Hyppää sisältöön

44Hyvinvointi- ja työkykyvalmennukset

Kuvaus

Mitä tavoitellaan?

 • Kaupungin työntekijöiden arkiaktiivisuuden määrä kasvaa.
 • Kaupungin työntekijöiden istumisen määrä vähenee.
 • Kaupungin työntekijöiden vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus (korkeintaan 3 krt/kk) pienenee.

Perustelut toimenpiteelle:

 • Työpaikoilla voidaan edistää työkykyä ja terveellisiä elintapoja monin tavoin. Erityisesti työkykyisyyttä tulisi tukea fyysisesti kuormittavaa työtä tekevien, fyysisesti huonokuntoisten, inaktiivisten ja varhaisessa työkykyriskissä olevien osalta.
 • Noin 35 prosenttia henkilöstöstä harrastaa vapaa-ajan liikuntaa korkeintaan kerran viikossa. Yli viidennes työntekijöistä istuu työpäivän aikana yli 5 tuntia ja noin kolmannes työntekijöistä liikkuu työmatkoillaan alle 15 minuuttia päivässä.
 • Elintapamuutoksesta hyötyvät eniten sairastumisvaarassa olevat ja jo sairastuneet, joiden osalta voidaan saada aikaan merkittäviä vaikutuksia suhteellisen vähäisillä toimilla. Interventiot tulisikin kohdistaa niille, joilla on jo suurentunut riski sairastua.

Virallinen kuvaus

Kehitetään hyvinvointi- ja työkykyvalmennuksia arkiaktiivisuuden näkökulma huomioiden. Luennot hyvinvointi- ja työkykyvalmennuksista avataan laajemmin saataville.
(Liikkumisohjelman mukaan)

Tehtävät

Mitä on tehty?

 • Tehty10.05.2021

  Aktiivisuusrannekkeita käyttäneiden ryhmien vaikuttavuuden seuranta ja vertaaminen muihin ryhmiin (työterveys)

  Rannekkeita käytti neljä ryhmää, mutta koronan vuoksi toiminta keskeytyi osin ja vertailua ei voinut tehdä.

 • Tehty10.05.2021

  Uusien liikkumiskysymysten hyödyntäminen vaikuttavuuden seurannassa (työterveys)

  Lisättyjä kysymyksiä ei ole vielä voitu hyödyntää vaikuttavuuden seurannassa, koska seurantatietoa ei ole vielä kertynyt valmennusten keskeytymisen vuoksi koronasta johtuen.

 • Tehty10.05.2021

  Työkykyvalmentajat tutustuvat ryhmänsä kanssa työkykyvalmennuksen omaan Tsemppi-liikuntaryhmään. Valmennettavat voivat osallistua ryhmään sen jälkeen myös itsenäisesti.

  Vuonna 2019 ryhmät kävivät tutustumassa liikuntaryhmiin, mutta itsenäiseen harjoitteluun sitoutuminen oli haastavaa. Vuonna 2020 toimintaa ei pystytty järjestämään koronan vuoksi.

 • Tehty31.12.2020

  Osalla Elintärkeät elämäntavat- työkykyvalmennusten ryhmistä pilotoidaan aktiivisuusrannekkeiden hyödyntämistä osana valmennusta

  Pilotointi aloitettiin neljässä ryhmässä.

 • Tehty31.05.2019

  Luentojen ylimääräiset paikat avataan kaikille aiheesta kiinnostuneille työntekijöille

 • Tehty31.05.2019

  Työkykyvalmennusten ja hyvinvointivalmennusten osallistujien kyselyyn lisätään istumista kartoittava kysymys arki- ja kuntoliikunnan kysymysten rinnalle

 • Tehty31.05.2019

  Kuntoutuskohteille toimitetaan Liikkumisohjelma ja pyydetään jatkossa huomioimaan arkiliikunta puhuttaessa liikunnasta

Yhteenveto ja yhteystiedot

Valmistumisaste

Ajallaan

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2018 - 2019

Vastuuorganisaatiot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Tiina Nuotiomaa
  Tiina Nuotiomaa
  Suunnittelija
  Henkilöstöosasto
 • Minna Paajanen
  Minna Paajanen
  projektipäällikkö
  Liikuntapalvelukokonaisuus
Tietoja päivitetty 01.10.2021