Hyppää sisältöön

35Harrastuspassi yläkoululaisille

Kuvaus

Mitä tavoitellaan?

Harrastuspassin tavoitteena on lisätä nuorten yhdenvertaisia mahdollisuuksia kokeilla erilaisia harrastuksia ja löytää itselleen sopiva harrastus. Harrastuspassi on yläkouluikäisille suunnattu mobiilisovellus, johon kunnat, yritykset, säätiöt ja yhdistykset voivat ladata maksuttomia ja maksullisia harrastuksia, harrastusten kokeilukertoja, pääsylippuja tai muita etuuksia.

Idea harrastuspassiin on tullut nuorilta ja Porin nuorisopassista saaduista hyvistä kokemuksista. Harrastuspassin omistaa Helsingin kaupunki. Sovelluskehitystä on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö. Teknisestä toteutuksesta ja ylläpidosta vastaa tamperelainen ohjelmistokehitysyhtiö Haltu Oy. Sovellusta kehitetään kaikissa vaiheissa yhdessä nuorten kanssa. Harrastuspassi on valtakunnallinen hanke, johon kaikki kiinnostuneet kunnat ovat tervetulleita mukaan.

Sovellus toteutetaan avoimella lähdekoodilla ja avoimilla rajapinnoilla käyttäjien toiveisiin pohjautuen. Lisäksi yritykset, järjestöt ja muut toimijat voivat kehittää Harrastuspassin rinnalle muille ikäryhmille tai vaikkapa tiettyyn lajiin keskittyviä sovelluksia. 

https://www.harrastuspassi.fi/

Virallinen kuvaus

Rakennetaan opetus-ja kulttuuriministeriön kanssa digitaalinen harrastuspassi, joka auttaa lapsia ja nuoria löytämään mieluisan harrastuksen.
(Liikkumisohjelman mukaan)

Tehtävät

Mitä nyt tehdään?

 • Tehtävä31.12.2021

  Harrastuspassin data-analytiikan seuraaminen

  Harrastuspassi (Haltu Oy) tuottaa kunnille ja OKM:lle kuukausittaista analytiikkadataa suunnittelun ja johtamisen tueksi.​

  Latauksien määrää seurataan tasaisesti ja tavoite on, että latausten määrä kasvaa tasaisesti. Latausmäärät aikaisemmin:

  • 2512 (30.4.2021)
  • 2229 (19.11.2020)
  • 2000 (27.10.2020)

Mitä on tehty?

 • Tehty30.04.2021

  Harrastuspassin jatkokehittäminen ja ylläpitäminen

  Harrastuspassi lanseerattiin elokuussa 2020, mutta kehittämistyö jatkuu myös vuonna 2021. Ylläpito- ja jatkokehitysvaiheessa toteutetaan seuraavia tehtäviä:

  • Kehityskohteiden priorisointi ja sovelluksen uusien versioiden testaaminen ja bugien ym. raportointi kehitystiimille.
  • Jatkokehitysvaiheessa käyttäjätestausten järjestäminen, sovelluksen saavutettavuuden varmistaminen, tietoturvasta ja tietosuojasta huolehtiminen.
  • Valtakunnallisen tason tuoteomistajuus suhteessa muihin Harrastuspassin käyttöönottaviin kuntiin. Harrastuspassin käyttöönottavien kuntien välisen yhteistyön koordinointi ja perustettavan ohjausryhmän koordinointi ja pj:nä toimiminen. Jatkokehityksen käyttäjätarinoiden kerääminen huomioiden kuntien ja sovelluksen kohderyhmän eli nuorten tarpeet. Nuorten osallistaminen kehittämiseen tärkeää.
  • Harrastuspassin sidosryhmäyhteistyö kaupungin sisäisissä verkostoissa sekä kuntien ja muiden sidosryhmien kuten OKM, Kuntaliitto ja harrastuksia järjestävät organisaatiot kanssa.
  • Harrastuspassia koskeva viestintä ja markkinointi.
  • Sisällöntuotanto sovellukseen: palveluntarjoajien ekosysteemin kasvattaminen.
  • Kouluyhteistyön kehittäminen ja Harrastuspassin jalkautus vuosittain lukuvuoden alkaessa uusille 7.-luokkalaisille.
 • Tehty18.08.2020

  Harrastuspassin lanseeraus elokuussa 2020

  Harrastuspassi otettiin Helsingissä käyttöön elokuussa 2020. Sovellus on saatavilla suomen-, ruotsin- ja englanninkielisinä versioina sovelluskaupoista.

