Hyppää sisältöön

49Liikkumissopimus sairaala-, kuntoutus-ja hoivapalveluissa (SKH)

Kuvaus

Mitä tavoitellaan?

 • Objektiivisesti liikemitattu tieto ikääntyneiden ja iäkkäiden liikkumisesta osoittaa kasvua ja paikallaanolo laskua. 
 • Suositusten mukaan liikkuvien osuus selvitetään eri-ikäisten ikääntyneiden ja iäkkäiden osalta.
 • Arkiliikkumista useita tunteja viikossa harrastavien %-osuus kasvaa (yli 65-vuotiaat)

Toimenpiteen tavoite ja kehittyminen

 • Liikkumissopimus otettiin kotihoidossa käyttöön Helsingissä vuonna 2012. Liikkumissopimus tarkoittaa arkiliikkumisen suunnitelmallista tukemista. Se on yksilön tarpeet huomioiva tapa kytkeä liikkuminen osaksi arkiaskareita ja vahvistaa siten lihasvoimaa, tasapainoa ja toimintakykyä toimijuuden tukena. Tavoitteena on, että jokainen pystyy elämään omannäköistä ja sujuvaa arkea.
 • Tavoitteena on, että liikkumisesta on sovittu säännöllisen kotihoidon asiakkaiden kanssa (70%). Toimenpide kotihoidossa on edennyt suunnitelman mukaisesti ja täyttyi 8/2020.
 • Vuonna 2020 päätettiin laajentaa liikkumissopimuksen käyttöä kaikkiin sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluiden palveluihin (seniorikeskukset, sairaalat, kuntouttava arviointiyksikkö ja asiakasohjaukset sekä gerontologisen sosiaalityön yksiköt) tavoitteena 70 %:n käyttöönottoaste. Asiakkailla on käytössään liikkumissopimus, joka kirjataan osaksi hoitotyön suunnitelmaa.
 • Perustietoa liikkumissopimuksesta ja siihen liittyvää materiaalia voi käydä lukemassa tästä linkistä.

Perustelut toimenpiteille

 • Liikkumisohjelma kytketään kaikkiin kaupungin palveluihin sekä kaikkien ikäryhmien palveluihin (TAE 2021).
 • Liikkumisen roolia vahvistetaan osana hoitoketjuja ja palveluohjausta (TAE 2021).
 • Liikkumista lisäämällä parannetaan ikäihmisten fyysistä toimintakykyä, ennaltaehkäistään ja hoidetaan ikäihmisille tyypillisiä kansansairauksia, masennusta, muistiongelmia ja kaatumisia. Liikkuminen edistää lisäksi mielen hyvinvointia ja elämänlaatua luomalla sosiaalisia suhteita, vahvistamalla kokemusta pystyvyydestä ja toimijuudesta sekä mahdollistamalla ikäihmisen osallistumisen merkitykselliseen tekemiseen.

Virallinen kuvaus

Liikkumissopimus otettiin kotihoidossa käyttöön Helsingissä vuonna 2012. Tavoitteena on, että liikkumisesta on sovittu säännöllisen kotihoidon asiakkaiden kanssa (70%). Toimenpide kotihoidossa on edennyt suunnitelman mukaisesti ja täyttyi 8/2020. Vuonna 2020 päätettiin laajentaa liikkumissopimuksen käyttöä kaikkiin sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluiden palveluihin (seniorikeskukset, sairaalat, kuntouttava arviointiyksikkö ja asiakasohjaukset sekä gerontologisen sosiaalityön yksiköt) tavoitteena 70 %:n käyttöönottoaste.
(Liikkumisohjelman mukaan)

Tehtävät

Mitä nyt tehdään?

 • Tehtävä31.12.2022

  Laajennetaan liikkumissopimusta gerontologiseen sosiaalityöhön tavoitteena 70% käyttöönottoaste.

  28.2.2022 auditoinnin tulos liikkumissopimuksen käyttöönotossa 28,9%

 • Tehtävä31.12.2022

  Laajennetaan liikkumissopimusta Helsingin sairaaloihin.

  28.2.2022 auditoinnin tulos liikkumissopimuksen käyttöönotossa 59,7%

 • Tehtävä31.12.2022

  Laajennetaan liikkumissopimusta seniorikeskuksiin tavoitteena 70% käyttöönottoaste.

  28.2.2022 auditoinnin tulos liikkumissopimuksen käyttöönotossa 83,7%

 • Tehtävä31.12.2022

  Laajennetaan liikkumissopimusta kotihoitoon tavoitteena 70 prosentin käyttöönottoaste

  28.2.2022 auditoinnin tulos liikkumissopimuksen käyttöönotossa 72,4%

 • Tehtävä31.12.2022

  Laajennetaan liikkumissopimusta asiakasohjaukseen tavoitteena 70% käyttöönottoaste.

