Hyppää sisältöön
Mittarit

Liikkuvan varhaiskasvatuksen osa-alueet, 0-4

Toiminnallinen mittari

Nykytilan arviointi varhaiskasvatukseen on työkalu ohjelmassa mukana oleville yksiköille toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. Työkalun avulla voidaan arvioida, mikä on Liikkuva varhaiskasvatus​ -toiminnan nykytila Helsingissä seuraavien osa-alueiden näkökulmasta asteikolla 0-4.

  • Toiminnan toteuttaminen
  • Liikkumisen lisääminen ja istumisen vähentäminen
  • Henkilökunnan osallistuminen, osaaminen ja työhyvinvointi
  • Lapsen osallisuus
  • Piha ja tilat
  • Liikuntavälineet
  • Toiminnallisuus ja motorinen kehitys
  • Yhteistyö lasten liikkumisen edistämiseksi

Lähde: Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma, LIKES-tutkimuskeskus

 

Toiminnan tulokset on raportoitu seuraavina päivämäärinä:

  • toimintavuosi 2019-2020 (26.10.2020, n= 71)

Tavoitealue

  • 4. Pienet lapset

Liikkuvan varhaiskasvatuksen osa-alueet, 0-4