Hyppää sisältöön

Kuvaus

Mitä tavoitellaan?

 • Helsinki on kaiken ikäisille sopiva ympärivuotinen pyöräilykaupunki - pyöräliikenteen kulkutapaosuus on vähintään 20 prosenttia vuoteen 2035 mennessä.

Perustelut toimenpiteille

 • Pyöräilyn määrät ovat kasvussa, mutta kulkumuoto-osuus on jo vuosia pysytellyt 10 prosentissa.
 • Yli kolmannes helsinkiläisistä arvioi lisäävänsä pyöräilyään, mikäli väylien talvihoitoa parannettaisiin.
 • Talviaikaista pyöräilyä edistetään kehittämällä pyöräväylien talvihoitoa. Vuosina 2015-18 tehtiin kokeilu, jossa pyrittiin kehittämään Helsingin ilmastoon ja katuverkkoon soveltuva pyöräväylien talvihoidon menetelmä. Kokeilun lopputuloksena todettiin, että harjasuolauksella saavutetaan merkittävästi parempi laatu kuin perinteisillä talvihoidon menetelmillä. Menetelmän käyttö on vakiinnutettu, ja verkostoa laajennettu vuosittain noin 10 kilometrillä. Lue lisää pyöräväylien talvihoidosta täältä

Virallinen kuvaus

Vahvistetaan pyöräväylien ylläpitoa noudattaen pyöräväylien talvihoidon kokeiluraportin suosituksia.
(Liikkumisohjelman mukaan)

Tehtävät

Mitä on tehty?

 • Tehty01.11.2021

  Tehostetun talvihoidon reitistön laajentaminen kaudelle 2021-22 noin 10 kilometrillä

  Talvikaudella 2021-2022 tehostetun talvihoidon verkosto kattaa noin 75 km pyöräväyliä Lauttasaaresta Vuosaareen ja Malmilta keskustaan. Harjasuolauksella reiteistä hoidetaan 47 km ja tehostetulla aurauksella 28 km. Talvikaudella 2021-2022 uusia reittejä on muun muassa Itäkeskuksen ja Mellunmäen sekä Pasilan ja Viikin välillä. Lisää aiheesta: hel.fi/talvipyöräily

 • Tehty01.11.2020

  Tehostetun talvihoidon reitistön laajentaminen kaudelle 2020-21 noin 20 kilometrillä

  Talvikaudella 2020-2021 harjasuolattuja reittejä on noin 43 kilometriä ja tehostetussa aurauksessa on 20 kilometriä reittejä. Tällä talvikaudella näiden reittien kunnossapitoa pitää silmällä joukko vapaaehtoisia pyöräliikenteen talviagentteja, jotka seuraavat talvihoidon onnistumista ja raportoivat siitä kaupungille. Työn tuloksia käytetään hyväksi talvihoidon laadun parantamiseen ja kehittämiseen. Hanke tehdään yhteistyössä Helsingin polkupyöräilijät ry:n (Hepo) kanssa. Lue lisää täältä.

 • Tehty07.08.2020

  Tehostetun talvihoidon reitistön laajentaminen kaudelle 2019-2020 noin 10 kilometrillä

 • Tehty01.10.2019

  Palkataan raportissa esitetty henkilöstöresurssi vastaamaan pyöräväylien talvihoidosta

 • Tehty30.09.2018

  Käsitellään ja hyväksytään Pyöräväylien talvihoidon parantaminen -raportti lautakunnassa

Yhteenveto ja yhteystiedot

Valmistumisaste

Ajallaan

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2019 - 2022

Vastuuorganisaatiot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Antti Takkunen
  Antti Takkunen
  projektipäällikkö
  Ylläpito
 • Oskari Kaupinmäki
  Oskari Kaupinmäki
  pyöräilykoordinaattori
  Liikenne- ja katusuunnittelu
Tietoja päivitetty 05.11.2021

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?