Hyppää sisältöön
Mittarit

Pienten lasten motoriset perustaidot

Taktinen mittari

Pienten lasten liikkumisesta ei ole tällä hetkellä saatavilla kansallisen tason seurantatietoa. Käynnissä on PIILO-tutkimushankkeen valmistelu, jota koordinoivat Likes ja Jyväskylän yliopisto. Hankkeen rahoituksesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Tutkimus sisältää seuraavia osioita:

  1. Lapsen fyysisen aktiivisuuden mittaus
  2. Lapsen haastattelu liikkumiseen liittyen
  3. Lapsen motoristen taitojen mittaukset (tasapainotaidot, liikkumistaidot ja pallon käsittelytaidot)
  4. Kyselyt huoltajille, varhaiskasvattajille ja varhaiskasvatusyksiköille

Helsinki osallistuu tutkimukseen yhtenä pilottikunnista. 

Lue lisää täältä.