Hyppää sisältöön

46Ikäihmisten ja soveltavan liikunnan alatyöryhmä

Kuvaus

Mitä tavoitellaan?

 • Objektiivisesti liikemitattu tieto ikääntyneiden ja iäkkäiden liikkumisesta osoittaa kasvua ja paikallaanolo laskua. 
 • Suositusten mukaan liikkuvien osuus selvitetään eri-ikäisten ikääntyneiden ja iäkkäiden osalta.
 • Arkiliikkumista useita tunteja viikossa harrastavien %-osuus kasvaa (yli 65-vuotiaat)
 • Kuntoliikuntaa useita tunteja viikossa harrastavien %-osuus kasvaa (yli 65-vuotiaat).

Perustelut toimenpiteille:

 • Liikkumista lisäämällä parannetaan ikäihmisten fyysistä toimintakykyä, ennaltaehkäistään ja hoidetaan ikäihmisille tyypillisiä kansansairauksia, masennusta, muistiongelmia ja kaatumisia. Liikkuminen edistää lisäksi mielen hyvinvointia ja elämänlaatua luomalla sosiaalisia suhteita, vahvistamalla kokemusta pystyvyydestä ja toimijuudesta sekä mahdollistamalla ikäihmisen osallistumisen merkitykselliseen tekemiseen.
 • Palveluita ikäihmisille järjestävät lukuisat eri tahot. Hallintokuntien ja toimijoiden välinen yhteistyö kaipaa selkeyttämistä. Palvelut eivät nykyisellään parhaalla tavalla saavuta heterogeenistä kohderyhmäänsä, eivätkä kohtaa ikäihmisten erilaisia tarpeita.
 • Erityisenä haasteena ikäihmisten kohderyhmässä ovat tiedon hajanaisuus ja viestinnälliset haasteet.
 • Monialainen ikäihmisten ja soveltavan liikunnan alatyöryhmä kokoontuu noin 4 kertaa puolivuotiskausittain. Ryhmässä on 26 edustajaa kaupungin kaikilta eri toimialoilta sekä keskeisistä sidosryhmistä. Ryhmän puheenjohtajana on toiminut syksystä 2019 alkaen Riikka Juntunen (pääsihteeri, Suomen Paralympiakomitea). 

Virallinen kuvaus

Ikääntyneiden ja iäkkäiden arkiaktiivisuutta ja liikuntaa lisätään nykyistä kokonaisvaltaisemmalla otteella. Uudistusta valmistelee työryhmä, jossa on edustajat kaikilta kaupungin toimialoilta ja keskeisistä sidosryhmistä (tutkijat, järjestöt, asiantuntijalaitokset). Työryhmä työskentelee kiinteässä yhteistyössä vanhusneuvoston, vammaisneuvoston, rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan, Stadin ikäohjelman, Liikkuvat-verkoston ja keskeisten kehittämishankkeiden, kuten Sutjakka Stadin ja Gerometron kanssa.
(Liikkumisohjelman mukaan)

Tehtävät

Mitä on tehty?

 • Tehty17.08.2021

  Ikääntyneiden ja soveltavan liikunnan alatyöryhmän kokoussisällöt & teemat

  Monialainen ikäihmisten ja soveltavan liikunnan alatyöryhmä kokoontui vuosien 2019-2021 aikana yhteensä 20 kertaa. Ryhmässä oli noin 30 edustajaa kaupungin kaikilta eri toimialoilta sekä keskeisistä sidosryhmistä.

  Työryhmän kokoonpano 02/2021.

  Alla on esitelty lyhyesti työryhmän kokoussisällöt ja teemat uusimmasta vanhimpaan.

