Hyppää sisältöön
Mittarit

Arkiliikkumista useita tunteja viikossa harrastavien osuus 65 vuotta täyttäneistä

Taktinen mittari

Mittarin tiedot perustuvat ATH-tutkimukseen (2013-2015), Finsote-tutkimukseen (2018) ja Pääkaupunkiseudun hyvinvointikyselyyn (2021).

Raportointi perustuu kysymykseen "Kuinka paljon liikutte ja rasitatte itseänne ruumiillisesti vapaa-aikana?" Vastausvaihtoehtoina esitettiin:

1) luen, katselen televisiota ja teen askareita, jotka eivät juuri rasita ruumiillisesti

2) kävelen, pyöräilen tai teen kevyttä koti- ja pihatyötä yms. useita tunteja viikossa

3) harrastan varsinaista kuntoliikuntaa tai urheilua kuten juoksua, hiihtoa, uintia tai pallopelejä useita tunteja viikossa

Tarkastelussa ovat mukana vastausvaihtoehtoon 2 vastanneiden osuus.

Vuoden 2015 luvut perustuvat yhteisaineistoon vuosilta 2013-2015. Pääkaupunkiseudun hyvinvointikyselyn tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia ATH- ja Finsote-tutkimusten tulosten kanssa. Esimerkiksi vastauskatoa on näissä tutkimuksissa huomioitu hieman eri tavalla.

 

Tavoitealue

  • 7. Ikääntyneet ja iäkkäät

Arkiliikkumista useita tunteja viikossa harrastavien osuus 65 vuotta täyttäneistä