Hyppää sisältöön
Mittarit

Tunnin päivässä reippaasti liikkuvien yläkoululaisten osuus

Viimeisin mittaus
2021
24,6%
1,9 %-yks.
Taktinen mittari

 

Mittari kuvaa suuntaa-antavasti koululaisten liikkumista suhteessa voimassa oleviin liikkumisen suosituksiin.

Liikkumissuositus 7–17-vuotiaille lapsille ja nuorille (2021)

Kaikille 7−17-vuotiaille suositellaan monipuolista, reipasta ja rasittavaa liikkumista vähintään 60 minuuttia päivässä yksilölle sopivalla tavalla, ikä huomioiden. Runsasta ja pitkäkestoista paikallaanoloa tulisi välttää. 

Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 7–18-vuotiaille (2008)

Peruskoululaisten tulisi suositusten mukaan liikkua vähintään 1–2 tuntia päivässä monipuolisesti ja ikään sopivalla tavalla. Puolet liikkumisesta tulisi olla reipasta, jonka aikana hengästyy ja syke kiihtyy. Yli kahden tunnin pituisia istumisjaksoja tulee välttää. Ruutuaikaa viihdemedian ääressä saa olla korkeintaan kaksi tuntia päivässä.

Perusopetus 8. ja 9. lk

Kouluterveyskyselyn lomake: 

Liikunnalla tarkoitetaan tässä kaikkea sellaista toimintaa, joka nostaa sydämen sykettä ja saa sinut hetkeksi hengästymään esimerkiksi urheillessa, ystävien kanssa pelatessa, koulumatkalla, välitunnilla tai koulun liikuntatunneilla. Liikuntaa on esimerkiksi ripeä kävely, juokseminen ja pyöräily. ”Mieti kaikkea liikkumistasi viimeksi kuluneen 7 päivän aikana. Kuinka monena päivänä olet liikkunut ainakin tunnin päivässä?”.

Vastausvaihtoehdot: 1) 0 päivänä, 2) 1 päivänä, 3) 2 päivänä, 4) 3 päivänä, 5) 4 päivänä, 6) 5 päivänä, 7) 6 päivänä ja 8) 7 päivänä.

Tarkastelussa ovat vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet vaihtoehdon 8.

Lähde: Kouluterveyskysely, THL

Tulokset saatavilla THL:n sähköisestä tulospalvelusta.

N vuonna 2017= 4 975 ja vuonna 2019=7 242

 

Tavoitealue

  • 5. Lapset ja nuoret

Tunnin päivässä reippaasti liikkuvien yläkoululaisten osuus