  Kokous: 17.8.2021 klo 9.00-11.00
  Kokouksen sisältö & teemat:
  Yhteenveto toimintakaudesta, keskeiset onnistumiset & haasteet (Minna Paajanen)

  Kokous: 8.6.2021 klo 13.00-14.30
  Kokouksen sisältö & teemat:
  Ikäihmisten liikkumisen data-analyysi, liikkumisen palvelupolku (Minna Paajanen, Eero Kenttä, Taija Savolainen)
  Lähiliikuntaolosuhteet (Petri Angelvuo)
  Valtionperintörahojen avustuspäätökset sosiaali- ja terveystoimialalla sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla ikäihmisten kulttuuritoiminnan ja liikkumisen edistämisen hankkeille (Jenni Räsänen)

  Kokous: 4.5.2021 klo 13.00-14.30
  Kokouksen sisältö & teemat:
  Kaupunkipyörät (Eeropekka Lehtinen)
  Ikääntyneiden ohjatun liikunnan kehittäminen kaupunkiyhteisesti (Taija Savolainen)
  Ikääntyneiden etäpalvelujen kehittäminen (Jenni Räsänen)

  Kokous: 17.3.2021 klo 9.00-10.30
  Kokouksen sisältö & teemat:
  Lisää penkkejä Helsinkiin (Jussi Luomanen)
  Ikäihmisten liikkumisen viestintäkampanja 2021 (Elisa Kaaja)
  Liikkumissopimuksen laajentaminen Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluissa (Tuula Mohamud & Jaana Nummijoki)

  Kokous: 11.2.2021 klo 9.00-10.30
  Kokouksen sisältö & teemat:
  Kaupunkiyhteisen HYTE-tavoitteen tilanne, Stadin HYTE-barometri (Minna Paajanen)
  Uusien koronalinjausten vaikutus palvelujen avaamiseen & erityisuimakorttiterveiset (Tarja Vartiainen)
  TuleApu-hankkeen esittely (Maarit Honkasola)

  Kokous: 3.12.2020 klo 9.00-10.30
  Kokouksen sisältö & teemat:
  Kaupunkiyhteisen HYTE-tavoitteen tilanne (Minna Paajanen)
  Valtionperintärahojen jakaminen (Jenni Räsänen)
  Ikäihmisten yrityshaaste: Innostetaan ikääntyviä innovatiivisesti – Helsingin kaupunki auki uusille ratkaisuille liikkumisen edistämiseksi (Noora Hagman)
  Soveltavan liikunnan koulutusryhmän työn tulokset (Tarja Vartiainen)

  Kokous: 30.10.2020 klo 9.00-10.30
  Kokouksen sisältö & teemat:
  Toimintarajoitteisten liikkumisen tutkimuskooste (Tarja Vartiainen)
  Erityistä tukea tarvitsevien ja ulkomaalaistaustaisten lasten ja nuorten liikuntatoiminnan kartoitusta (Tarja Vartiainen)
  Koulutustarvekartoitus liikuntapalvelukokonaisuuden henkilöstölle, teemana soveltava liikunta (Tarja Vartiainen)
  Liikkumisohjelman seuranta-alusta ja toimenpide 57 (Minna Paajanen ja Tarja Vartiainen)

  Kokous: 22.9.2020 klo 9.00-10.30
  Kokouksen sisältö & teemat:
  Ikäihmisten liikkuminen kaupungin yhteisenä talousarviotavoitteena 2021 (Minna Paajanen ja Stina Högnabba)
  Digitaalisen viestinnän tunnistetut kehittämistarpeet ikäihmisten näkökulmasta (Minna Paajanen)
  ENNAKKOKYSYMYKSET
  * Millaisia käytännön ongelmatilanteita olet kohdannut internetsivujen (mm. www.hel.fi, www.helsinkiliikkuu.fi, https://www.hel.fi/seniorit/fi) käyttäjälähtöisyydessä saavutettavuudessa tai sisällöissä – näkökulmana liikunta ja liikkuminen?
  * Onko mielessäsi internetsivusto tai muu digitaalinen ratkaisu, joka toimisi malliesimerkkinä tiedon välittämisen näkökulmasta.
  * Digitaalinen viestintä ei tavoita kaikkia ikäihmisiä. Miten voisimme tavoittaa jatkossa yhä useamman ikäihmisen?”
  Voit vastata ylläoleviin kysymyksiin ikääntyneen käyttäjän, läheisen, ammattilaisen tai oman itsesi näkökulmasta.

