Hyppää sisältöön
Mittarit

Liikkumisen %-osuus yläkoululaisten valveillaoloajasta

Strateginen mittari

Liikkumisen osuus valveillaoloajasta 13–15-vuotiaiden osalta.

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) on väestötason trenditutkimus, jossa kerätään tietoa 7-, 9-, 11-, 13- ja 15-vuotiaiden lasten ja nuorten liikkumisesta ja paikallaanolosta sekä näihin yhteydessä olevista tekijöistä. Ensimmäinen LIITU-aineisto kerättiin kyselytutkimuksena kouluissa keväällä 2014 WHO-Koululaistutkimuksen aineiston keruun yhteydessä. Toinen LIITU-aineisto kerättiin itsenäisenä keväällä 2016, jolloin kyselytutkimuksen lisäksi mitattiin ensimmäistä kertaa kansallisesti liikkumista ja paikallaanoloa objektiivisesti liikemittareilla. Sama asetelma toistettiin vuonna 2018, jolloin kerättiin myös lisäotos Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Liikemittarimittaukset toteutettiin Helsingissä 11 koulussa yhteensä 126 oppilaalla. Lue lisää LIITU-tutkimuksesta täältä.

Tavoitealue

  • 5. Lapset ja nuoret

Liikkumisen %-osuus yläkoululaisten valveillaoloajasta