Hyppää sisältöön

Kuvaus

Mitä tavoitellaan?

 • Objektiivisesti liikemitattu tieto ikääntyneiden ja iäkkäiden liikkumisesta osoittaa kasvua ja paikallaanolo laskua. 
 • Suositusten mukaan liikkuvien osuus selvitetään eri-ikäisten ikääntyneiden ja iäkkäiden osalta.
 • Arkiliikkumista useita tunteja viikossa harrastavien %-osuus kasvaa (yli 65-vuotiaat)
 • Kuntoliikuntaa useita tunteja viikossa harrastavien %-osuus kasvaa (yli 65-vuotiaat).

Perustelut toimenpiteille:

 • Liikkumista lisäämällä parannetaan ikäihmisten fyysistä toimintakykyä, ennaltaehkäistään ja hoidetaan ikäihmisille tyypillisiä kansansairauksia, masennusta, muistiongelmia ja kaatumisia. Liikkuminen edistää lisäksi mielen hyvinvointia ja elämänlaatua luomalla sosiaalisia suhteita, vahvistamalla kokemusta pystyvyydestä ja toimijuudesta sekä mahdollistamalla ikäihmisen osallistumisen merkitykselliseen tekemiseen.
 • Palveluita ikäihmisille järjestävät lukuisat eri tahot. Hallintokuntien ja toimijoiden välinen yhteistyö kaipaa selkeyttämistä. Palvelut eivät nykyisellään parhaalla tavalla saavuta heterogeenistä kohderyhmäänsä, eivätkä kohtaa ikäihmisten erilaisia tarpeita. Erityisenä haasteena ikäihmisten kohderyhmässä ovat tiedon hajanaisuus ja viestinnälliset haasteet.

Virallinen kuvaus

Ikääntyneiden ja iäkkäiden eriytyneet tarpeet, toiveet ja arkielämän haasteet tunnistaen luodaan toimiva ja aukoton palveluketju arkiaktiivisuuden edistämiseen ja toimintakyvyn tukemiseen. Palvelupolku huomioi kaupunkiympäristön ja olosuhteet, lähipalvelut, kuljetus- ja neuvonta- ja avustajapalvelut, apuvälineet ja vapaa-ajan toiminnan kokonaisuudessaan.
(Liikkumisohjelman mukaan)

Tehtävät

Mitä on tehty?

 • Tehty17.08.2021

  Yhteenveto olemassa olevista liikkumisen olosuhteista ja palveluista

  Helsingin kaupunki tarjoaa lukuisia palveluita ja olosuhteita, jotka edistävät ikäihmisten liikkumista ja liikuntaa. Liikkumisohjelman (2017-2021) toimikausi keskittyi olemassa olevan tarjonnan tunnistamiseen ja palveluiden välisen yhteistyön lisäämiseen. Yhteenveto olemassa olevista palveluista ja olosuhteista (elokuu 2021).

  Työ tehokkaamman liikkumisen palveluohjauksen osalta jatkuu tulevaisuudessa.

 • Tehty31.10.2019

  Tunnistetaan ikäihmisten keskeisimmät liikkumisen esteet eheän palvelupolun kehittämisen tunnistamiseksi

  Perustuen tutkimuksiin, arviointeihin, Harvard-Bloomberg –innovaatio-ohjelmaan, ikääntyneiden ja soveltavan liikunnan alatyöryhmän huomioihin, asiakaspalautteeseen, kaupunkilaiskohtaamisiin sekä liikkumisohjelman projekti- ja johtoryhmän käsittelyihin on tunnistettu seuraavat 8 haastekokonaisuutta. Ne ovat jatkuvasti päivittyviä.

  Havainto 1: Kokonaiskuva palveluista puuttuu.
  Havainto 2: Tietoa löydetään satunnaisesti.
  Havainto 3: Ympäristö ei ole aina ikäystävällinen ja esteetön.
  Havainto 4: Valtaosa asuu omassa kodissa, joka on osalle ainut liikkumisympäristö.
  Havainto 5: Vanhuusköyhyys koskettaa kaikista iäkkäimpiä, naisia sekä yksin tai vuokralla asuvia.
  Havainto 6: Lähipalvelut ovat ikäihmisille tärkeitä.
  Havainto 7: Onko Suomessa ikääntymistä arvostava kulttuuri?
  Havainto 8: Ikäihmisten liikkumisesta ei ole riittävästi tietoa.

 • Tehty31.01.2019

  Perustetaan ikääntyneiden ja soveltavan liikunnan alatyöryhmä

  Lue lisää täältä.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Valmistumisaste

Valmis

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2018 - 2021

Aikajänne

17.8.2021

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Minna Paajanen
  Minna Paajanen
  projektipäällikkö
  Liikuntapalvelukokonaisuus
 • Elisa Kaaja
  Elisa Kaaja
  Projektikoordinaattori
  Liikuntapalvelukokonaisuus
 • Taija Savolainen
  Taija Savolainen
  Erityissuunnittelija
  Helsingin kaupunki
Tietoja päivitetty 11.10.2021