Hyppää sisältöön

24HSL:n kävelyn markkinointistrategia 2018-2022 (visio ulottuu vuoteen 2025)

Kuvaus

Mitä tavoitellaan: 

 • HSL:n ja Helsingin seudun kuntien tavoitteena on tehdä metropolialueesta maailman kävelyn pääkaupunki.

HSL:n Kävelyn markkinointistrategia 2018-2022

Tavoitteet: 

 1. Kasvattaa tietoisuutta kävelyn positiivisista vaikutuksista terveyteen ja metropolialueen elinvoimaisuuteen.
 2. Muuttaa kaupunkilaisten mielikuvia kävelymyönteisimmiksi ja antaa kävelylle merkitys.
 3. Korostaa kävelyn roolia olennaisena osana matkaketjua, joka luo arvoa HSL-asiakkuuteen.
 4. Tehdä kävelystä aktiivinen arvovalinta. 

Visio:

Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Siuntio, Sipoo ja Tuusula muodostavat yhdessä kävelyn pääkaupungin. Metropolialue on täynnä houkuttelevia kävelyreittejä sekä kävelykeskustoja, ja verrattuna moniin muihin pääkaupunkeihin Helsingin seudun alueella kävelemällä pääsee vaivatta paikasta toiseen. Tulevaisuudessa kävely on entistä kiinteämpi osa pääkaupunkiseutulaisten identiteettiä ja asia, josta jokainen meistä on ylpeä.

Tulevaisuudessa metropolialue mielletään kävelyn pääkaupungiksi, jossa kävelyä ymmärretään, arvostetaan ja tuetaan. Kävely on olennainen osa liikkumisen ekosysteemiä ja kaikkien meidän matkaketjua.

Kävelyyn liitetään vahvasti terveyttä ja hyvinvointia edistävä vaikutus. Yksilötasolla kävely mielletään terveysteoksi, joka lisää ihmisten fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Yhteiskunnan tasolla kävelyn kansanterveydelliset vaikutukset ymmärretään laajasti ja kävely on olennainen osa jokaisen pääkaupunkiseutulaisen arkea.

Lue lisää täältä.

Virallinen kuvaus

HSL toteuttaa kävelyn markkinointistrategiaa (2018-2025) tavoitteena tehdä Helsingin seudusta maailman kävelyn pääkaupunki.
(Liikkumisohjelman mukaan)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2022

  Kävelyn tuominen esille osana joukkoliikenteen matkaketjua

  Jatkossa HSL:n tarkoituksena on tuoda kävelyä esille osana joukkoliikenteen matkaketjua. Muut mahdolliset jalankulun viestintä- ja markkinointitoimenpiteet tulee kytkeä osaksi Helsingin seudun kuntien jalankulkuolosuhteiden parantamiseen liittyviä infra- ja muita toimenpiteitä.

 • Tehtävä31.12.2022

  Kävelykilometrikisan suosion kasvattaminen

  HSL:n tavoitteena on lisätä Kävelykilometrikisan tunnettuutta ja osallistujamäärää erityisesti työpaikkojen keskuudessa. Kävelykilometrikisaa hoitaa käytännössä HSL, mutta Traficom on mukana rahoittamassa kisan kustannuksia. Kisa on osallistujille maksuton. HSL:n tavoitteena on laatia vuoden 2021 aikana Kävelykilometrikisalle useammalle vuodelle ulottuva viestintä- ja markkinointisuunnitelma ja tehdä viestintää ja markkinointia yhteistyössä paikallisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa.

  Vuonna 2021 Kävelykilometrikisan suosio on kasvanut selvästi. Vuonna 2020 kisaa käytiin syys-lokakuussa ja kisaan osallistui 547 joukkuetta ja 2 583 kävelijää. Vuonna 2021 kisaa käydään touko-lokakuun ajan. Mukana on 2 373 joukkuetta ja 11 619 kävelijää. Elokuun lopulla kisassa on jo kävelty yli 2,6 miljoonaa kilometriä.

  Vuonna 2021 HSL teki Kävelykilometrikisan viestinnässä yhteistyötä valtakunnallisen Kävelykipinä-tempauksen kanssa, mikä lisäsi kisan tunnettuutta huomattavasti. Koronasta johtuvan tiukan taloustilanteen vuoksi HSL ei käyttänyt kisan markkinointiin ostettua mainontaa. Viestintä tapahtui HSL:n omissa kanavissa ja Kävelykipinä-tempauksen kautta.

Mitä on tehty?

 • Tehty11.11.2020

  Reittioppaan päivittäminen kävelyvaihtoehtoa tukevaksi

  Reittioppaan uudistetussa versiossa jalankulku nousee automaattisesti reittiehdotusten yläpäähän, jos matka ei ole liian pitkä käveltäväksi. Reittiopas löytyy osoitteesta hsl.fi.

 • Tehty31.10.2020

  Osallistuminen valtakunnalliseen kävelyn ja pyöräilyn kampanjaan

  Vuonna 2020 HSL on mukana Traficomin koordinoimassa Kävelyn ja pyöräilyn kattokampanjassa, johon sisältyy kuntien asiantuntijoille kohdennettuja aineistoja Kunta-TV:ssä ja kuluttajille suunnattua markkinointia. HSL kampanjoi Kävelykilometrikisaa omissa asiakaskanavissaan.

 • Tehty31.12.2019

  Kilometrikävelykisan järjestäminen vuonna 2019

  Vuonna 2019 HSL sai Kävelykilometrikisan järjestämiseen kumppanikseen Traficomin niin, että kisasta voitiin tehdä valtakunnallinen. HSL toteutti syksyllä 2019 Kävelykilometrikisan kampanjan.

 • Tehty31.12.2018

  Kävelykilometrikisan toteuttaminen 2018

  HSL toteutti pyöräilyn kilometrikisa-alustaa hyödyntämällä kävelyn kilometrikisan. Työ tilattiin Pyöräilykuntien verkostolta. Ensimmäinen kävelykilometrikikisa käytiin syksyllä 2018. Kisassa kirjataan jalan kuljettuja kilometrejä joko omassa yhden hengen joukkueessa tai useamman ihmisen tiimissä, kuten työpaikan tai harrastusseuran muodostamalla porukalla. Seuraavana vuonna 2019 Traficom tuli mukaan rahoittamaan HSL:n pyörittämää Kävelykilometrikisaa niin, että kisasta voitiin tehdä valtakunnallinen.

 • Tehty31.05.2018

  Kävelyn markkinointistrategian luominen

  Kävelyn markkinointistrategia tehtiin vuosille 2018-2022 yhteistyössä HSL-alueen kuntien kanssa. Keväällä 2018 strategia lanseerattiin ”Maailman kävelyn pääkaupunki” -kampanjalla, jossa maailmankuulu luontokuvaaja Will Burrard-Lucas tuli pääkaupunkiseudulle kuvaamaan jalankulkijoita ja erityisesti heidän jalkojaan katukuvassa. Kampanja näkyi mm. ulkomainospaikoilla, sosiaalisessa mediassa ja HSL:n omissa asiakaskanavissa. Kävelylle toteutettiin hsl.fi-verkkopalvelun alle oma markkinointisivunsa.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Valmistumisaste

Myöhässä

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2018 - 2025

Vastuuorganisaatiot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Tarja Jääskeläinen

  Tarja Jääskeläinen

  Erityisasiantuntija

  Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Tietoja päivitetty 30.08.2021