Hyppää sisältöön

29Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelutarjotin kouluille ja päiväkodeille

Kuvaus

Mitä tavoitellaan?

 • Jokainen lapsi ja nuori saa monipuolisia rikastavia kokemuksia kulttuuri ja vapaa-ajan toiminnasta riippumatta asuinalueesta ja tulee liikkuneeksi niin lähiympäristössä kuin eri puolilla kaupunkia osana arkipäiväänsä.
 • Koko kaupunki nähdään oppimisympäristönä.
 • Ryhmien on helppo lähteä liikkeelle ja osallistua toimintaan ja palvelupolku on sujuva niin päiväkodeille ja kouluille kuin kulttuuri ja vapaa-ajan toimijoillekin.
 • Kulttuuri ja vapaa-ajan tilat, olosuhteet ja toiminnat voivat tukea opetussuunnitelman tavoitteita.

Perustelut toimenpiteille

 • Lasten ja nuorten arkiliikkumisen lisääminen on nostettu tärkeäksi hyvinvointia edistäväksi tavoitteeksi.
 • Liikkeelle lähtemiseen tarvitaan syy, joka innostaa. Tämä syy voi olla kulttuurikokemus, tapahtuma, muu toiminta tai tila kulttuuri ja vapaa-ajan monipuolisista vaihtoehdoista.
 • Kaupungin tilat ja olosuhteet tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia tekemiseen ja kokemuksiin, samoin ammattitaitoisesti rakennettu ja tuotettu tarjonta.

Kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan palveluista rakennetaan helppokäyttöinen palvelutarjotin peruskouluille ja päiväkodeille ja sen vaikutuksia kokeillaan aluksi kahdella erilaisella alueella. Toimenpiteellä vastataan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tavoitteeseen laajentaa oppimisen tiloja koulun ulkopuolelle.

Virallinen kuvaus

Toteutetaan vuoden 2019 aikana kahdelle Helsingin alueelle ja 2020 kaikille Helsingin alueille kulttuurin ja vapaa-ajan palveluista palvelutarjotin päiväkodeille ja kouluille.
(Liikkumisohjelman mukaan)

Tehtävät

Mitä on tehty?

 • Tehty22.12.2021

  Jatkuva kehittämistyö

  Palvelu tullaan liittämään osaksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Opehuone-sivustoa. Palvelun ylläpito edellyttää jatkuvaa vuorovaikutusta toimijoiden kanssa, kehitystä sisällöissä ja tarjonnassa, niiden viestinnässä sekä digitaalisessa alustassa.

 • Tehty02.08.2021

  Palvelutarjottimen digitalisointi, beta.kultus.fi –pilotti

  Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan (Kuva) palveluiden ja tilojen esittäminen kouluille ja päiväkodeille eli palvelutarjottimen digitalisointi käynnistyi keväällä 2020. Kehitysvaiheen ideana oli helpottaa vuoden 2019 aikana palveluntarjoajilta ja opettajilta saadun tiedon perusteella ryhmien ilmoittautumisprosessia kulttuuri-ja vapaa-ajan toimintoihin. Palvelun alustava ideointi tehtiin osana kulttuuri ja vapaa-aikatoimialan palvelupolkutyöpajoja ja lean-pajoja 2019.

  Palvelutarjottimen digitalisointi, kokonaisuuden laajuus ja monimuotoisuus sekä näihin liittyen resursointihaasteet ovat hidastaneet prosessia. Lisäksi digitaalisen palvelun testaus opettajien ja kasvattajien kanssa hankaloitui koronasta johtuen.

  Beta-versio uudistuneesta, sähköisen ilmoittautumisen sisältävästä Kultus.fi sijaitsee tällä hetkellä osoitteessa https://beta.kultus.fi/. Sivuston osoite muuttuu kehitystyön myötä kultus.fi:ksi, ja vanha kultus.fi-sivu poistuu.

