Hyppää sisältöön

53Liikkumiseen kannustaminen osana sosiaalista kuntoutusta, palvelutarpeen arviointia ja asiakassuunnitelmaa

Kuvaus

Mitä tavoitellaan?

 • Liikkumista hyödynnetään nykyistä paremmin sairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Toimenpiteitä kohdennetaan erityistä tukea tarvitseville kuntalaisryhmille.

Miksi tärkeää?

 • Vähäinen fyysinen aktiivisuus on useiden kroonisten sairauksien riskitekijä. Liikunta on positiivisesti vaikuttava osatekijä sairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa.
 • Liikuntahoitojen vaikutuksia ovat kroonisesti sairaiden potilaiden fyysisen kunnon paraneminen, kipujen väheneminen erityisesti useissa tuki- ja liikuntaelinsairauksissa, sairauksien etenemisen hidastuminen erityisesti kardio-metabolisissa sairauksissa, masennuksen väheneminen, yleisen hyvinvoinnin paraneminen ja joissain sairauksissa eliniän piteneminen.

Virallinen kuvaus

Aikuissosiaalityössä huomioidaan aiempaa vahvemmin liikkumiseen kannustaminen osana sosiaalista kuntoutusta, palvelutarpeen arviointia ja asiakassuunnitelmaa. Vuonna 2019 kehitetään ja otetaan käyttöön uusi toimintatapa liikkumisen puheeksiottamiseksi, tukemiseksi sekä asiakkaiden ohjaamiseksi arkiaktiivisuutta edistäviin palveluihin, mm. matalan kynnyksen liikkumis- ja kulttuuripalveluihin.
(Liikkumisohjelman mukaan)

Tehtävät

Mitä on tehty?

 • Tehty30.06.2019

  Suunnitelman mukaista liikkumista tuetaan tarvittaessa täydentävällä tai ehkäisevällä toimeentulotuella

 • Tehty30.06.2019

  Liikkumisryhmät ja -tapahtumat otetaan osaksi sosiaalista kuntoutusta

 • Tehty31.05.2019

  Palvelutarpeen arviointi -koulutuksessa käydään läpi liikkumista ja lisätään koulutusmateriaaliin liikkumisen puheeksiottaminen

 • Tehty30.04.2019

  LiiKu Tuki -pilotoinnin suunnittelu

  Katso lisää LiiKu-tuki pilotoinnista toimenpiteestä 54.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Valmistumisaste

100% valmis
Valmis

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2019 - 2019

Vastuuorganisaatiot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Henna Niiranen
  Henna Niiranen
  Lännen sosiaalityön päällikkö
  Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö
 • Leena Luhtasela
  Leena Luhtasela
  Nuorten palvelujen ja aikuisosiaalityön johtaja
  Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö
 • Marjo Oikarinen
  Marjo Oikarinen
  Johtava sosiaalityöntekijä
  Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö
 • Tarja Saarinen
  Tarja Saarinen
  Erityissuunnittelija
  Henkilöstö- ja kehittämispalvelut
 • Karoliina Ojala
  Karoliina Ojala
  Koordinaattori
  Terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuus
 • Elisa Kaaja
  Elisa Kaaja
  Projektikoordinaattori
  Liikuntapalvelukokonaisuus
Tietoja päivitetty 22.12.2021