Hyppää sisältöön

Kuvaus

Mitä tavoitellaan?

 • Objektiivisesti liikemitattu tieto ikääntyneiden ja iäkkäiden liikkumisesta osoittaa kasvua ja paikallaanolo laskua. 
 • Suositusten mukaan liikkuvien osuus selvitetään eri-ikäisten ikääntyneiden ja iäkkäiden osalta.
 • Arkiliikkumista useita tunteja viikossa harrastavien %-osuus kasvaa (yli 65-vuotiaat)
 • Kuntoliikuntaa useita tunteja viikossa harrastavien %-osuus kasvaa (yli 65-vuotiaat).

Perustelut toimenpiteelle:

 • Liikkumista lisäämällä parannetaan ikäihmisten fyysistä toimintakykyä, ennaltaehkäistään ja hoidetaan ikäihmisille tyypillisiä kansansairauksia, masennusta, muistiongelmia ja kaatumisia. Liikkuminen edistää lisäksi mielen hyvinvointia ja elämänlaatua luomalla sosiaalisia suhteita, vahvistamalla kokemusta pystyvyydestä ja toimijuudesta sekä mahdollistamalla ikäihmisen osallistumisen merkitykselliseen tekemiseen. Liikkumisen lisäämisen potentiaali on suuri, sillä vain alle 10 prosenttia ikäihmisistä liikkuu terveytensä näkökulmasta riittävästi.
 • Voimaa vanhuuteen –hanke edistää kotona asuvien ikäihmisten hyvinvointia ja itsenäistä kotona asumista fyysisen aktiivisuuden avulla. Tavoitteena on, että kunta ottaa käyttöön Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa hyväksi todettuja terveysliikuntakäytäntöjä. Näitä ovat esimerkiksi poikkisektorinen yhteistyömalli, ikäihmisten liikuntaraati, tehoharjoittelujakso kuntosalilla ja vertaisohjauksen voimin toteutettu terveysliikunta.
 • Hankkeen kohderyhmänä ovat kotona asuvat, liian vähän liikkuvat ikäihmiset (75+), joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia, kuten liikkumisvaikeuksia, alkavaa muistisairautta, lievää masennusta tai yksinäisyyden kokemusta, riskejä lisäävä elämäntilanne (omaishoitajat, lesket, sairaalasta kotiutuneet) ja heikko sosioekonominen asema.
 • Helsingistä alueina olivat mukana vuonna 2018 Kannelmäki ja Malminkartano sekä Malmi, Jakomäki ja Tapulikaupunki. Kohderyhmälle suunnattua liikuntatarjontaa on pilotoitiin hankkeen aikana taloyhtiöjumppien, kauppakeskuskävelyiden, pysäkkikävelyiden, porukkalenkkien, kuntosalin tehoharjoittelujaksojen, kaupunkitanssien sekä erilaisten tapahtumien muodossa. Kohdealueilla järjestettiin myös VertaisVeturi- ja Ulkoiluystäväksi iäkkäälle koulutukset.

Virallinen kuvaus

Osallistutaan Voimaa vanhuuteen -hankkeeseen valituilla pohjoisen ja lännen alueilla vuonna 2018. Tehdään vuodeksi 2019 koko kaupunkia kattava suunnitelma hankkeen hyvien käytänteiden laajentamiseksi.
(Liikkumisohjelman mukaan)

Tehtävät

Mitä on tehty?

 • Tehty31.12.2021

  Toteutetaan liikunnan vertaisohjaajakoulutuksia Naapuruuspiirien vapaaehtoisille

  Naapuruuspiireille tarkoitetut koulutukset siirtyivät koronapandemian vuoksi, sillä Naapuruuspiirit olivat pitkään tauolla koronan vuoksi. Koulutuksia ei pystytty järjestämään siinä muodossa kuin vuoden 2019 lopussa suunniteltiin.

  Vuonna 2021 Naapuruuspiirien vapaaehtoisille kuitenkin järjestettiin luento arkiliikkumisesta ja sen merkityksestä kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialan hallinnoimien osallistuvan budjetoinnin OmaStadi-hankkeiden toimesta (”Liikuntaa ja hyvinvointia tukevia palveluita ikäihmisille Koillis-Helsinkiin - Lähelle kotia” ja ” Ohjattua liikuntaa iäkkäille ja muille asukkaille lähellä kotia").

 • Tehty31.12.2019

  Päätetään Voimaa Vanhuuteen -hankkeen oppien edistämisestä Naapuruuspiirien kautta

  Voimaa vanhuuteen -hankkeen jatkosta käytiin puhelinkokous loppuvuonna 2019. Erillistä projektia asian tiimoilta ei tehdä. Päätettiin, että lähdetään viemään asiaa eteenpäin jo olemassa olevissa kaupungin palvelukeskusten Naapuruuspiireissä siten, että jo olemassa olevista (22 kpl) Naapuruuspiireistä koulutettaisiin vapaaehtoisia liikuttajia ryhmiin. Tarkoituksena on myös perustaa uusia Naapuruuspiirejä, kun pandemiatilanne sen mahdollistaa.

  Mitä ovat Naapuruuspiirit, joiden kautta toimintaa lähdetään kehittämään?

  Palvelukeskuksen Naapuruuspiiri on asuinalueella toimiva paikallinen olohuone ikäihmisille. Naapuruuspiirejä kokoontuu ympäri kaupunkia. Naapuruuspiirit voivat kokoontua esimerkiksi oman alueen kirjastossa, asukastilassa tai taloyhtiön kerhohuoneessa.

  Naapuruuspiirin ohjaajana toimii vapaaehtoinen ja yhteistyökumppaneina ovat asukasyhdistykset, seurakunnat ja Helsingin kaupunki. Naapuruspiireissä on kahvitarjoilu, jota sponsoroivat yleensä lähikaupat tai muut alueen yritykset.

  Lisää Naapuruuspiireistä voi lukea täältä: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/palvelukuvaus?id=7461

 • Tehty30.11.2019

  Raportoidaan alueellisesta Voimaa vanhuuteen -hankkeesta

 • Tehty30.04.2019

  Sovitaan sosiaali- ja terveystoimialan ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteistyöstä

 • Tehty31.03.2019

  Esitellään Voimaa vanhuuteen -hanke liikunnan johtoryhmässä ja kirjataan hanke Stadin ikäohjelmaan

Yhteenveto ja yhteystiedot

Valmistumisaste

Valmis

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2018 - 2019

Vastuuorganisaatiot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Milla Hutri
  Milla Hutri
  fysioterapeutti
  Sosiaali- ja terveystoimiala
 • Pirjo Tyllilä
  Pirjo Tyllilä
  Vastaava ohjaaja
  Kustaankartanon monipuolinen palvelukeskus
 • Riitta Jalava
  Riitta Jalava
  Palvelutalon johtaja
  Riistavuoren monipuolinen palvelukeskus
 • Taija Savolainen
  Taija Savolainen
  Erityissuunnittelija
  Helsingin kaupunki
Tietoja päivitetty 07.02.2022