Hyppää sisältöön

26Esteettömyys, liikenneturvallisuus ja liikkumiseen kannustaminen

Kuvaus

Mitä tavoitellaan?

 • Tietoisuus ja ymmärrys arki- ja hyötyliikkumisen merkityksestä ja hyödyistä lisääntyvät.
 • Kaupunkilaisten kokemat liikkumisesteet vähenevät.
 • Kaupunki on esteetön ja arkiliikkuminen on helppoa, sujuvaa ja turvallista.

Virallinen kuvaus

Lisätään eri-ikäisten valmiuksia aktiiviseen kulkemiseen ja liikkumiseen. Tämä edellyttää tietoisuuden lisäämistä, koulutusta ja neuvontaa sekä ympäristön ja palveluiden esteettömyyden ja liikenteen turvallisuuden parantamista. Lisätään kaupunkitasoista yhteistyötä liikkumisohjelman, esteettömyystyöryhmän ja Liikenneturvallisuuden koordinaatioryhmän kanssa.
(Liikkumisohjelman mukaan)

Tehtävät

Mitä nyt tehdään?

 • Tehtävä31.12.2021

  Esteettömyyden edistäminen

  Helsingin esteettömyystyö tähtää siihen, että Helsingissä on kaikkien kaupunkilaisten mahdollisimman helppo liikkua ja toimia ikään tai toimintakykyyn katsomatta. Helsingin kaupungin esteettömyyslinjaukset koskevat koko kaupunkia ja toimialoja.

  Esteettömyyslinjaukset muodostavat kehyksen toimialojen omille esteettömyyden toteutusohjelmille ja toimialojen välillä toimivalle vuorovaikutukselle. Esteettömyyslinjaukset on jaettu viiteen painopistealueeseen: kaavoitus ja liikennesuunnittelu, rakennukset, yleiset alueet, asuinympäristö ja palvelut.

  Kansliapäällikkö asetti 20.12.2017 esteettömyystyöryhmän, jonka tehtävänä on

  • seurata kaupungin esteettömyyslinjausten toimenpiteiden toteutusta
  • lisätä tietoisuutta esteettömyyden merkityksestä asukkaiden hyvinvoinnille ja terveydelle
  • koordinoida ja edistää kaupungin esteettömyystyötä ja seurata esteettömyyden toimeenpanoa käytännön hankkeissa toimialoilla
  • tehdä yhteistyötä vammais- ja vanhusneuvoston sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikunnan kanssa
  • antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita tehtäviensä toteuttamiseksi.

  Liikkumisohjelmaan liittyviä toimenpiteitä ovat olleet mm. seuraavat:

  • palvelukartan esteettömyyssovelluksessa jo kysymykset monitoimihallien esteettömyydestä, ulkoliikuntapaikoista, kuntosaleista, uimahalleista ja uimarannoista
  • Esteettömyys uimahalleissa - opas on päivitetty vuonna 2020.
  • Stansvikin esteetön uimaranta
  • esteettömät reitit on määritelty kaupunkitasoisesti
  • talvihoito: käyty läpi esteettömät reitit ja päivitetty talvihoitoluokat ylläpitäjien kanssa
  • esteettömät penkkimallit kehitetty yhdessä käyttäjien kanssa
  • kaupunkikalusteohje
  • esteettömyyslinjauksia päivitetty vuonna 2021, lisätty uusiksi linjauksiksi esteettömien ulkoliikuntaoaikkojen verkostotarkastelu srkä esteettömät luontokohteet.

  Esteettömyyslinjausten toteutuminen arvioitiin Helsingin tarkastusviraston toimesta vuonna 2019. Linkki arviointikertomukseen löytyy täältä.

  Lue lisää esteettömyystyöstä Helsinki kaikille -verkkosivuilta.

Mitä on tehty?

 • Tehty26.10.2021

  Liikenneturvallisuuden edistäminen

  Kaupunginhallitus hyväksyi 5.10.2015 Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman. Ohjelman painopisteet ovat 1) lasten ja nuorten turvallinen ja vastuullinen liikkuminen, 2) jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuus ja omatoiminen liikkuminen (erityisesti lapset ja ikäihmiset), 3) nopeusrajoitusjärjestelmän kehittäminen sekä 4) yhteistyö, koordinointi ja viestintä.

