Hyppää sisältöön
Mittarit

Suositusten mukaan liikkuvien alle kouluikäisten lasten osuus

Viimeisin mittaus
2020
100%
80 %-yks.
Taktinen mittari

Liikuntasuosituksien mukaan alle 8-vuotiaiden lasten päivään pitäisi sisältyä vähintään kolme tuntia liikuntaa. Se muodostuisi kevyestä liikunnasta ja reippaasta ulkoilusta sekä erittäin vauhdikkaasta fyysisestä aktiivisuudesta. Osa liikunnasta toteutuisi varhaiskasvatuksessa, osa kotona. Yli tunnin pituisia istumajaksoja tulisi välttää ja lyhyitäkin paikallaoloja tauottaa. Suosituksissa korostetaan myös riittävää lepoa ja unta sekä terveellistä ravintoa.

2018-2019:

  • Lähtötaso ja tavoitearvot määriteltiin kansallisti kootun tietopohjan perusteella. Lähde: Tieteelliset perusteet varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksille 2016. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016:22.

2020:

  • Toimi ja opi -tutkimuksessa (Helsingin yliopisto) päiväkoti-ikäisten lasten (3-5-vuotiaat) fyysisen aktiivisuuden määrää tutkittiin 16 helsinkiläisessä päiväkodissa Actigraph wGT3X-BT-liikemittarilla. Mittaukset suorittaneista lapsista (233) kaikki liikkuivat keskimäärin kolme tuntia päivässä (mittari puettuna vähintään 8h/päivä vähintään kolmena mittauspäivänä). Kokonaisliikkumismäärän vaihtelu lapsien välillä oli 221-488 minuuttia päivässä. Kyseessä on Toimi ja Opi -tutkimuksen ensimmäisen tutkimus vaiheen tulos. Lue lisää Toimi ja opi -tutkimuksesta täältä.

2021:

  • Pienten lasten liikunnan ilon, fyysisen aktiivisuuden ja motoristen taitojen seurannan kehittäminen -hankkeessa (PIILO) laaditaan suunnitelma alle kouluikäisten lasten liikkumisen väestötason seurannan toteutuksesta. Tutkimusta koordinoivat Likes ja Jyväskylän yliopisto. Hankkeen rahoituksesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Tutkimus sisältää seuraavia osioita: 1) Lapsen fyysisen aktiivisuuden mittaus, 2. Lapsen haastattelu liikkumiseen liittyen, 3. Lapsen motoristen taitojen mittaukset (tasapainotaidot, liikkumistaidot ja pallon käsittelytaidot 4. Kyselyt huoltajille, varhaiskasvattajille ja varhaiskasvatusyksiköille. Helsinki osallistuu tutkimukseen yhtenä pilottikunnista. Lue lisää täältä.

 

Tavoitealue

  • 4. Pienet lapset

Suositusten mukaan liikkuvien alle kouluikäisten lasten osuus