Hyppää sisältöön

Kuvaus

Mitä tavoitellaan?

 • Liikkumista hyödynnetään nykyistä paremmin sairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Toimenpiteitä kohdennetaan erityistä tukea tarvitseville kuntalaisryhmille.
 • Digitalisaatio, data ja tutkimus ohjaavat kehitystyötä. Omaolosta asiakas löytää sosiaali- ja terveyspalvelut, nopeasti ja esteettömästi, ympäri vuorokauden. Omaolon antamat suositukset ovat aina henkilökohtaisia. Ne perustuvat ajantasaisimpaan tieteelliseen tutkimusnäyttöön ja kansallisesti yhteisesti sovittuihin kriteereihin.
 • Omaolosta löytyy oirearvioita, terveystarkastus ja hyvinvointivalmennuksia. Omaolon hyvinvointivalmennuksista Liikuntaohjelma terveysliikkujille kannustaa ja auttaa liikkumaan terveyden kannalta riittävästi. Valmennusohjelmassa annetaan vinkkejä perusliikkumiseen ja sen lisäämiseen.

OmaOloon pääsee kirjautumaan Omaolo.fi-sivustolta.

Miksi tärkeää?

 • Vähäinen fyysinen aktiivisuus on useiden kroonisten sairauksien riskitekijä. Liikunta on positiivisesti vaikuttava osatekijä sairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa.
 • Kansallisesti liikuntaneuvonnan toteuttamisessa perusterveydenhuollossa on puutteita ja sen käytön terveydellisiä ja taloudellisia seurauksia tunnetaan puutteellisesti.
 • Liikuntahoitojen vaikutuksia ovat kroonisesti sairaiden potilaiden fyysisen kunnon paraneminen, kipujen väheneminen erityisesti useissa tuki- ja liikuntaelinsairauksissa, sairauksien etenemisen hidastuminen erityisesti kardio-metabolisissa sairauksissa, masennuksen väheneminen, yleisen hyvinvoinnin paraneminen ja joissain sairauksissa eliniän piteneminen.

Virallinen kuvaus

Sosiaali- ja terveystoimessa pilotoidaan ja otetaan käyttöön sähköiset Omaolo-palvelut vuonna 2019. Palvelu sisältää mm. hyvinvointitarkastuksen ja -valmennuksen. Liikkumisvalmennusosion raportointia kehitetään vuonna 2019. Sotedigin kanssa varmistetaan Omaolon sähköisiin hyvinvointivalmennuksiin kuuluvan liikkumisvalmennusosion käytön raportointi niin, että saadaan tiedot liikuntavalmennuksen ottaneista ja sen mahdollisesta vaikutuksesta liikuntatottumuksen muutokseen. Omaolo Hyvinvointitarkastuksen ja valmennusohjelmien hyödyntämisessä huomioidaan erityisesti liikkuminen osana paljon palvelua tarvitsevien tuen mallia.
(Liikkumisohjelman mukaan)

Tehtävät

Mitä on tehty?

 • Tehty22.12.2021

  Hankitaan tilastotietoa hyvinvointivalmennuksen käyttöasteesta

  • Asiakas voi aloittaa itsenäisesti Omaolon hyvinvointivalmennuksen (esim. Liikuntaohjelma terveysliikkujille) tunnistautumalla Omaoloon tai ammattilainen voi lisätä valmennuksen esim. asiakkaan terveystarkastukseen, hyvinvointitarkastukseen tai oirearvioon, jolloin ammattilainen pystyy seuraamaan valmennuksen etenemistä
  • Omaolon Liikuntaohjelma terveysliikkujille tarkoitus on on kannustaa ja auttaa liikkumaan terveyden kannalta riittävästi. Valmennusohjelmassa annetaan vinkkejä perusliikkumiseen ja sen lisäämiseen.
  • Omaolon hyvinvointivalmennukset pohjautuvat Duodecim STAR® Terveystarkastus ja -valmennukseen.

  • Starin aikaiset raportit saatu Duodecimilta, 708 kpl liikuntavalmennusta tai -seurantaa aikavälillä 1.1.-23.6.2020.  
  • DigiFinlandilta saatu tieto, että panostavat analytiikan kehittämiseen 2021 aikana, Helsingin kaupunki on mukana nostamassa esiin analytiikkatarpeina liikuntavalmennusten käytön määrät helsinkiläisten osalta sekä terveystarkastusten tehneiden määrät sekä mahdollisuuksien mukaan tarkemmat tiedot kirjatuista liikuntatottumuksista
  • DigiFinland edelleen kehittää analytiikkatyökaluaan, toivottavasti vuoden -22 aikana saadaan tarkempia määriä.
 • Tehty31.07.2021

  Omaolon sähköinen terveystarkastus ja valmennukset käytettävissä

  Hyvinvointivalmennukset kannustavat elin- ja elämäntapamuutoksiin, joilla hyvinvointi voi kohentua. Hyvinvointivalmennuksen voi aloittaa itsenäisesti tai ammattilaisen suosittelemana.

  Omaolo-palvelun hyvinvointivalmennuksiin on lisätty:

  Muut Omaolossa olevat hyvinvointivalmennukset:

  Pääpaino Omaolon kehittämisessä on ollut keväästä 2020 asti korona-tilanteesta selviämisessä.

 • Tehty22.04.2021

  Omaolon sähköisen Terveystarkastuksen liikuntapalveluihin ohjaavat linkit

  Lisätty Omaolon sähköiseen Terveystarkastukseen asiakkaalle linkkejä, jotka ohjaavat Helsingin kaupungin liikuntapalveluihin. Kannustetaan näin eri ikäisiä asiakkaita tutustumaan Aktiivix -liikuntaneuvontaan, senioreiden Liikkujax -liikuntaneuvontaan ja Nuorten liikuntaneuvontaan.

 • Tehty31.05.2019

  Omaolon hyvintointitarkastus ja hyvinvointivalmennus otetaan käyttöön beta-versiona

  Lisäksi 6/2020 otettu käyttöön Omaolon tuotantoversiona terveystarkastus ja valmennukset.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Valmistumisaste

100% valmis
Valmis

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2019 - 2019

Aikajänne

Jatkuva

Vastuuorganisaatiot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Maija Grönlund
  Maija Grönlund
  Projektiasiantuntija, terveydenhoitaja
  Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka
 • Marja-Liisa Lommi
  Marja-Liisa Lommi
  Johtava ylilääkäri
  Terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuus
Tietoja päivitetty 22.12.2021