  Helsinki on päivittänyt liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman vuosille 2022–2026. Liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman päivitystyössä määritetään visio, tavoitteet ja painopistealueet kaupungin liikenneturvallisuustyölle sekä asetetaan konkreettisia toimenpiteitä tuleville vuosille. Ohjelmaa käsiteltiin kaupunkiympäristölautakunnassa syksyllä 2021 ja lautakunta esitti ohjelman hyväksymistä kaupunginhallitukselle.

  Koulumatkaturvallisuuden edistäminen

  Helsinki on liittynyt kansainväliseen Partnership for Healthy Cities -verkostoon, joka on sitoutunut ehkäisemään tarttumattomia sairauksia, kuten syöpää ja diabetesta, vaikuttamalla elintapoihin ja -ympäristöihin. Verkoston jäsenkaupungit valitsevat ensi vuoden ajaksi oman kehittämiskohteensa. Helsinki haluaa omassa hankkeessaan edistää lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia parantamalla koulumatkaturvallisuutta, jotta yhä useampi lapsi ja nuori valitsee kävelyn tai pyöräilyn päivittäiseksi liikkumistavaksi kouluun. Työtä tehdään esimerkiksi parantamalla kouluympäristön jalankulun ja pyöräliikenteen olosuhteita sekä lisäämällä tietoisuutta arjen liikkumisen terveysvaikutuksista.

  Lue lisää täältä.

 • Tehty30.09.2020

  Tietoisuuden lisääminen

  Kampanjointi arkiaktiivisuuden lisäämiseksi

  Liikkumisohjelmassa on toteutettu yleistä kampanjointia arkiaktiivisuuden lisäämiseksi sekä kohdennettu Anna arjen liikuttaa -kampanjat pienten lasten ja koululaisten liikkumisen edistämiseen. Kampanjoinnin keskeinen osa-alue on arkiaktiivisuuteen ja arjen asiointimatkoihin kannustaminen omin lihasvoimin.

  Kampanjamateriaalit ja sisällöt on luettavissa kokonaisuudessaan toimenpiteestä 1.

  Koulutukset, tilaisuudet ja neuvonta

  Arkiaktiivisuuteen kannustamista tehdään liikkumisohjelmassa luennoimalla ja kouluttamalla. Liikkumisohjelman sisäiset ja ulkoiset tilaisuudet on raportoitu toimenpiteessä 3 sekä toimialojen koulutukset toimenpiteissä 9, 9.1. ja 9.2.

  Pyöräilykasvatusta on toteutettu Liikkuvan arjen rakenteita -varhaiskasvatukseen hankkeessa. Pyörällä päästään -konsepti käynnistyi vuonna 2018, kun leikkipuistoyksiköiden polkupyöriä uusittiin kaikilla varhaiskasvatusalueilla. Pyörällä päästään - kiertue toteutettiin keväällä 2019. Kiertueella harjoiteltiin pyöräilyyn liittyviä taitoja eri leikkien ja tehtävien parissa. Kiertue sai arvoisensa lopetuksen Helsinki Design Weekillä Annantalolla syksyllä 2019. Pyörällä päästään -kiertueelle osallistui 1 135 henkilöä. 

Yhteenveto ja yhteystiedot

Valmistumisaste

Valmis

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2019 - 2021

Vastuuorganisaatiot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Jussi Yli-Seppälä
  Jussi Yli-Seppälä
  liikenneinsinööri
  Liikenne- ja katusuunnittelu
 • Pirjo Tujula
  Pirjo Tujula
  Esteettömyysasiamies
  Hallinto
 • Oskari Kaupinmäki
  Oskari Kaupinmäki
  pyöräilykoordinaattori
  Liikenne- ja katusuunnittelu
 • Minna Paajanen
  Minna Paajanen
  projektipäällikkö
  Liikuntapalvelukokonaisuus
Tietoja päivitetty 01.12.2021