Hyppää sisältöön

Kuvaus

Mitä tavoitellaan?

 • Suositusten mukaan liikkuvien alakoululaisten määrä nousee noin 45 prosentista 60 prosenttiin seuraavan viiden vuoden aikana.
 • Suositusten mukaan liikkuvien yläkoululaisten määrä nousee noin 20 prosentista 30 prosenttiin seuraavan viiden vuoden aikana.
 • Valtakunnallisten fyysisen toimintakyvyn mittaustulokset paranevat ja ovat kansallisten mediaanitulosten yläpuolella (mm. kestävyys, voima, kehon liikkuvuus)

Perustelut toimenpiteille:

 • Pienten koululaisten koulupäivien yhteyteen saumattomasti liittyvä aamu- ja iltapäivätoiminta tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet lisätä arjen askeleita, liikkumisen eri muotoja ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Päivittäisestä toiminta-ajasta noin 70 % toimitaan ulkona leikkien ja liikkuen. Tarkoituksena on tukea lasten luontaista tarvetta käyttää kehoaan monipuolisesti ja harjoitella oman ikäryhmän kavereiden kanssa karttuvia taitoja ja temppuja. Kaupunkiluonnossa retkeily, polkujuoksu, eri lajien pienimuotoiset kokeilut, pyöräily, skeittaus, luistelu, hiihto, pihaleikit ja erilaiset tanssilajit ovat osa helsinkiläisten iltapäiväryhmien arkea. Toiminta on monipuolista ja lapsille iloa tuottavaa.
 • Lue lisää iltapäivätoiminnasta täältä.

Virallinen kuvaus

Iltapäivätoiminnan yksiköissä on koululaisille päivittäistä ulkoilua ja aktiivista toimintaa.
(Liikkumisohjelman mukaan)

Tehtävät

Mitä on tehty?

 • Tehty31.01.2022

  Korona-ajan toiminta iltapäivätoiminnassa

  Koronaepidemian aikana toiminnassa painottui reipas ulkotoiminta, siihen liittyvät lukuisat leikit, pelit, retket lähiympäristöön ja perustaitojen harjoittelu.

  Koronaepidemian aikana on ollut jakso, jolloin lapset olivat etäopetuksessa, eikä iltapäivätoimintaa järjestetty. Osa iltapäivätoiminnan palveluntuottajista piti yhteyttä lapsiin tietokoneiden avulla. He järjestivät sitä kautta päivittäin yhteisiä jumppahetkiä, leikkejä ja seurapelejä. Lasten kotiympäristöön he rakensivat esimerkiksi erilaisia motorisia ratoja ja seikkailupolkuja, joita lapset pystyivät yhdessä perheenjäsentensä kanssa hyödyntämään.

  Helsingin iltapäivätoiminnassa on jo vakiintunut käytäntö eriyttää isojen ryhmien toimintaa niin, että päivittäin aina osa lapsista on ulkotoiminnan tai liikkumisen ryhmässä. Toiminnassa hyödynnetään olemassa olevia lähiliikuntapaikkoja, metsää, puistoalueita jne. jotta reippaan liikunnan päivittäinen tarve saavutetaan ja samalla vapautetaan sisätilaa siellä tapahtuvalle toiminnalle, esimerkiksi toimintapistetyöskentelylle.

 • Tehty30.09.2020

  Esitellään liikkumissuunnitelma iltapäivätoiminnan ohjaajille ja suunnitelman palauttaminen aluekoordinaattoreille

  Jokainen iltapäivätoiminnan ryhmä tekee lukuvuosittain toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma konkretisoituu viikkosuunnitelmissa, alueellisissa tapahtumissa sekä vanhempien ja koulun yhteistyössä. Ryhmäkohtaisen suunnitelman sisään on rakennettu liikkumista edistävien toimenpiteiden ja toimintamallien kuvaaminen niin ulko- kuin sisätoiminnassa. Näin saamme luontevasti rakennettua toiminnan palvelemaan lasten luontaista innostusta osallistua monipuoliseen tekemiseen.

  26.8.2020. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilökunnan starttipäivässä esiteltiin ryhmäkohtaisen toimintasuunnitelman liikkumisosio. Jokainen ryhmä 210 toimintapaikassa tekee oman suunnitelmansa ja palauttaa sen 30.9.2020 mennessä oman alueen aluekoordinaattorille. Suunnitelmiin palataan kevään toimintakertomuksen arvioinnin yhteydessä.

 • Tehty01.08.2020

  Suunnitellaan ja toteutetaan iltapäivätoiminnan alueellisten ryhmien yhteisiä liikuntatapahtumia

  Helsingin iltapäivätoiminta rakentuu monitoimijamalliin. Toimintaa ohjaa perusopetuslaki ja Opetushallituksen laatimat aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet. Monitoimijamalli luo mahdollisuuden toimijoille rikastuttaa iltapävätoimintaa liikkumisen, taide- ja kulttuurielämysten, luonnossa liikkumisen, piha-ja ulkoleikkien sekä erilaisten harrastetaitojen sisällöistä.

  Toimijat järjestävät lukuvuosittain alueellisia tapahtumia kuten lasten olympialaisia, pyöräilytapahtumia, geokätköilyä, aarrekarttasuunnistusta, lettukestejä jne.

 • Tehty01.08.2020

  Suunnitellaan ja perustetaan uusia ulkoilu- ja liikuntapainotteisten iltapäivätoiminnan ryhmiä

  Vuosittain tehtävän Koululaisten iltapäivätoiminnan huoltajapalautteen mukaan, liikkuminen sekä erilaiset pelit ja leikit ulkona ja sisällä ovat suosituinta ja tärkeintä toimintaa iltapäivätoiminnassa. Näitä asioita sekä ohjaajien omaa positiivista ja innovatiivista asennetta arkiliikkumista kohtaan painotamme uusien palveluntuottajien rekrytoinnissa.

 • Tehty31.12.2019

  Liikkumisen vuosisuunnitelmien tekeminen

  Vuoden 2019 aikana tehdään liikkumisen vuosisuunnitelmat, suunnitellaan alueelliset liikuntatapahtumat ja uudet ulkoilu- ja liikuntapainotteiset ryhmät.

  Toimintavuonna 2018-19 koululaisten iltapäivätoiminnan teemana oli toiminnallinen ja liikkuva iltapäivätoiminta. Toimintavuoden aikana järjestettiin monipuolisia toiminnallisia koulutuksia ja työpajoja, joiden tavoitteena oli kannustaa ohjaajia lisäämään lasten liikkumista iltapäivätoiminnan ryhmissä. Yhteistyötä tehty mm. Easysport-toiminnan kanssa erityisryhmien toiminnassa.

 • Tehty31.12.2018

  Liikkumissuunnitelman laatiminen 2018

  Käsitellään liikkumisohjelma ja liikkumissuunnitelman laatiminen iltapäiväohjaajille iltapäivätoiminnan starttipäivillä 2018. Tämän jälkeen on laadittu liikkumissuunnitelman mittari ja lomakkeet.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Valmistumisaste

100% valmis
Valmis

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2018 - 2021

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Leena Palve-Kaunisto
  Leena Palve-Kaunisto
  Palveluvastaava
  Perusopetuksen palvelukokonaisuus
Tietoja päivitetty 07.03.2022