  Kokous: 1.9.2020 klo 9.00-10.30
  Kokouksen sisältö & teemat:
  Ajankohtaiset - Mitä kuuluu liikkumisohjelmalle - Ikääntyneet & soveltava liikunta (Minna Paajanen)
  Tulossa Anna arjen liikuttaa –kampanja (Ikääntyneet vuonna 2021) (Elisa Kaaja & Minna Paajanen)
  Ikäihmisten liikkuminen ja digiohjelman kokeilu (Minna Paajanen)

  Kokous: 16.6.2020 klo 9.00-10.30
  Kokouksen sisältö & teemat:
  Tilannekatsaus käynnissä oleviin asioihin (ikääntyneet)
  Haluamme kuulla jokaisen alatyöryhmän jäsenen näkemyksen seuraavista asioista:
  * Alatyöryhmän onnistumiset
  * Alatyöryhmän haasteet
  * Mikä on alatyöryhmän tärkein tehtävä (liikkumisohjelman viimeisenä toimintavuonna) 2021
  Soveltavan liikunnan suositukset on julkaistu 10.6.2020

  Kokous: 4.5.2020 klo 9.00-10.15
  Kokouksen sisältö & teemat:
  Liikkumisohjelman tilannekatsaus korona-aikana – ikääntyneet (Elisa Kaaja)
  Vammais- ja vanhusneuvoston kommentit soveltavan liikunnan havaintoihin (Tarja Vartiainen)
  Kaupunkiympäristöä sekä liikunta- ja kulttuuritarjontaa kehitetään liikkumiseen ja arkiaktiivisuuteen kannustavaksi tasapuolisesti eri kaupunginosissa.
  * Pyöräliikenteen edistämisohjelma (Oskari Kaupinmäki)
  * Kävelyn edistämisohjelma (Henna Hovi)
  * Kulttuurin ja vapaa-ajan palveluverkko (Inari Penttilä)
  * Penkit, ohjelmien välinen yhteistyö (Sini Tiainen)

  Kokous: 30.3.2020 klo 12.00-13.00
  Kokouksen sisältö & teemat:
  Ikäihmisten ajankohtaiset: toimenpiteiden eteneminen (Minna Paajanen)
  Soveltavan liikunnan ajankohtaiset: koulutukset ja lausuntokierroksen tilanne (Tarja Vartiainen)

  Kokous: 26.2.2020 klo 9.00-11.00
  Kokouksen sisältö & teemat:
  Soveltavan liikunnan asiantuntijatapaaminen 3.2.2020 ja sen pohjalta kootut keskeiset havainnot ja sisältöjen jatkotyöstäminen (Riikka Juntunen & Tarja Vartiainen)
  Ikäihmisten toimenpiteiden seuranta (Minna Paajanen)
  Palvelupolku / palveluketju -termin määritteleminen tässä yhteydessä. (Minna Paajanen)

  Kokous: 27.1.2020 klo 9.00-11.00
  Kokouksen sisältö & teemat:
  Ikäihmisten toimenpiteiden seuranta (Minna Paajanen)
  ”Palvelutori” vuoden 2020 alueellisen kiertueen tilannekatsaus (Elisa Kaaja)
  Sidosryhmätapaaminen keväällä 2020 (Elisa Kaaja & Minna Paajanen)

  Kokous: 4.12.2019 klo 9.00-11.00
  Kokouksen sisältö & teemat:
  Tunnistetuista haasteista konkreettiseen toimintaan ryhmätöiden esittely
  * Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palvelutarjonta Pirkko Hyvärinen, Evi Levander, Elisa Kaaja, Susanna Lehtovaara, Jenni Räsänen
  * Viestinnän kehittäminen - Tieto liikkumismahdollisuuksista on hajallaan Jonna Adhikari, Jonna Martikainen, Outi Paulig, Tommi Yläkangas, Tarja Vartiainen
  * Ikäystävällinen ja esteetön elinympäristö (ympäristön kunnossapito) Henna Hovi, Pirjo Tujula
  * Kotona asuvien ja toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten tuki & Yksin asuminen, toimintakyvylliset haasteet ja pienituloisuus Pirjo-Liisa Kangasniemi, Sanna Miettinen, Nina Laukkanen, Tiina Lindroos, Ari Lallo, Pirjo Tujula
  * Arvokas vanhuus Olavi Nieminen
  Soveltavan liikunnan kehittyminen ja keskeiset haasteet

