Hyppää sisältöön

51Työpajat henkilöstölle, asiakkaille, kokemusasiantuntijoille ja kaupungin yhteistyökumppaneille

Kuvaus

Mitä tavoitellaan?

 • Liikkumista hyödynnetään nykyistä paremmin sairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Toimenpiteitä kohdennetaan erityistä tukea tarvitseville kuntalaisryhmille.
 • Työntekijöiden valmiudet ja osaaminen edistää liikkumista vahvistuvat.

Miksi tärkeää?

 • Vähäinen fyysinen aktiivisuus on useiden kroonisten sairauksien riskitekijä. Liikunta on positiivisesti vaikuttava osatekijä sairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa.
 • Kansallisesti liikuntaneuvonnan toteuttamisessa perusterveydenhuollossa on puutteita ja sen käytön terveydellisiä ja taloudellisia seurauksia tunnetaan puutteellisesti.
 • Liikuntahoitojen vaikutuksia ovat kroonisesti sairaiden potilaiden fyysisen kunnon paraneminen, kipujen väheneminen erityisesti useissa tuki- ja liikuntaelinsairauksissa, sairauksien etenemisen hidastuminen erityisesti kardio-metabolisissa sairauksissa, masennuksen väheneminen, yleisen hyvinvoinnin paraneminen ja joissain sairauksissa eliniän piteneminen.

Virallinen kuvaus

Sosiaali- ja terveystoimi järjestää kaupungin omalle henkilöstölle, asiakkaille, kokemusasiantuntijoille ja kaupungin yhteistyökumppaneille työpajoja, joissa haetaan uusia ratkaisuja arkiaktiivisuuden ja liikunnallisuuden edistämiseksi sosiaali- ja terveyspalveluissa.
(Liikkumisohjelman mukaan)

Tehtävät

Mitä on tehty?

 • Tehty30.11.2018

  Järjestetään monitoimijainen työpaja, jossa on osallistujia kaupungin eri toimialoilta sekä järjestöistä ja kuntalaisia

  Sosiaali- ja terveystoimiala järjesti 23.11.2018 "Luovasti liikkumisen äärellä" -työpajan, jossa yli 40 toimialan työntekijää, kokemusasiantuntijaa ja järjestöedustajaa pohtivat ratkaisuja liikkumisen edistämiseksi muun muassa neuvoloissa, kouluterveydenhuollossa, terveys- ja hyvinvointikeskuksissa, sairaaloissa ja ikääntyneiden palveluissa. Työpajassa keskusteltiin muun muassa seuraavista aiheista:

  • Pienet lapset ja lapsiperheet. Työpajassa painotettiin perheiden merkitystä, koska tärkein liikuntaan ohjaava vaikutus on lasten vanhemmilla. Neuvola, perhetyö ja kouluterveydenhuolto tavoittavat lähes kaikki lapsiperheet. Työpajan osallistujien mielestä tarvitaan arvokeskustelua, oivalluksia ja herättelyä liikkumisen moninaisista hyödyistä.
  • Ikääntyneet ja iäkkäät. Kohderyhmän liikkumisen esteinä tunnistettiin mm. puutteet esteettömyydessä, katujen liukkaus ja pelot. Kaupunkiympäristön kehittäminen liikkumiseen kannustavaksi koettiin tärkeäksi kehittämiskohteeksi. Liikkumista pohdittiin myös elämäntilanteessa, jossa asiakkaalla on sairauksia, toimintakyvyn alentumista tai varattomuutta, jotka kaventavat liikkumismahdollisuuksia. Keinoiksi ideoitiin esimerkiksi liikuntakavereita, jotka alentaisivat liikkeelle lähtemisen kynnystä. Lisäksi liikkumisvälineiden lainaaminen tulisi tehdä entistä helpommaksi, jotta mahdollisimman monella olisi mahdollisuus liikkua itselleen mieluisella tavalla. Myös sairaalaympäristöä voidaan kehittää liikkumiseen aktivoivaksi.
  • Omaolo- palvelu. Työpajassa pohdittiin mahdollisuuksia lisätä kaupunkilaisten tietoisuutta sosiaali- ja terveystoimen digitaalisista etäpalveluista. Liikkumisen tukena on mm. Omaolo –palvelu, jossa on mahdollista tehdä hyvinvointitarkastus ja aloittaa omaan tilanteeseen sopiva valmennusohjelma esimerkiksi lihashuollosta.

  Työpaja oli ensimmäinen laajempi sosiaali- ja terveystoimialan kokoontuminen liikkumisohjelman parissa. Ideat jalostetaan sekä toimialan että liikkumisohjelman käyttöön.

  Arkiliikkumisen edistämistä ja ideoiden keräämistä jatketaan kohderyhmittäin eri palveluissa ja kokoonpanoissa, minkä vuoksi uusia koko toimialan laajuisia työpajoja ei tulla enää järjestämään.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Valmistumisaste

100% valmis
Valmis

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2018 - 2019

Vastuuorganisaatiot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Tarja Saarinen
  Tarja Saarinen
  Erityissuunnittelija
  Henkilöstö- ja kehittämispalvelut
Tietoja päivitetty 13.01.2022