Hyppää sisältöön

45Innovaatioprojekti Bloomberg Philanthropies -säätiön ja Harvardin yliopiston kanssa

Kuvaus

Mitä tavoitellaan?

 • Objektiivisesti liikemitattu tieto ikääntyneiden ja iäkkäiden liikkumisesta osoittaa kasvua ja paikallaanolo laskua. 
 • Suositusten mukaan liikkuvien osuus selvitetään eri-ikäisten ikääntyneiden ja iäkkäiden osalta.
 • Arkiliikkumista useita tunteja viikossa harrastavien %-osuus kasvaa (yli 65-vuotiaat)
 • Kuntoliikuntaa useita tunteja viikossa harrastavien %-osuus kasvaa (yli 65-vuotiaat).

Perustelut toimenpiteelle:

 • Liikkumista lisäämällä parannetaan ikäihmisten fyysistä toimintakykyä, ennaltaehkäistään ja hoidetaan ikäihmisille tyypillisiä kansansairauksia, masennusta, muistiongelmia ja kaatumisia. Liikkuminen edistää lisäksi mielen hyvinvointia ja elämänlaatua luomalla sosiaalisia suhteita, vahvistamalla kokemusta pystyvyydestä ja toimijuudesta sekä mahdollistamalla ikäihmisen osallistumisen merkitykselliseen tekemiseen.
 • Liikkumisen lisäämisen potentiaali on suuri, sillä vain alle 10 prosenttia ikäihmisistä liikkuu terveytensä näkökulmasta riittävästi. Erot ikääntyneiden ja iäkkäiden fyysisessä toimintakyvyssä, koetussa terveydessä ja osallisuudessa ovat suuria.
 • Noin 84 % 55–74-vuotiaista kykenee kävelemään puoli kilometriä levähtämättä, kun vastaavasti vain hieman yli puolet 75 vuotta täyttäneistä kykenee tähän. Kaatumiset ovat yleisiä iäkkäässä väestössä. Lähes kolme neljästä kaatumisesta tapahtuu vähän liikkuville iäkkäille. Hyvän fyysisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja erityisesti lihasvoimaa ja tasapainoa harjoittava liikunta vähentävät kaatumisriskiä.
 • Palveluita ikäihmisille järjestävät lukuisat eri tahot. Hallintokuntien ja toimijoiden välinen yhteistyö kaipaa selkeyttämistä. Palvelut eivät nykyisellään parhaalla tavalla saavuta heterogeenistä kohderyhmäänsä, eivätkä kohtaa ikäihmisten erilaisia tarpeita.
 • Erityisenä haasteena ikäihmisten kohderyhmässä ovat tiedon hajanaisuus ja viestinnälliset haasteet.

Virallinen kuvaus

Toteutetaan innovaatioprojekti Bloomberg Philanthropies -säätiön ja Harvardin yliopiston kanssa ikäihmisten liikkumisesta.
(Liikkumisohjelman mukaan)

Tehtävät

Mitä on tehty?

 • Tehty14.08.2019

  Esitellään innovaatioprojektin yhteenveto, havainnot ja tuotokset kaupungintalon Tapahtumatorilla

  Helsinki-tiimin esitys 14.8.2019 tilaisuudesta.

  Tiedote"Helsingin kaupunki teki yhdeksän kuukauden opintomatkan ikäihmisten liikkumiseen Harvardin johdolla" julkaistiin 30.10.2019.

 • Tehty31.07.2019

  Prototyypin testaus: liikkumisen palvelutori Kannelmäen kauppakeskus Kaaressa 4.-5.7.2019.

  Lue lisää täältä.

 • Tehty19.06.2019

  Toteutetaan 9-osainen valmennusohjelma, joka sisältää työvaiheita tutkimusongelman määrittelystä uusien ideoiden etsimiseen ja prototyypin testaamiseen yhteistyössä kohderyhmän eli ikäihmisten kanssa.

  Muotoiluprosessin vaiheet: 

  • Alustavat hypoteesit olemassa olevan tiedon pohjalta
  • Tutkimusongelman määrittely
  • Syväsukellus käyttäjän maailmaan
  • Synteesi käyttäjäymmärryksen pohjalta saaduista löydöksistä
  • Tarkennettu tutkimusongelma
  • Ideointi käyttäjien ja sidosryhmien kanssa
  • Ideoiden pohjalta alustavat konseptit
  • Prototypointi
  • Testaus/pilotointi
 • Tehty31.10.2018

  Innovaatio-ohjelmaan nimetään tiimi, joka koostuu 11 kaupungin työntekijästä kaikilta toimialoilta.

  Harvardin yliopiston ja Bloomberg Philanthropies -säätiön innovaatio-ohjelmaan valittiin työntekijöiltä kaupunginkansliasta ja jokaiselta toimialalta. Tiimin kokoonpano oli seuraava: kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio, liikkumisohjelman projektipäällikkö Minna Paajanen, kehittämisyksikön yksikönpäällikkö Reetta Sariola, liikunnan suunnittelija Minna Ekman, sosiaaliohjaaja Tuula Sillanpää, vastaava ohjaaja Pirjo Tyllilä, kotihoitopäällikkö Suvi Kan, koulutuspäällikkö Satu Luomajoki, maankäyttöjohtaja Richard Manninen, digijohtaja Mikko Rusama ja kehittämiskonsultti Meri Virta.

  City Innovation Track on osa Bloomberg Philanthropies -säätiön ja Harvardin yliopiston yhteistyössä toteuttamaa pormestareiden johtamisvalmennusta, johon Helsingin pormestari Jan Vapaavuori on osallistunut.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Valmistumisaste

100% valmis
Valmis

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2018 - 2019

Vastuuorganisaatiot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Meri Virta

  Meri Virta

  kehittämiskonsultti

  Strategiat ja kehitys

 • Elisa Kaaja

  Elisa Kaaja

  Projektikoordinaattori

  Liikuntapalvelukokonaisuus

 • Minna Paajanen

  Minna Paajanen

  projektipäällikkö

  Liikuntapalvelukokonaisuus

Tietoja päivitetty 18.05.2021