Hyppää sisältöön

27Liikkuva varhaiskasvatus

Kuvaus

Mitä tavoitellaan?

 • Suositusten mukaan liikkuvien alle kouluikäisten lasten osuus kasvaa nykyisestä 10–20 prosentista 40 prosenttiin seuraavan viiden vuoden aikana.
 • Pienten lasten motoriset perustaidot paranevat kansallisessa vertailussa.

Perustelut toimenpiteille:

 • Vain 10–20 prosenttia alle kouluikäisistä lapsista liikkuu liikuntasuositusten mukaisesti.
 • Liikunnalliset tai vastaavasti liikkumattomat tottumukset alkavat urautua pääsääntöisesti 3-vuoden iässä.
 • Pääkaupunkiseudun lasten motoriset perustaidot ovat alhaisemmat kuin Suomessa keskimäärin. Motoriset taidot vaikuttavat lasten liikunnallisuuteen myöhemmällä iällä.
 • Pääsääntöisesti arkikäytännöt ovat fyysisesti passiivisia ja paikallaanoloa on keskimäärin paljon.
 • Pienten lasten ohjattu vapaa-ajan liikuntaharrastaminen on yleistä (n. 40–50 %) ja harrastaminen aloitetaan yhä nuorempana. Perheet liikkuvat Helsingissä arkisin vähemmän yhdessä kuin muualla maassa.
 • Turhat kiellot, estot ja rajoitteet sekä ympäristön ja liikenteen vaaralliseksi kokeminen vähentävät lasten luontaista liikettä ja ulkona leikkimistä.
 • Varhaiskasvatusyksiköiden tilat, pihat, varusteet ja välineet eivät kaikilta osin tue liikunnallisuuden lisäämistä.

Uutisen yhdestä Helsingin liikkuvasta varhaiskasvatuksen yksiköstä ja henkilökunnan mietteistä pääset lukemaan tästä.

Virallinen kuvaus

Kaikki Helsingin varhaiskasvatusyksiköt ovat valtakunnallisen Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman piirissä vuoden 2021 loppuun mennessä. Ohjelma kehittää varhaiskasvatuksen liikunnallisuutta mm. tilojen, varusteiden, ohjatun toiminnan, henkilöstön osaamisen, osallisuuden ja leikin näkökulmista. Käytännön työkaluja ohjelmaan pilotoidaan Liikkuvan arjen rakenteita varhaiskasvatukseen -hankkeessa. Vahvistetaan varhaiskasvatuksessa toimivien fysioterapeuttien roolia arkiliikkumisen tukena erityisesti ne lapset huomioiden, joilla on ongelmia motorisissa perustaidoissa tai oman toiminnan ohjauksessa.
(Liikkumisohjelman mukaan)

Tehtävät

Mitä nyt tehdään?

 • Tehtävä31.12.2021

  Olosuhteet: välineet, varusteet ja varhaiskasvatuksen toimintaympäristö

  Olosuhteiden kehittäminen on ollut keskeinen osa Liikkuvan arjen rakenteita varhaiskasvatukseen -hankkeen ydintoimintaa. Varhaiskasvatukseen on hankittu erilaisia liikuntavälineitä aktivoimaan lapsia ja hankinnoissa on osallistettu varhaiskasvatuksen henkilöstöä, jotta hankinnat vastaavat tarvetta. Päiväkoteihin ja leikkipuistoihin lanseerattiin keväällä 2021 kiertävät Liikuntareput, jotka kiertävät päiväkodista toiseen, innostaen liikunnan iloon. Liikuntareppuja on kolme teemaa; sirkus, palloilu ja mailapelit ja reput sisältävät vinkkejä ja ideoita välineiden käyttöön. Liikuntareppuja on yhteensä 86 koko Helsingin varhaiskasvatuksessa ja ne on sijoitettu kaikille varhaiskasvatuksen alueille sekä leikkipuistoihin. Reppujen käyttöön liittyen järjestettiin keväällä 2021 koulutuksia varhaiskasvatuksen henkilöstölle.