 • Tehty31.12.2020

  Talousarvio 2020 tehtävät: toimintamalli digitalisaatiota hyödyntämällä sekä kulttuuripolut

  Luodaan yhteistyörakenteet kulttuurin ja vapaa-ajan (Kuva) sekä kasvatuksen ja koulutuksen (Kasko) toimialojen välille.

  Tavoitteena on 1) toteuttaa digitalisaatiota hyödyntämällä helppo ja yhdenvertaisuutta lisäävä toimintamalli, jolla kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tiloja ja palveluja voidaan käyttää opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämiseen (päävastuu Kuva) ja

  2) että jokaisella perusopetuksen alueella on luotu kulttuuripolut, joissa on toimintaa jokaiselle vuosiluokalle. Toimintaa on toteutettu jokaisessa koulussa vähintään yhdellä vuosiluokalla. (päävastuu Kasko).

 • Tehty23.10.2020

  Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan esite kouluille ja päiväkodeille

  Koostettiin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintojen esite ja toimitettiin se kaikille helsinkiläisille kouluille ja päiväkodeille. Kulttuuri ja vapaa-aikatoimialan esite kouluille ja päiväkodeille

  • Esite on pitkäkestoinen tuote, eli esite ei pidä sisällään tarkkoja päivämääriä, vaan kuvauksia niistä palveluista, joita kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa päiväkoti- ja kouluryhmille.
  • Uusi esite kannustaa pienten ja suurten oppijoiden ryhmiä löytämään Helsingin monet mahdollisuudet tutun koulu- tai päiväkotirakennuksen ulkopuolelta.
  • Esite kokoaa ensimmäistä kertaa yhteen Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan tarjonnan kouluille ja päiväkodeille. Helsinkiläisten opettajien ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten käytössä ollut kultus.fi –palvelu kehittyy ja koko kulttuurin ja vapaa-ajan palveluiden kokoava esite on yksi tärkeä osa sen kehitystä.

 • Tehty31.12.2019

  Talousarvio 2019 tavoitteet

  Toimialan palveluista rakennetaan helppokäyttöinen palvelutarjotin peruskouluille ja päiväkodeille ja sen vaikutuksia kokeillaan aluksi kahdella erilaisella alueella. Toimenpiteellä vastataan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tavoitteeseen laajentaa oppimisen tiloja koulun ulkopuolelle. Alle kouluikäisten lasten perheille rakennetaan uusi palvelukonsepti, jonka tavoite on taata kulttuurikosketus jokaiselle syntyvälle helsinkiläiselle lapselle.

  Tuotetaan kahdella Helsingin alueella (kaksi peruspiiriä) Kuvan palveluista palvelutarjotin peruskouluille ja päiväkodeille.

  Arvioidaan palvelutarjottimen vaikutuksia alueilla verrattuna nykytilanteeseen.

 • Tehty20.09.2019

  Kulttuuri ja vapaa-aika toimialan palvelupolkutyöpajat 2019

  Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstö tutustui koulujen ja päiväkotien käytäntöihin Malminkartano-Kannelmäessä ja Vuosaaressa. Palvelupolkutyöpajoissa havaittiin, että toimialan palvelukokonaisuuksilla on sekä yhteisiä että erillisiä huolia päiväkotien ja koulujen toimintoihin liittyen. Yhteiseksi kehittämiskohteeksi nousi parempi tiedottaminen kasvattajille, oman hyväksi koetun tekemisen laadun varmentaminen sekä ilmoittautumisprosessin kehittäminen.

 • Tehty29.08.2019

  N

  Tuotettiin alueille esite kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palveluista.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Valmistumisaste

100% valmis
Valmis

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2019 - 2019

Vastuuorganisaatiot

Tavoitealue

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Pirjo Mattila
  Pirjo Mattila
  Kehittämisasiantuntija
  Hallinto
Tietoja päivitetty 22.12.2021