Hyppää sisältöön

36Avustus matalan kynnyksen harrastustoimintaan

Kuvaus

Avustushaku on osa Helsingin strategian ja liikkumisohjelman toteuttamista. Tavoitteena on lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastustoiminnan edistäminen ja kaikenikäisten helsinkiläisten liikkumisen lisääminen. Haussa etsitään hankkeita, jotka edistävät uudenlaisilla kumppanuuksilla ja toimintamalleilla kaikenikäisten helsinkiläisten liikkumista ja arkiaktiivisuutta erityisesti niissä ryhmissä, jotka hyötyvät liikkumisesta terveytensä kannalta eniten tai/sekä lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastustoimintaa ja tavoitetaan niitä lapsia ja nuoria, joille ei ole vielä harrastusta. Hankehaku on kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ensimmäinen liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoiminnan yhdistävä avustushanke.

Perustelut toimenpiteille:

 • Liikunta on lasten ja nuorten suosituin harrastus. Jopa 60 prosenttia alle 14-vuotiaista harrastaa liikuntaa urheilu- tai liikuntaseurassa ja lähes 40 prosenttia liikkuu omatoimisesti päivittäin. Koko maahan verrattuna helsinkiläisten lasten ja nuorten liikkuminen on enemmän polarisoitunut – päivittäin liikkuvia on enemmän, mutta samoin harvoin liikkuvia.
 • Valtaosa helsinkiläisistä lapsista ja nuorista voi hyvin, lähes kaikilla on harrastus ja terveydentila koetaan pääsääntöisesti hyväksi. Siitä huolimatta erilaista oireilua ja esimerkiksi koulu-uupumusta, ahdistuneisuutta, epäterveellisiä elintapoja, yksinäisyyttä ja väsymystä esiintyy monella lapsella ja nuorella.
 • Noin kolmannes peruskouluikäisistä lapsista ja nuorista täyttää ikäryhmälleen asetetut liikuntasuositukset, alakoulussa osuus on noin 40 % ja yläkoulussa noin 15 %.
 • Liikunta ja liikkuminen vähenevät ratkaisevasti iän myötä. Yläkoululaiset harrastavat ja liikkuvat muutoinkin vähiten ja vastaavasti istuvat eniten.
 • Peruskoululaiset viettävät yli puolet valveillaoloajastaan paikallaan joko istuen tai makuulla.

Virallinen kuvaus

Kehitetään uusia keinoja lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastustoimintaan sekä kaupunkilaisten liikkumiseen yhdessä helsinkiläisten kansalaisjärjestöjen kanssa. Myönnetään tukea kolmivuotisille, uutta kehittäville hankkeille noin 900 000 euroa vuodessa.
(Liikkumisohjelman mukaan)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.10.2022

  Hankkeiden loppuraportointi

  Raportoinnin kuvaus tähän.

Mitä on tehty?

 • Tehty06.10.2020

  Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan harrastus/liikkuminen -avustusten myöntäminen kaudelle 1.11.2020–31.12.2021

 • Tehty17.08.2020

  Toteutetaan vuoden 2021 hankkeiden avustushaku

 • Tehty08.10.2019

  Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan harrastus/liikkuminen -avustusten myöntäminen kaudelle 1.11.2019–31.10.2020

 • Tehty31.08.2019

  Toteutetaan vuoden 2020 hankkeiden avustushaku

 • Tehty06.05.2019

  Järjestetään hankkeiden seurantaan ja raportointiin keskittyvä infotilaisuus.

 • Tehty30.10.2018

  Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti myöntää 830 000 euroa 10 eri toimijalle.

  Myönnetyt avustukset:

  • Barreto ry, Lähiökoutsi, 100 000 euroa
  • HELride Collective ry, Skeittikontti, 40 000 euroa
  • Helsingin Jalkapalloklubi Ry, Klubipallo, 49 000 euroa
  • Intomieliset ry, Break the Fight!, 120 000 euroa
  • Kuntoutussäätiö, Liike jatkuu - Tieto tukee, 140 000 euroa
  • Oranssi ry, FunNet -harrastusverkosto, 40 000 euroa
  • Pro Lapinlahti, Mielenterveys-seura ry, Lapinlahden Löytäjät, 59 000 euroa
  • Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry, SATAKOLKYT- 130 km puhdasta liikkumisen iloa, 80 000 euroa
  • Wikimedia Suomi ry, Helsinki Rephotography, 52 000 euroa
  • Voimauttavan taiteen äärellä ry, Starttimylly, 150 000 euroa

  Avustettavat hankkeet ovat lähtökohtaisesti kolmivuotisia, ja avustus myönnetään vuodeksi kerrallaan.

  Lue lisää lautakunnan pöytäkirjasta 30.10.2018.

 • Tehty30.06.2018

  Myönnetään kehittämisraha ja järjestetään palvelumuotoilusparrausta jatkoon valituille 16 idealle.

  Ensimmäisen vaiheen perusteella jatkoon päässeiden hakijoiden on mahdollista saada enintään 5000 euron suuruinen kehittämisraha hankkeen jatkovalmisteluun. Mahdollisia käyttötarkoituksia voivat olla hankkeen ulkopuolisen sparraajan (ei organisaation oma työntekijä) palkkio tai muu suunnitteluun liittyvä kustannus.

 • Tehty31.05.2018

  Toteutetaan ideahaku ja käsitellään 97 hakemusta

  Ensimmäisen hakukierros (ideahaku) oli avoin ajalla 15.3.-20.4.2018. Lue lisätietoa avustushausta täältä.

 • Tehty31.03.2018

  Järjestetään Ideahaun kick-off- ja info-tilaisuus.

 • Tehty13.02.2018

  Suunnitellaan avustusperusteet ja hyväksytään ne kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa

  Linkki kulttuurin ja vapaa-ajan lautakunnan pöytäkirjaan 13.2.2018

Yhteenveto ja yhteystiedot

Valmistumisaste

Myöhässä

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2018 - 2020

Vastuuorganisaatiot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Taina Korell
  Taina Korell
  Yksikön päällikkö
  Liikuntaan aktivointi
 • Lassi Laitinen
  Lassi Laitinen
  Yhteyskoordinaattori
  Liikuntaan aktivointi
Tietoja päivitetty 14.01.2022

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?