  28.2.2022 auditoinnin tulos liikkumissopimuksen käyttöönotossa 33%

 • Tehtävä31.12.2022

  Laajennetaan liikkumissopimusta kuntouttavaan arviointiyksikköön tavoitteena 70% käyttöönottoaste.

  28.2.2022 auditoinnin tulos liikkumissopimuksen käyttöönotossa 22,4%

Mitä on tehty?

 • Tehty31.12.2021

  Laajennetaan liikkumissopimusta gerontologiseen sosiaalityöhön tavoitteena 70% käyttöönottoaste

  Jotta tavoite 70% käyttöasteesta saavutetaan gerontologisessa sosiaalityössä, niin seuraavia toimenpiteitä tullaan edistämään ja niiden edistymisestä raportoidaan tässä.

  • Jokainen työntekijä katsoo liikkumissopimus-videot yhdessä tiimin kanssa tai itsenäisesti intrasta
  • Liikkumissopimuskaavakkeen läpikäynti yhdessä henkilöstön kanssa
  • Jokainen yksikkö valitsee liikkumissopimusvastaavan, joka koulutetaan
  • Johtaminen ja seuranta: sovitaan yhteiset auditointikäytännöt
  • Vuoden 2021 mittausajankohdat ovat 31.8.21: tulos 5,5% ja 30.11.21: tulos 21,3%.
  • Lähiesihenkilö seuraa, että sovitut toimenpiteet ovat käynnissä
  • https://www.hel.fi/seniorit/fi/apua/kotihoito/liikkumissopimus/
 • Tehty31.12.2021

  Tarkastellaan liikkumissopimustilastoja kotihoitoyksiköittäin 3 x vuodessa

  Tulostavoitteena on 70% käyttöaste säännöllisistä kotihoidon asiakkaista. Tavoite saavutettiin elokuussa 2020 eli 70 prosentilla säännöllisen kotihoidon asiakkaista oli voimassa oleva liikkumissopimus. Vuoden 2020 viimeinen yhteinen mittausajankohta oli 30.11.2020: tulos 73 %. Vuoden 2021 kotihoidon yhteiset mittausajankohdat ovat 28.2.21: tulos 70%, 31.8.21: tulos 63,2% ja 30.11.21: tulos 69,5 %.

 • Tehty31.12.2021

  Laajennetaan liikkumissopimusta Helsingin sairaaloihin

  • Jokainen työntekijä katsoo liikkumissopimus-videot yhdessä tiimin kanssa tai itsenäisesti intrasta
  • Liikkumissopimuskaavakkeen läpikäynti yhdessä henkilöstön kanssa
  • Jokainen yksikkö valitsee liikkumissopimusvastaavan, joka koulutetaan
  • Johtaminen ja seuranta: sovitaan yhteiset auditointikäytännöt
  • Vuoden 2021 mittausajankohdat ovat 31.8.21: tulos 13,5% ja 30.11.21: tulos 45,5%.
  • Lähiesihenkilö seuraa, että sovitut toimenpiteet ovat käynnissä
  • https://www.hel.fi/seniorit/fi/apua/kotihoito/liikkumissopimus/

 • Tehty31.12.2021

  Laajennetaan liikkumissopimusta asiakasohjaukseen tavoitteena 70% käyttöönottoaste

  Jotta tavoite 70% käyttöasteesta saavutetaan asiakasohjauksessa, niin seuraavia toimenpiteitä tullaan edistämään ja niiden edistymisestä raportoidaan tässä.

  • Jokainen työntekijä katsoo liikkumissopimus-videot yhdessä tiimin kanssa tai itsenäisesti intrasta
  • Liikkumissopimuskaavakkeen läpikäynti yhdessä henkilöstön kanssa
  • Jokainen yksikkö valitsee liikkumissopimusvastaavan, joka koulutetaan
  • Johtaminen ja seuranta: sovitaan yhteiset auditointikäytännöt
  • Vuoden 2021 mittausajankohdat ovat 31.8.21: tulos 18,2% ja 30.11.21: tulos 30,2%
  • Lähiesihenkilö seuraa, että sovitut toimenpiteet ovat käynnissä
  • https://www.hel.fi/seniorit/fi/apua/kotihoito/liikkumissopimus/
 • Tehty31.12.2021

  Laajennetaan liikkumissopimusta kuntouttavaan arviointiyksikköön tavoitteena 70% käyttöönottoaste

  Jotta tavoite 70% käyttöasteesta saavutetaan kuntouttavassa arviointiyksikössä, niin seuraavia toimenpiteitä tullaan edistämään ja niiden edistymisestä raportoidaan tässä.

