Hyppää sisältöön

Kuvaus

Mitä tavoitellaan?

 • Helsinki on kaiken ikäisille sopiva ympärivuotinen pyöräilykaupunki - pyöräliikenteen kulkutapaosuus on vähintään 20 prosenttia vuoteen 2035 mennessä.

Perustelut toimenpiteille

 • Pyöräilyn määrät ovat kasvussa, mutta kulkumuoto-osuus on jo vuosia pysytellyt 10 prosentissa. Tutkimusten mukaan helsinkiläiset pyöräilisivät enemmän, mikäli pyörien pysäköintipaikat ja alueet olisivat paremmin turvattuja ilkivallalta ja varastamiselta, pyöräväyläverkko olisi kattavampi ja yhtenäisempi, pyöräily olisi turvallisempaa sekä pyöräväylien kunto ja työmaa-aikaiset järjestelyt olisivat paremmat. Yli kolmannes arvioi lisäävänsä pyöräilyään, mikäli väylien talvihoitoa parannettaisiin. Jopa 45 prosenttia lisäisi pyöräilyään, jos pyörän kuljettamista joukkoliikenteessä helpotettaisiin. 
 • Helsinki on päässyt mukaan EU-hankkeeseen, jossa kehitetään kymmenen eurooppalaisen kaupungin pyöräliikennettä Kööpenhaminan, Amsterdamin ja Münchenin opeilla. Helsingin mentorina hankkeessa toimii Kööpenhamina, jolla on muiden mentorikaupunkien tapaan pitkät perinteet pyöräily- ja ihmisystävällisen kaupunkiympäristön kehittämisessä.

Uutinen Handshake-hankkeesta löytyy tästä linkistä.

Handshake-hankkeen sivut löytyvät tästä

Virallinen kuvaus

Toteutetaan EU:n Horizon 2020 -hanke (Handshake), jossa kolme pyöräliikenteen "pääkaupunkia" Amsterdam, Kööpenhamina ja München jakavat oppejaan kymmenelle muulle Euroopan kaupungille, yhtenä niistä Helsinki.
(Liikkumisohjelman mukaan)

Tehtävät

Mitä on tehty?

 • Tehty20.08.2021

  Järjestetään hankkeeseen kuuluva Helsinki Symposium seminaari

  Järjestettiin Helsinki Summit-nimellä symposium-tapahtuma 18.8-20.8.

 • Tehty03.09.2020

  Käynnistetään aktiivinen vuoropuhelu Kööpenhaminan kanssa

  Hankkeessa on tiivis yhteistyö Kööpenhaminan kaupungin pyöräliikenteen suunnittelijoiden kanssa. Tiedonvaihto on hyödyttänyt tähän mennessä molempia osapuolia. Olemme kehittäneet Kööpenhaminan tarjoaman asiantuntemuksen avulla mm. pyöräliikenteen hankearviointia ja pyöräliikenteen valo-ohjausta. Kööpenhaminasta on tulossa myös tähtipuhuja keväällä järjestettävään symposiumiin. Jatkossa keskitymme vielä intensiivisemmin hankkimaan yksityiskohtaista teknistä tietoa liittyen pyöräväylien rakenteelliseen kehittämiseen sekä toisaalta pyöräliikenteen edistämisen poliittisen ulottuvuuden reflektointiin.

 • Tehty31.01.2019

  Käynnistetään hanke ja projektikoordinaattori aloittaa hankkeessa

 • Tehty31.01.2019

  Hanke yhdistetty osaksi Helsingissä käynnissä olevia kehityshankkeita

  Handshake-hankkeen tarkoituksena on, että pyöräliikenteen mallikaupungeista Kööpenhaminasta ja Amsterdamista opitut pyöräliikenteen suunnittelukäytännöt jalkautuvat osaksi Helsingin suunnittelukäytäntöjä. Tämä edellyttää, että Handshaken aktiviteetit sidotaan tiiviisti osaksi kaupungin muuta pyöräliikenteen ja muun kaupunkikehittämisen hankkeita.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Valmistumisaste

Ajallaan

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2018 - 2022

Vastuuorganisaatiot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Henna Hovi

  Henna Hovi

  Projektisuunnittelija

  Liikenne- ja katusuunnittelu

 • Oskari Kaupinmäki

  Oskari Kaupinmäki

  pyöräilykoordinaattori

  Liikenne- ja katusuunnittelu

Tietoja päivitetty 23.08.2021