Hyppää sisältöön

30Neuvolan elintapaneuvonta- ja ohjaus

Kuvaus

Mitä tavoitellaan?

 • Suositusten mukaan liikkuvien alle kouluikäisten lasten osuus kasvaa nykyisestä 10–20 prosentista 40 prosenttiin seuraavan viiden vuoden aikana.
 • Pienten lasten motoriset perustaidot paranevat kansallisessa vertailussa.

Perustelut toimenpiteille:

 • Vain 10–20 prosenttia alle kouluikäisistä lapsista liikkuu liikuntasuositusten mukaisesti.
 • Liikunnalliset tai vastaavasti liikkumattomat tottumukset alkavat urautua pääsääntöisesti 3-vuoden iässä.
 • Pienten lasten ohjattu vapaa-ajan liikuntaharrastaminen on yleistä (n. 40–50 %) ja harrastaminen aloitetaan yhä nuorempana.
 • Pääkaupunkiseudun lasten motoriset perustaidot ovat alhaisemmat kuin Suomessa keskimäärin. Motoriset taidot vaikuttavat lasten liikunnallisuuteen myöhemmällä iällä.
 • Pääsääntöisesti arkikäytännöt ovat fyysisesti passiivisia ja paikallaanoloa on keskimäärin paljon.
 • Perheet liikkuvat yhdessä Helsingissä arkisin vähemmän kuin muualla maassa.
 • Turhat kiellot, estot ja rajoitteet sekä ympäristön ja liikenteen vaaralliseksi kokeminen vähentävät lasten luontaista liikettä ja ulkona leikkimistä.
 • Varhaiskasvatusyksiköiden tilat, pihat, varusteet ja välineet eivät kaikilta osin tue liikunnallisuuden lisäämistä.

Virallinen kuvaus

Valtakunnallisen Neuvokas perhe -kortin käyttöä lisätään neuvoloiden perheille antamassa elintapaohjauksessa.
(Liikkumisohjelman mukaan)

Tehtävät

Mitä on tehty?

 • Tehty22.12.2021

  Yhteistoiminta neuvoloiden, lapsiperheiden kotipalvelun, liikuntapalveluiden ja leikkipuistojen välillä

  Työvaiheita:

  • 31.1.2019 työpaja I pienten lasten liikkumisesta (mukana neuvola + muu sosiaali- ja terveystoimi (sote), varhaiskasvatus, leikkipuistot, liikuntapalvelut, kävelyn edistämisohjelma)
  • 4.6.2019 työpaja II pienten lasten liikkumisesta (neuvola + muu sote, varhaiskasvatus, leikkipuistot, liikuntapalvelut, kävelyn edistämisohjelma)
  • Kysely leikkipuisto-, neuvola- ja lapsiperheiden kotipalvelutiimeille 21.8.-30.8.2019. Vastauksia 38 leikkipuistojen tiimiltä, 24 neuvolatiimiltä ja 6 kotipalvelun tiimiltä. Neuvoloiden, leikkipuistojen ja kotipalveluiden henkilöstölle tehdyn kyselyn tulokset.
  • 26.9.2019 Neuvola- ja perhetyön sekä leikkipuiston johdon kehittämisaamupäivä, teemana alle kouluikäisten lasten liikkuminen. Johdolle suunnattu esitys liikkumiskyselyn tuloksista löytyy tästä.
  • 12.11.2019 Neuvola- ja perhetyön sekä leikkipuistotiimien tapaaminen.
  • 1.1-31.5.2020 Työpajat alueilla, neuvola- ja perhetyön sekä leikkipuistotiimien tapaaminen, jossa edistymistä käytiin läpi alueittain. Nepe ja leikkipuiston työpaja 27.1.2020.pptx
   • Idän alueiden perhekeskuksien infotauluihin materiaalia, mitä missäkin tapahtuu esim. leikkipuistoissa taaperojumppaa, pihapelit ja leikit, retkipäivät, tietoiskuja liikkumisen hyödyistä ja mitä kivaa liikkumista lasten kanssa voi tehdä.
   • Lännen alueella vietettiin 10.-14.2.2020 liikuntateemaviikkoa alueen leikkipuistoissa, lapsiperheiden kotipalvelussa ja neuvoloissa. Teemaviikolla keskusteltiin alueen pienten lasten perheiden kanssa heidän liikkumistottumuksistaan ja mitä esteitä liikkumiselle on. Kaikille sen viikon aikana asiakkaina olleille perheille tarjottiin mahdollisuutta osallistua kyselyyn, jossa tiedusteltiin tekijöitä, jotka kannustaisi juuri heidän perhettään enempään liikkumiseen. Vastauksia saatiin 69 kpl, ja ne koottiin teemoittain.
   • Pohjoisen alueen leikkipuistojen piti jalkautua neuvoloihin 1-2 kertaa maalis-huhtikuun vaihteessa kertomaan ja kutsumaan asiakkaita leikkipuistoihin. Terveydenhoitajien tuli samanaikaisesti herätellä perheen kanssa keskustelua arkiliikunnasta. Arkiliikunnasta vastaanotoilla on enemmän tai vähemmän keskusteltu, mutta leikkipuistot eivät ehtineet jalkautua Covid-19 takia.
   • Etelän alueella terveydenhoitajat ovat jakaneet vastaanotoilla Helsinki liikkuu- lehtisiä. Unelmien leikki –ja liikuntapäivä perheille piti järjestää 8.5.2020 (peruuntui Covid-19 takia).
  • 15.9.2020-31.12.2020 Nykytilanne: Alueiden tilannekatsaus ja toimenpiteiden soveltaminen Covid-19 suosituksen mukaisiksi.
   • esite hyvä liikkuu -”mitähän sitä tekisi- kun ei ole mitään tekemistä”, liikkumisvinkkejä Helsinkiläisperheille
   • neuvolatoiminnan vastaanotoilla keskusteltu lapsen luonnollisesta liikkumisesta ja koko perheen liikkumisen tärkeydestä haastavana aikana.

  Alueellista yhteistyötä ei pystytty aloittamaan koronapandemian vuoksi toivotussa laajuudessa vuonna 2021.

 • Tehty22.12.2021

  Lapselle/perheelle yksilöllistä elintapaohjausta- ja neuvontaa

  • Lapselle/perheelle elintapaneuvontaa ja -ohjausta määräaikaistarkastuksien yhteydessä yksilöllisen tarpeen mukaan.
 • Tehty30.09.2020

  Anna arjen liikuttaa -kampanja neuvoloissa

  3.2.2020

  Anna arjen liikuttaa lasta –kampanja käynnistyi neuvoloissa. Suomenkielistä painettua Anna arjen liikuttaa -materiaalia toimitettiin jaettavaksi neuvoloihin ja perhekeskuksiin, jotta arjen liikkumisesta voitaisiin keskustella huoltajien kanssa.

  25.5.2020

  Painetut Anna arjen liikuttaa -esitteet venäjäksi, somaliksi, arabiaksi, ruotsiksi ja englanniksi saatiin jaettavaksi asiakkaille. Sähköiset versiot eri kielisistä esitteistä löytyvät täältä.

 • Tehty31.05.2020

  Liikkumisohjelman suunnitelmat ja niiden toteutuminen alueen neuvoloissa ja lapsiperheiden kotipalvelussa yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa

  • Alueelliset työpajat järjestettiin kevään 2020 aikana.
  • Neuvolan, lapsiperheiden kotipalvelun ja leikkipuiston työntekijät suunnittelevat alueen asiakkailleen "Anna arjen liikkuttaa" -tapahtuman/kyselyn ym.
  • 15.9.2020-31.12.2020 Nykytilanne: Alueiden tilannekatsaus ja toimenpiteiden soveltaminen Covid-19 suosituksen mukaisiksi.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Valmistumisaste

100% valmis
Valmis

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2019 - 2021

Vastuuorganisaatiot

Tavoitealue

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Monica Lindberg
  Monica Lindberg
  Neuvola-ja perhetyön päällikkö
  Sosiaali- ja terveystoimiala
Tietoja päivitetty 22.12.2021