  Aktivoivat lattiateippaukset ovat olleet yksi suosittu toimenpide liikkumisen lisäämiseksi. Projektityöntekijät ovat tehneet lukuisia aktivoivia teippauksia eri toimipaikkoihin ja keväällä tehtiin Aktivoivien teippausten – opas. Opas tehtiin työkaluksi varhaiskasvattajille lattiateippausten toteuttamiseen ja se sisältää teippien suunnittelu- ja asennusohjeita sekä mallikuvia ja vinkkejä teippauksia varten. Teippauksen alkuun pääsemiseksi päiväkoti saa oppaan mukana teippien aloituspakkauksen, joka sisältää neljä rullaa teippiä, viisi paria jalkoja ja viisi paria käsiä. Tästä kokonaisuudesta jokainen päiväkoti saa omaa mielikuvitusta ja luovuutta hyödyntäen rakentaa juuri heille sopivat teippaukset. Teippauspaketteja on lähtenyt kesäkuun (2021) mennessä 328 kappaletta.

  Urlus-säätiö lahjoitti syksyllä 2020 Helsingin päiväkodeille 50 000€ liikkumisvälineiden hankintaan. Lahjoitussummalla on tarkoitus hankkia muun muassa trampoliineja sekä erilaisia palloja ja mailoja. Välinepaketteja hankitaan yhteensä sata kappaletta. Niiden yksikköhinta on 500 euroa. Liikuntavälineet toimitetaan lasten käyttöön syys-lokakuun aikana. Lahjoituksesta uutisoi mm. Helsingin Sanomat.

 • Tehtävä31.12.2021

  Koulutukset

  Keväällä 2018 järjestettiin leikkipuiston henkilöstölle Ilo liikkua -koulutukset. Koulutusten tavoitteena oli opettaa Ilo liikkua –perheliikuntamenetelmä leikkipuistojen ja perhetalojen henkilökunnan käyttöön. Ilo liikkua on tarinallinen perheliikuntahetki kävelemään oppineille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Menetelmässä harjoitellaan monipuolisten liikuntataitojen lisäksi lapsen ja vanhemman vuorovaikutusta. Koulutuksen myötä haluttiin edistää mahdollisuuksia toteuttaa Ilo liikkua -tuokioita leikkipuistoissa. Koulutuksiin osallistui 45 henkilöä.

  Keväällä 2019 käynnistyi Päiväkodin kehittämispäivät projektityöntekijöiden toimesta. Koulutuksissa keskityttiin edistämään päiväkodin liikkumisen asioita heidän lähtökohdistaan osallistaen henkilökuntaa aktiivisesti keskusteluun ja innostaen heitä liikkumisen lisäämiseen arjessa. Kehittämispäivät toteutettiin koko talon henkilökunnalle, mikä vahvisti jokaisen roolia liikkumisen lisääjänä.

  Liikkuvan arjen rakenteita varhaiskasvatukseen -projektityöntekijät ovat toteuttaneet päiväkodeissa Pedagogisia liikuntatuokioita sisällä ja ulkona. Tuokioissa aktivoidaan lapsia, minkä lisäksi ohjeistetaan ja motivoidaan kasvattajia liikunnan ohjaukseen sekä liikkumisen lisäämiseen päivän aikana.

  Lokakuussa 2019 järjestettiin Hyvinvoinnista oppimisen iloa -seminaari yhteistyössä Vantaan ja Espoon kanssa. Seminaarissa oli luentoja ja monipuolisesti erilaisia työpajoja varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Syksyllä 2020 seminaari toteutettiin webinaarina yhteistyössä Vantaan, Espoon, Nurmijärven ja Riihimäen kanssa. Toteutukseen osallistui myös Opetushallituksen Liikkuvat - ohjelmat.

  Syksyllä 2019 pidettiin viisi Alueellista Ilo kasvaa liikuen -koulutusta, joissa käsiteltiin Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaa yhdessä varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa.

  Syksyllä 2020 ja keväällä 2021 järjestettiin varhaiskasvatuksen henkilöstölle koulutuksia liikkumisen lisäämisen tueksi. Koulutukset toteutettiin yhteistyössä Etelä-Suomen Liikunnan ja Urheilun (ESLU), Suomen Ladun, Perhejoogan, Finland Svenska Idrottin (FSI) sekä Liikenneturvan kanssa. Osa koulutuksista pidettiin lähikoulutuksena ja osa webinaarina. Koulutukset olivat:

  • Luonto toimintaympäristönä, Suomen Latu
  • Metsämörrin peruskurssi, Suomen Latu
  • Pyörällä Päästään - kohti turvallista tietä varhaiskasvatukseen, hanke ja Liikenneturva (webinaari)
  • Lasten jooga, Perhejooga
  • Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä - Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset käytäntöön, ESLU​​
  • Motoristen taitojen havainnointi, ESLU​
  • Ihan pihalla –ulkoleikkikoulutus, ESLU​
  • Liikuntaa pienissä tiloissa, ESLU​
  • Liikkuva varhaiskasvatus –ohjelma (webinaari)​
  • Motoristen taitojen havainnointi, ESLU​
  • Liikuntaa pienissä tiloissa, ESLU​
  • Liikkuva varhaiskasvatus – Johtajan työpaja, ESLU (webinaari)
  • Småbarnspedagogik i rörelse – Workshop för chefer, FSI (webinaari)
  • Introduktion i små steg för arbetsgemenskapen, FSI (webinaari)

  Koulutuksiin sisältyi erilaista koulutusmateriaalia, jotta koulutuksesta saatu tieto olisi helppo siirtää samantien käytäntöön.

  Keväällä 2021 järjestettiin myös seitsemän alueellista lasten liikuntakasvatuksen – koulutusta suurpiireittäin. Kouluttajana toimi varhaiskasvatuksen liikuntapedagogiikan yliopistonopettaja Anne Soini Jyväskylän yliopiston Kasvatustieteiden laitokselta. Koulutuksen tavoitteena oli vahvistaa henkilöstön tietämystä pikkulasten liikkumisen uusimmasta tutkimustiedosta ja sen tukemisesta käytännön päiväkotityön taustaksi. Koulutus sisälsi seuraavat teemat:

  • päiväkoti-ikäisten lasten fyysinen aktiivisuus ja motoriset taidot tutkimustiedon valossa
  • pedagogisia ja toiminnallisia menetelmiä varhaisvuosien liikuntakasvatukseen
  • lasten liikkumisen tukemiseen varhaiskasvatuksessa
  • motoristen taitojen laadullinen kehitys ja havainnointi sekä oppimisen tukeminen

  Syksyllä 2021 käynnistyi uusi Hyppää liikkuvaan varhaiskasvatukseen - koulutuskokonaisuus päiväkodeille. Koulutuksen tavoitteena on tehdä näkyväksi liikkumisen monipuoliset mahdollisuudet päiväkotipäivän aikana. Koulutus sisältää läpileikkauksen toiminnallisin menetelmin varhaisiän fyysisen aktiivisuuden suosituksiin sekä motorisiin perustaitoihin. Koulutus toteutetaan päiväkodin pihalla kahdessa osassa, jotta jokaisella henkilöstön edustajalla on mahdollisuus osallistua koulutukseen. Koulutuksia toteutettiin 64 koulutusta, 35 eri toimipaikassa.

Mitä on tehty?

 • Tehty22.12.2021

  Tapahtumat ja tempaukset

  Pyörällä päästään - kiertue toteutettiin keväällä 2019 10 eri leikkipuistossa ja samalla uudet pyörät saatiin käyttöön. Kiertueella harjoiteltiin pyöräilyyn liittyviä taitoja erilaisten leikkien ja tehtävien parissa. Kiertue sai arvoisensa lopetuksen Helsinki Design Weekillä Annantalolla syksyllä 2019.

  Eskareiden sporttipäivät keräsivät liikkumaan yli 1600 lasta keväällä 2019. Tapahtumapaikkoina toimivat Töölön Kisahalli, Liikuntamylly ja Pirkkolan liikuntahalli ja päivien aikana lapset pääsivät liikkumaan kolmessa eri toimintalohkossa, joissa teemoina olivat palloilu, välineenkäsittely ja temppuilu. Toimintamallin tavoitteena on mahdollistaa jokaisen lapsen yhdenvertainen osallistuminen tapahtuman aktiviteetteihin sekä välineiden vapaampaan ja omaehtoisempaa hyödyntämiseen.

  Kesän POP-UP kiertue toteutettiin kesällä 2020 yhteistyössä kirjasto- ja kulttuuripalveluiden kanssa. Kiertue vieraili seitsemässä leikkipuistoissa ja järjesti liikunnallista matalan kynnyksen toimintaa lapsille. Liikunnallinen toiminta koostui mm. tasapainoradasta ja saippuakuplien puhaltelusta. Kiertueelle koostettiin perheille suunnattu Iloa ja yhdessä tekemistä kesäpäiviin -materiaali, jota jaettiin kiertueen lisäksi kesän aikana myös kirjastoissa ja kulttuuritaloilla.