  • Jokainen työntekijä katsoo liikkumissopimus-videot yhdessä tiimin kanssa tai itsenäisesti intrasta
  • Liikkumissopimuskaavakkeen läpikäynti yhdessä henkilöstön kanssa
  • Jokainen yksikkö valitsee liikkumissopimusvastaavan, joka koulutetaan
  • Johtaminen ja seuranta: sovitaan yhteiset auditointikäytännöt
  • Vuoden 2021 mittausajankohdat ovat 31.8.21: tulos 42,8% ja 30.11.21: tulos 17,5%
  • Lähiesihenkilö seuraa, että sovitut toimenpiteet ovat käynnissä
  • https://www.hel.fi/seniorit/fi/apua/kotihoito/liikkumissopimus/
 • Tehty31.12.2021

  Laajennetaan liikkumissopimusta seniorikeskuksiin tavoitteena 70% käyttöönottoaste

  Jotta tavoite 70% käyttöasteesta saavutetaan seniorikeskuksissa, niin seuraavia toimenpiteitä tullaan edistämään ja niiden edistymisestä raportoidaan tässä.

  • Jokainen työntekijä katsoo liikkumissopimus-videot yhdessä tiimin kanssa tai itsenäisesti intrasta
  • Liikkumissopimuskaavakkeen läpikäynti yhdessä henkilöstön kanssa
  • Jokainen yksikkö valitsee liikkumissopimusvastaavan, joka koulutetaan
  • Johtaminen ja seuranta: sovitaan yhteiset auditointikäytännöt
  • Vuoden 2021 mittausajankohdat ovat 31.8.21: tulos 67,2% ja 30.11.21: tulos 80,8%.
  • Lähiesihenkilö seuraa, että sovitut toimenpiteet ovat käynnissä
  • https://www.hel.fi/seniorit/fi/apua/kotihoito/liikkumissopimus/
 • Tehty27.02.2020

  Liikkumissopimuksen hyödyntämistä on työstetty kuudessa työpajassa

  Kotikuntoutus kukoistukseen -työpajat Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen (Skh) henkilöstölle ja esihenkilöille sekä Liikkumissopimusvastaava-verkoston koulutukset syksyllä 2021

  • 11/2019 henkilölle (4 työpajaa) ja 02/2020 esihenkilöille (2 työpajaa) •Osallistujat kotihoidosta, sairaalasta, Kuntouttavasta arviointiyksiköstä, asiakasohjuksesta, Gerontologisesta sosiaalityöstä, seniorikeskuksesta, kolmannelta sektorilta
  • Työpajoihin osallistuvien viesti kotona kuntotumista vahvistavista keinoista
   • Liikkumissopimus tulisi ottaa yhteiseksi välineeksi tukemaan asiakasta saavuttamaan omat tavoitteensa ja välittämään tietoa toimijalta toiselle: Liikkumissopimus on otettu käyttöön yhteiseksi työvälineeksi.
   • sen käytöstä tulisi tarkemmin sopia eri palveluissa: tämä tahtotila toteutunut ja ohjeita laadittu yhteisesti sekä erikseen.
   • liikkumissopimus sähköiseksi Apottiin: tulossa keväällä 2022.
  • https://www.hel.fi/seniorit/fi/apua/kotihoito/liikkumissopimus/
 • Tehty05.03.2019

  Kotihoidon ravitsemuksen ja arkiliikkumisen työryhmä kouluttaa, perehdyttää ja lisää näkyvyyttä liikkumissopimusten lisäämiseksi

  Aihetta on esitelty 5.3. 2019 kotihoitopäälliköiden kokouksessa ja toiminnasta viestitään alueille.

  Kotihoidon ravitsemuksen ja arkiliikkumisen työryhmä järjestää kokouksia säännöllisesti.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Valmistumisaste

97% valmis
Ajallaan

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2019 - 2019

Aikajänne

1.1.2019 → 31.12.2021

Vastuuorganisaatiot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Marjaana Salonen
  Marjaana Salonen
  Erityisasiantuntija
  Helsingin kaupunki
 • Jaana Nummijoki
  Jaana Nummijoki
  Kotihoitopäällikkö
  Helsingin kaupunki
 • Eeva Sandelin
  Eeva Sandelin
  Kotihoitopäällikkö
  Koillinen kotihoitoyksikkö
Tietoja päivitetty 08.06.2022

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?