  HP.PNG

  Sovellus jalkautettiin nuorille yhteistyössä Helsingin yläkoulujen kanssa syksyn 2020 aikana. Syksyn 2020 aikana kaikissa Helsingin yläkouluissa opettajat käyvät Harrastuspassin läpi yläkoululaisten kanssa oppituntien aikana näyttämällä Harrastuspassista lyhyen videon.​

  Lanseerauksen yhteydessä Harrastuspassista on viestitty koulujen ja huoltajien lisäksi laajasti eri medioille, sidosryhmille ja kaikille Suomen kunnille sekä Helsingin kaupungin omalle henkilöstölle ja luottamusjohdolle. Muun muassa Helsingin Sanomat uutisoi Harrastuspassista ja sen käyttöönotosta.

  Helsingin kaupunki jakaa Harrastuspassin käyttöönottaville kunnille kaikki tuotetut materiaalit maksutta​. Tuotetut materiaalit (https://www.harrastuspassi.fi/materiaalit) ovat:

  • Markkinointikonsepti​
  • Graafinen ohjeisto​
  • 40 sek video, jota voi käyttää esim. kouluissa tapahtuvassa jalkautuksessa (fi, sve,eng)​
  • 15 sek. video ja stillkuva some Suomi:  markkinointiin (fi, sve, eng)​
  • Juliste/infonäyttöpohja (fi, sve, eng)​
  • Infomateriaalit (Power Point -muodossa) harrastusten järjestäjille. Erilliset versiot kunnille, yrityksille ja kolmannelle sektorille.​
  • Harrastuspassin esittelydiat rehtoreille ja opettajille​.
  • Palvelusopimuspohja liitteineen​.
  • Vinkkejä ja vertaistukea käyttöönottoon ja jalkautukseen.

  HPTunnus.PNG

 • Tehty30.06.2020

  Viedään harrastusmahdollisuudet sovellukseen, hallitaan etuuksia sekä kehitetään sovellusta edelleen.

  Harrastuspassiin on viety Helsingin kaupungin sekä noin 700 järjestön yläkoululaisille soveltuva maksullinen ja maksuton harrastustarjonta. Yksityisen ja kolmannen sektorin tarjontaa kasvatetaan vielä syksyn ja ensi vuoden aikana.

 • Tehty30.06.2020

  Harrastuspassin ensimmäisen version kehittäminen saadun palautteen perusteella

 • Tehty31.12.2019

  Harrastuspassin ensimmäinen versio julkaistiin sovelluskaupoissa 2019

 • Tehty30.04.2019

  Kehitetään konseptia yhdessä toisen pilottikunnan kanssa ja osallistetaan nuoria.

 • Tehty30.04.2019

  Toteutetaan palvelukonseptin ja projektisuunnitelman kick-off yhdessä Haltu Oy:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

 • Tehty31.03.2019

  Valitaan projektiryhmän jäsenet ja käynnistetään valtakunnallinen asiantuntijaverkosto.

 • Tehty28.02.2019

  Vastaanotetaan valtionavustus, toteutetaan hankintaprosessi ja tehdään hankintapäätös tarjousvertailun jälkeen.

 • Tehty31.12.2018

  Haetaan valtionavustus, tehdään hankesuunnitelma sekä järjestetään innovaatiokilpailu harrastuspassin toteutuksesta.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Valmistumisaste

100% valmis
Valmis

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2019 - 2019

Vastuuorganisaatiot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Suvi Ervamaa
  Suvi Ervamaa
  Kehittämisasiantuntija
  Hallinto
Tietoja päivitetty 21.05.2021

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?