  Talvilomalla 2021 Liikuntapalvelut järjestivät yhteistyössä Annantalon, Vuotalon, Malmitalon, Kanneltalon, Stoan sekä Oodin kanssa maksuttomia pihasuunnistuksia lapsiperheille. Pihasuunnistukset toteutettiin ensikertaa syyslomalla 2020 Annantalossa, Vuotalossa, Stoassa ja Kanneltalossa. Konsepti oli niin toimiva ja tykätty, joten sitä päätettiin laajentaa talvilomalla myös Oodiin ja Malmitalolle. Suunnistukset toteutettiin omatoimisena tekemisenä koko talvilomaviikon ajan. Tavoitteena oli saada mukavaa liikunnallista tekemistä talvilomalle terveysturvallisuus ohjeistukset huomioiden.

  Maaliskuussa 2021 järjestettiin 172 varhaiskasvatuksen toimipaikassa Liikkuen pihalla-päivä, jonka tavoitteena oli innostaa lapsia yhdessä henkilöstön kanssa liikunnan iloon ja riemuun. Päivän toteutuksesta ja toiminnan suunnittelusta vastasi jokaisen yksikön oma henkilöstö yhdessä lasten kanssa. Päivän teemana on toiminnallisuus, lapsen osallisuus ja liikkumisen ilo. Syksyllä 2021 järjestettiin toinen Liikkuen pihalla - päivä, johon osallistui 120 toimipaikkaa.

  Syksyllä 2021 osa Helsingin varhaiskasvatuksen yksiköistä osallistui kansalliseen perheille suunnattuun Arkiseikkailu- kampanjaan, jossa tavoitteena on lisätä perheen yhteistä arkiliikuntaa.

 • Tehty01.06.2021

  Varhaiskasvatuksessa toimivien fysioterapeuttien antama konsultaatiotuki

  Tukitoimet varhaiskasvatuksen aikana toimivat ennaltaehkäisevästi. Lasten fysioterapeuttien työ kohdistuu suoraan lasten tarpeisiin sekä lapsiryhmän toimintaan ja on matalan kynnyksen varhaista tukemista.

  Ryhmätoiminta:

  • Jatketaan ja tehostetaan varhaiskasvatuksessa perustettavia lapsen tukemisen pienryhmiä lasten tarpeiden mukaan, esim. lapsen motoriset haasteet, toiminnanohjauksen pulmat, arkuus tai fyysinen vamma.
  • Pienryhmän tavoitteena on, että lapsi pystyy siirtämään oppimiaan taitoja arkeen niin sisälle kuin ulos muiden lasten kanssa toimimiseen, leikkimiseen ja liikkumiseen.
  • Pienryhmä perustetaan varhaiskasvatushenkilökunnan tai lapsen tuntevan erityistyöntekijän esityksestä. Fysioterapeutti ohjaa ryhmän ensimmäisen kerran ja ohjaa päiväkodin henkilökuntaa jatkamaan ryhmää.

  Konsultaatio:

  • Pienryhmän suunnittelua, jolloin käydään läpi lasten toimintaa varhaiskasvatuksen arjessa ja mietitään pienryhmän tavoitteet
  • Seurataan lasten arkea varhaiskasvatuksen toiminnassa ja annetaan siihen kokeiltavaksi erilaisia ratkaisuja esim. pukemistilanteisiin, leikkeihin jne.

  Tunnuslukuja keväältä 2021 (1.1-30.6.2021):

  • 363 ryhmää
  • Kehittämispäiviin ei osallistuttu koronarajoitusten vuoksi
  • 102 konsultaatiota
  • Uusia ryhmiä perustettiin 221
  • Ryhmissä yhteensä 846 lasta

  (vertailu kevät 2020: 98 ryhmää, 58 kosultaatiota)

  • Koulutus 4

 • Tehty30.04.2021

  Ilo kasvaa liikkuen (nyk. Liikkuva varhaiskasvatus) -ohjelmaan liittyminen

  Huhtikuussa 2021 rekisteröityneitä ohjelmaan on 100 %.

  Helsingin yksiköistä yhteensä 92 on täyttänyt nykytilan arvioinnin (2018-2019: 5 kpl; 2019-2020: 71 kpl ja 2020-2021: 16). Tuloksia voi seurata kuntatasolla virtuaalisesta tietokannasta Virvelistä.

  Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaan liittymistä on edistetty esittelemällä asiaa säännöllisesti varhaiskasvatuksen esimiestilaisuuksissa ja johtoryhmässä (ks. toimenpide 9.2) sekä järjestämällä koulutuksia varhaiskasvatusyksiköissä sekä alueellisia tilaisuuksia ja koulutuksia.  

  Liikkuvan arjen rakenteita varhaiskasvatukseen -hanke on antanut varhaiskasvatuksen toimipisteille, kuten päiväkodeille ja leikkipuistoille, tukipalveluita liittyen rekisteröitymiseen, ohjelma-alustan käyttöön sekä nykytilan arviointiin. Projektityöntekijöiden toteuttamissa päiväkotien kehittämispäivä-koulutuksissa, nykytilan arviointi on yksi osa koulutusta, ja sen pohjalta mietitään yhdessä pieniä askelia aktiivisen toimintakulttuurin ja liikkumisen edistämiseksi.

  Syksyllä 2019 toteutetiin viisi alueellista koulutusta teemalla Ilo kasvaa liikkuen, minkä tavoitteena oli lisätä tietoutta ohjelman sisällöstä ja sen myötä saada ohjelmaan lisää rekisteröityneitä.

  Syksyllä 2020 järjestettiin kaksi webinaaria liittyen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaan. Webinaarien tavoitteena oli lisätä tietoisuutta ohjelman sisällöstä sekä antaa käytännön työkaluja varhaiskasvatuksen työntekijöille esimerkkien ja pienten askelten ideologiaa hyödyntäen. Webinaarissa puhujina olivat Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman asiantuntija, LIKES -tutkimuskeskuksen asiantuntija sekä varhaiskasvatuksen opettaja.

  Syksyllä pilotoitiin Hyppää liikkuvaan varhaiskasvatukseen - koulutusta, jonka tavoitteena on tehdä liikkumisen mahdollisuudet näkyväksi sekä vahvistaa nykytilan arviointia osana varhaiskasvatusta. Koulutus järjestettiin toiminnallisesti keskittyen varhaisiän fyysisen aktiivsiuuden suositukseen ulkona niin, että mahdollisimman moni pääsi osallistumaan. Koulutuksista saatu palaute oli positiivista ja niitä päätettiin jatkaa myös seuraavana vuonna.

 • Tehty02.11.2020

  Perhehulinat -konseptin laajentaminen

  Vuoden 2019 lopussa maksuttomat Perhehulinat starttasivat Malminkartanossa ja vuoden 2020 keväällä Roihuvuoressa. Perhehulinat on suunnattu perheiden yhteiseen liikkumiseen ja hulinointi tarjoaa alle kouluikäisille lapsille sekä heidän huoltajilleen tilan, jossa he voivat liikkua yhdessä omatoimisesti ja maksuttomasti. Perhehulinat järjestetään yhteistyössä Helsingin liikuntapalveluiden ja eri kaupunginosien vapaaehtoisten toimijoiden kanssa. Liikuntapalvelut toimittaa liikuntasaliin välinekassin, josta löytyy muun muassa erilaisia palloja, hyppynaruja, kartioita ja peliliivit sekä vinkkejä liikkumiseen. Perhehulinoiden toiminta ei siis ole ohjattua, vaan tavoitteena on jokaisen perheen omannäköinen liikkuminen. Perhehulinoissa saa vapaasti juosta, kiipeillä, leikkiä ja liikkua yhdessä koko perheen voimin.

  Syksyllä 2020 Perhehulinoita toteutetaan seuraavissa paikoissa: Kamppi, Käpylä, Malminkartano, Pukinmäki, Roihuvuori, Tapanila, Vuosaari ja Östersundom. Toiminta on ollut käynnissä kaikissa toimipaikoissa poikkeusjasta huolimatta. Perhehulinat on tavoittanut syksyn aikana uusia perheitä ja saanut lisättyä liikettä perheen kesken. Osallistujamäärät on saatu pidettyä turvallisen toiminnan rajoissa. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä, että kyseinen palvelu on olemassa ja se on pidetty käynnissä poikkeusajasta huolimatta.

  Lue lisää täältä. Keväällä 2021 Perhehulinat olivat tauolla poikkeustilasta johtuen. Syksyllä 2021 pyritään käynnistämään taas syksyllä Töölössä, Käpylässä, Malminkartanossa, Pukinmäessä, Roihuvuoressa, Tapanilassa, Vuosaaressa ja Östersundomissa.