  Kokous: 4.11.2019 klo 12.00-14.00
  Kokouksen sisältö & teemat:
  Esteettömyys-työn tila Helsingissä (Pirjo Tujula)
  Helsingin kaupungin kävelyn edistämisohjelma (Henna Hovi)

  Kokous: 30.9.2019 klo 9.00-11.00
  Kokouksen sisältö & teemat:
  Bloomberg-Harvard –hankkeen esittely (Meri Virta)
  Havaituista haasteista konkreettisiksi teoiksi (Minna Paajanen & Minna Ekman)

  Kokous: 8.5.2019 klo 8.30-10.30
  Kokouksen sisältö & teemat:
  Soveltavan liikunnan tilannekuva kansallisesti ja Helsingissä: keskeiset edistysaskeleet ja haasteet (Saku Rikala & Toni Piispanen)
  Vammaisurheilun kehittyminen ja keskeiset haasteet & Soveltavan liikunnan suositukset (Riikka Juntunen)
  Soveltavan liikunnan kehittyminen ja keskeiset haasteet (Tommi Yläkangas)

  Kokous: 18.3.2019 klo 13.30-15.30
  Kokouksen sisältö ja teemat:
  Ikääntyneiden, iäkkäiden sekä erityistä tukea tarvitsevien arkiaktiivisuuden ja liikunnan edistämisen työpaja 6.3.2019
  Dataa ja tutkimustietoa ikääntyneistä Helsingissä, liikunnan palvelutarjonnasta ja liikkumismahdollisuuksista ja esteistä.

  Kokous: 4.2.2019 klo 13-15
  Kokouksen sisältö & teemat:
  Helsingin kaupungin toiminta hyvinvoinnin edistämisessä
  Liikkumisohjelman esittely
  Alatyöryhmän työskentely, tavoitteet ja aikataulu

 • Tehty16.08.2021

  Konkreettiset toimet ikäihmisten liikkumisen edistämiseksi

  Moni liikkumisohjelmaan koottu ikäihmisten liikkumista tukeva toimenpide on luonteeltaan kaupungin sisäisiä prosesseja kehittävä. Kehittämistyön lisäksi tuomme esiin tässä tehtävässä erilaisia konkreettisia liikkumisen edistämisen toimenpiteitä, jotka muuten jäisivät kokonaisuudessa piiloon.

  • Tuotettiin Anna arjen liikuttaa – ikäihmisten kotivoimisteluohje ja toimitettiin sitä suoraan ikäihmisten koteihin mm. Helsinki-avun kautta
  • Tuotettiin Helsinki-kanavalle eri ikäisille sopivaa liikkumista, mm. tuolijumppaa
  • Toteutettiin parvekejumppia liikunnanohjaajien toimesta taloyhtiöiden pihalla (kevät ja kesä 2020)
  • Koulutettiin vapaaehtoisia liikuntaluotseja vertaisohjaajiksi (syksy 2020)
  • Toteutetaan osallistuvan budjetoinnin hankkeita ikäihmisten liikkumiseen liittyen. Hankkeissa pääpaino on toteuttaa liikkumista lähellä ikäihmisten kotia. Katso lisää hankkeiden etenemisestä:
  • Ylen Jumppahetkien toteuttaminen yhteistyössä kaupungin ja Ylen kanssa. Lähetykset alkoivat keväällä 2020 ja suuren kysynnän vuoksi jaksot esitetään uudelleen syksyllä 2020. Tämän lisäksi tuotetaan uusia Jumppahetkiä syksyllä 2020. Kaikki jaksot on katsottavissa myös YleAreenassa.
  • Kehitettiin liikuntapalveluiden toimesta uusia ulkona pidettäviä lyhytkursseja senioreille, jotta ohjattua liikuntaa voitaisiin tarjota korona-aikana mahdollisimman turvallisesti
  • Kotihoidon liikkumissopimus (70 %:lla asiakkaista) on laajentumassa sairaala-, hoiva- ja kuntoutuspalveluissa (ks. toimenpide 49).
  • Kerätään yhdessä UKK-instituutin kanssa tietoa suomalaisten ikäihmisten liikkumis- ja toimintakyvystä, terveydestä, hyvinvoinnista, elämänlaadusta sekä kaatumisista IKLI-tutkimuksella. Tutkimus koostuu kahdesta osasta: ensimmäisessä vaiheessa mukana ovat kotona asuvat ikäihmiset, ja toisessa vaiheessa mitataan koti- ja hoivapalveluiden asukkaiden liikkumista.

