Hyppää sisältöön
Mittarit

Liikkumisen %-osuus alle kouluikäisten valveillaoloajasta

Strateginen mittari

Pienten lasten liikkumisesta ei ole tällä hetkellä saatavilla kansallisen tason seurantatietoa. Pienten lasten liikunnan ilon, fyysisen aktiivisuuden ja motoristen taitojen seurannan kehittäminen (Piilo) -hankkeessa laaditaan suunnitelma alle kouluikäisten lasten liikkumisen väestötason seurannan toteutuksesta.

Tutkimus sisältää seuraavia osioita:

  1. Lapsen fyysisen aktiivisuuden mittaus
  2. Lapsen haastattelu liikkumiseen liittyen
  3. Lapsen motoristen taitojen mittaukset (tasapainotaidot, liikkumistaidot ja pallon käsittelytaidot)
  4. Kyselyt huoltajille, varhaiskasvattajille ja varhaiskasvatusyksiköille

Hankkeessa verrataan keskenään erilaisia fyysisen aktiivisuuden ja motoristen taitojen arvioinnin mittausmenetelmiä. PIILO-hanke etenee Helsingissä syksyllä 2020. Lue lisää kehittämishankkeesta täältä

Tavoitealue

  • 4. Pienet lapset