 • Tehty11.08.2020

  Helsingin varhaiskasvatussuunnitelman uudistaminen

  Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma päivitettiin vastaamaan uudistunutta lainsäädäntöä ja opetushallituksen asettamia Varhaiskasvatussuunnitelman perusteita. Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma on helsinkiläisiä varhaiskasvatuksen toimijoita velvoittava asiakirja, joka kattaa varhaiskasvatuksen kaikki toimintamuodot ja velvoittaa myös yksityisiä palveluntuottajia. Varhaiskasvatussuunnitelma toimii työvälineenä varhaiskasvatuksen henkilöstölle ja se ohjaa toiminnan pedagogista sisältöä.

  Kasvan, liikun ja kehityn -oppimisen alueeseen sisältyy liikkumiseen, ruokakasvatukseen, terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä tavoitteita. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on luoda pohja lasten terveyttä ja hyvinvointia arvostavalle sekä fyysistä aktiivisuutta edistävälle elämäntavalle yhdessä huoltajien kanssa. Tämä oppimisen alue tukee erityisesti itsestä huolehtimiseen ja arjen taitoihin liittyvää laaja-alaista osaamista. Helsingissä lähtökohtana on, että jokainen lapsi omaksuu liikunnalliset perustaidot ja tottumukset. Fyysisen aktiivisuuden ja motoristen taitojen harjoittaminen ovat luonteva ja säännöllinen osa lapsen varhaiskasvatuspäivää terveellisen ja riittävän ravinnon lailla. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on kehittää lasten kehontuntemusta ja -hallintaa sekä motorisia perustaitoja, kuten tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja. Monipuolisen liikkumisen näkökulma innostaa lapsia kokemaan liikunnan iloa sisällä ja ulkona, kaikkina vuodenaikoina, ohjatusti ja omaehtoisesti sekä vaihtelevilla kuormitustasoilla. Ryhmässä liikkuminen rakentaa lasten itsetuntoa sekä vuorovaikutus- ja itsesäätelytaitoja, kehontuntemusta ja -hallintaa.

  Henkilöstön tehtävä on suunnitella päivän rakenne, sisä- ja ulkoympäristö sekä toiminnan sisällöt kannustavasti ja innostavasti niin, että lapset voivat monipuolisesti nauttia liikkumisesta eri tilanteissa. Liikuntavälineet ovat lasten käytettävissä myös omaehtoisen liikunnan ja leikin aikana.

  Varhaiskasvatuksessa paneudutaan monipuolisen liikunnan muotoihin, välineisiin ja paikkoihin. Huolehditaan siitä, että jokainen lapsi saa onnistumisen ja ilon kokemuksia liikkumisesta yksin, parin ja ryhmän kanssa. Liikkumisen ja motoristen taitojen opettelussa edetään leikkien, retkien ja pelien avulla lasten iän- ja kehitystason mukaisesti perusliikkeistä kehonhallinnan, tasapainon ja koordinaation kehittymiseen. Lapset saavat mahdollisuuksia opetella kullekin vuodenajalle tyypillisiä tapoja ulkoilla ja liikkua. Lapsia innostetaan päivittäiseen arkiliikuntaan ja liikkumaan erilaisissa ympäristöissä yhteistyössä huoltajien kanssa. 

  Lue lisää täältä.

 • Tehty30.04.2020

  Valtakunnallinen kysely varhaiskasvatushenkilöstölle

  Osana Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaa toteutettiin keväällä 2020 kysely varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Vastauksia saatiin valtakunnallisesti kaikkiaan 2008 kappaletta 96 eri kunnasta. Valtakunnallisen kyselyn tulokset löytyvät täältä.

  Helsingissä vastaajia oli 156 (päiväkodit 141, perhepäivähoito 14, avoin varhaiskasvatus 1). Kyselyn tuloksien perusteella kootaan syksyn 2020 aikana muun muassa koulutuspaketti, joka vastaa varhaiskasvatuksen henkilöstön tarpeisiin. Henkilöstö kaipasi myös liikkumisvinkkejä oman työnsä tueksi. Tämän vuoksi helpot, jo olemassa olevat liikkumisvinkit koottiin Helsinkiliikkuu-sivuille ja niistä tiedotettiin varhaiskasvatuksen henkilöstöä uutiskirjeen muodossa.