  Tulevat toimenpiteet vuodelle 2021

  • Vuoden 2021 HYTE:n talousarviotavoite: Vahvistetaan ikäihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä parantamalla mahdollisuuksia liikkumiseen ja liikkeelle lähtöön. Lue lisää täältä.
  • Toteutetaan alueellinen palvelutorikiertue, jossa ikäihmisiä kohdataan liikkumiseen kannustavasti matalan kynnyksen paikoissa, esimerkiksi kauppakeskuksissa. Tavoitteena on jakaa tietoa alueellisista monipuolisista liikkumismahdollisuuksia ja keskustella ikäihmisten kanssa liikkumisen merkityksestä sekä laajentaa käsitystä pelkästä liikunnasta kohti liikkumista.
  • Toteutetaan yhdessä kokeilukiihdyttämön kanssa kokeilu ikäihmisten liikkumisen tukemiseen liittyen
  • Toteutetaan innovaatiohaaste ikäihmisten liikkumiseen liittyen yrityksille.
  • Kootaan kaupungin tarjoaman ohjatun liikunnan tarjonta ja siihen liittyvät tahot yhteen, jotta kaupungin työntekijät hahmottavat senioriliikunnan kokonaiskuvan jatkossa paremmin. Tämä auttaa kehittämään ohjattua liikuntaa siten, että se toimii helsinkiläisten näkökulmasta nykyistä paremmin (ks. toimenpide 48)
  • Monikärkinen ikäihmisille suunnattu liikkumiskampanja Anna arjen liikuttaa (ks. lisää toimenpide 4)
 • Tehty31.10.2019

  Koostetaan 8 päähavaintoa ikäihmisten liikkumisen esteistä liikkumisohjelman johtoryhmälle

  Havainnot perustuvat: tutkimuksiin, arvioineihin, Harvard-Bloomberg –innovaatio-ohjelmaan, ikääntyneiden ja soveltavan liikunnan alatyöryhmän huomioihin, asiakaspalautteeseen, kaupunkilaiskohtaamisiin sekä liikkumisohjelman projektiryhmän kokoukseen 9.10.2019

  Havainto 1: Kokonaiskuva palveluista puuttuu.
  Havainto 2: Tietoa löydetään satunnaisesti.
  Havainto 3: Ympäristö ei ole aina ikäystävällinen ja esteetön.
  Havainto 4: Valtaosa asuu omassa kodissa, joka on osalle ainut liikkumisympäristö.
  Havainto 5: Vanhuusköyhyys koskettaa kaikista iäkkäimpiä, naisia sekä yksin tai vuokralla asuvia.
  Havainto 6: Lähipalvelut ovat ikäihmisille tärkeitä.
  Havainto 7: Onko Suomessa ikääntymistä arvostava kulttuuri?
  Havainto 8: Ikäihmisten liikkumisesta ei ole riittävästi tietoa.

  Ikäihmisten liikkumisen tunnistetut haasteet

 • Tehty06.03.2019

  Järjestetään työpaja ikäihmisten liikkumisen verkostojen selkiyttämiseksi

Yhteenveto ja yhteystiedot

Valmistumisaste

100% valmis
Valmis

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2018 - 2021

Aikajänne

4.2.2019 → 17.8.2021

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Taija Savolainen
  Taija Savolainen
  Erityissuunnittelija
  Helsingin kaupunki
 • Minna Paajanen
  Minna Paajanen
  projektipäällikkö
  Liikuntapalvelukokonaisuus
 • Elisa Kaaja
  Elisa Kaaja
  Projektikoordinaattori
  Liikuntapalvelukokonaisuus
Tietoja päivitetty 12.10.2021