanaväyliä oli 8,5 km ja kantakaupungin tavoiteverkkoa 34,5 km.

 • Tehty23.09.2020

  Raportoidaan rakennetun baanaverkon pituus

  Baanaverkkosuunnitelman mukaisia väyliä on 23.9.2020 mennessä rakennettu 6,7 km.

  Rakenteilla on 11,3 km uutta baanaväylää (valmistuminen vuoteen 2023 mennessä).

  Baanaverkon rakentamisen vauhtiin vaikuttaa mm. suunnitteluresurssien ja investointien keskittyminen toistaiseksi enemmän kantakaupungin tavoiteverkon suunnitteluun. Baanaverkko kehittyy voimakkaimmin mm. Raide-Jokerin hankkeiden yhteydessä sekä aluerakentamiskohteiden myötä.

 • Tehty06.04.2020

  Raportoidaan rakennetun kantakaupungin tavoiteverkon pituus

  Rakennetun tavoiteverkon kokonaispituus 6.4.2020 on edelleen noin 30 km.

  Keskeisimpiä syitä tavoiteverkon hitaammalle toteuttamiselle ovat rajalliset henkilöresurssit suunnittelussa, mikä hidastaa kantakaupungin pyörätieverkoston suunnittelua ja toteuttamista. 

Yhteenveto ja yhteystiedot

Valmistumisaste

20% valmis
Myöhässä

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2018 - 2021

Vastuuorganisaatiot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Teppo Pasanen
  Teppo Pasanen
  liikenneinsinööri
  Liikenne- ja katusuunnittelu
 • Oskari Kaupinmäki
  Oskari Kaupinmäki
  pyöräilykoordinaattori
  Liikenne- ja katusuunnittelu
Tietoja päivitetty 22.12.2021

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?