 • Tehty19.06.2019

  Valtionavustuksen käytön raportointi ajalta 01.03.2018 - 31.05.2019

 • Tehty31.05.2019

  Pyöräilykasvatus

  Pyörällä päästään -konsepti käynnistyi vuonna 2018, kun leikkipuistoyksiköiden polkupyöriä uusittiin kaikilla varhaiskasvastusalueilla. Korjattavissa olevat pyörät korjattiin ja jaettiin kentälle. Pyörät ovat avoimesti myös muiden kasvattajien käytössä.

  Pyörällä päästään - kiertue toteutettiin keväällä 2019 10 leikkipuistossa ja samalla uudet pyörät saatiin käyttöön. Kiertueella harjoiteltiin pyöräilyyn liittyviä taitoja erilaisten leikkien ja tehtävien parissa. Kiertue sai arvoisensa lopetuksen Helsinki Design Weekillä Annantalolla syksyllä 2019. Pyörällä päästään -kiertueelle, osallistui 1 135 henkilöä. 

  Keväällä 2020 laajennettiin Pyörällä päästään konseptia päiväkotiin. Välinehankintojen lisäksi koulutettiin sekä leikkipuistojen ja päiväkotien henkilökuntaa Pyörällä päästään -koulutuksissa yhteistyössä liikenneturvan kanssa. Lisäksi tuotettiin varhaiskasvatukseen materiaalia, jota voi hyödyntää varhaiskasvatuksen pyöräily - ja liikennekasvatuksessa.

 • Tehty28.02.2019

  Materiaalituotanto

  • Pyörällä päästään - materiaalit
  • Anna arjen liikuttaa lasta (materiaali huoltajille)
  • Aktivoivien lattiateippausten-opas koostettiin keväällä 2020. Opas tehtiin työkaluksi varhaiskasvattajille lattiateippausten toteuttamiseen ja se sisältää teippien suunnittelu- ja asennusohjeita sekä mallikuvia ja vinkkejä teippauksia varten. Jotta teippauksissa pääsee alkuun, oppaan mukana tarjottiin teippien aloituspakkauksen, joka sisältää neljä rullaa teippiä, viisi paria jalkoja ja viisi paria käsiä. Tästä kokonaisuudesta jokainen päiväkoti saa omaa mielikuvitusta ja luovuutta hyödyntäen rakentaa juuri heille sopivat teippaukset. Aloituspaketin myötä päiväkodit pääsevät alkuun aktivoivissa lattiateippauksissa, jonka jälkeen he voivat itse jatkaa teippauksia. Syyskuun 2020 loppuun mennessä Aktivoivia lattiateippauspaketteja on lähetetty 178 pakettia 155:een päiväkotiin ympäri Helsinkiä.
  • Touhuvinkit videot ja materiaalit
  • Ulkoilun iloa talvella -videot; Helsingin kaupunki kokosi talvilomalle loistavia ulkoiluvinkkejä videon muodossa. Lopputuotoksena syntyi Ulkoilun iloa talvella –keppihevoset, -hiihdon alkeet, -luistelun alkeet, -lumiukko sekä –talviolympialaiset –videot. Videoiden tavoitteena oli kannustaa lapsia perheineen omatoimiseen tekemiseen.
 • Tehty30.09.2018

  Moniammatillisen yhteistyöryhmän perustaminen

  Ryhmään kuuluu sekä suomen- että ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja liikuntapalveluiden työntekijöitä. Ryhmä kokoontuu kerran kuukaussa.

 • Tehty01.03.2018

  Valtionavustuspäätös ajalle 01.03.2018 - 31.05.2019

  Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI) myönsi Liikkuvan arjen rakenteita varhaiskasvatukseen -hankkeelle 129 000 euroa.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Valmistumisaste

100% valmis
Valmis

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2018 - 2021

Vastuuorganisaatiot

Tavoitealue

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Laura Pirhonen
  Laura Pirhonen
  Liikunnansuunnittelija
  Liikuntaan aktivointi
 • Raila Tiainen-Ala-Maunus
  Raila Tiainen-Ala-Maunus
  Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö
  Varhaiskasvatus ja esiopetus alue 5
 • Hanna Kietäväinen-Sirén
  Hanna Kietäväinen-Sirén
  Projektipäällikkö
  Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämisen tuki
Tietoja päivitetty 01.02.2022

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?