Hyppää sisältöön

Kuvaus

Mitä tavoitellaan: 

 • Lihavuuden ehkäisyn ja hoidon toimenpideohjelman, Sutjakka Stadin (2015-2020) tavoitteena on vähentää ylipainoa ja lisätä helsinkiläisten mahdollisuuksia tehdä aktiivisia ja terveellisiä valintoja arjessaan, tukea lihavuuden itse- ja omahoitoa, tehostaa lihavuuden hoitoa ja vähentää siihen liittyviä liitännäissairauksia sekä kaventaa väestöryhmien välisiä terveys- ja hyvinvointieroja.
 • Liikkumista hyödynnetään nykyistä paremmin sairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Toimenpiteitä kohdennetaan erityistä tukea tarvitseville kuntalaisryhmille.

Miksi tärkeää?

 • Vähäinen fyysinen aktiivisuus on useiden kroonisten sairauksien riskitekijä. Liikunta on positiivisesti vaikuttava osatekijä sairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa.
 • Finterveys 2017 -tutkimuksen mukaan kansallisesti aikuisväestön lihavuus ja masennus yleistyvät, ja monet ovat vaarassa sairastua sydäntauteihin ja diabetekseen. Vaikka ylipainoisia nuoria on Helsingissä kaikilla kouluasteilla jonkin verran vähemmän verrattuna koko maahan, ylipainoisten nuorten osuus on kasvanut kaikilla kouluasteilla. Yli puolet Suomen aikuisista on ylipainoisia. Helsingissä arvioidaan olevan 60 000 lihavaa työikäistä. 

Taustaa Sutjakka Stadi -ohjelmalle

Sosiaali- ja terveystoimiala toimii toimenpideohjelman vastuutahona. Ohjelman taustalla oli THL:n kansallinen lihavuusohjelma 2012–2018.

Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta arvioi toimenpideohjelman tavoitteiden toteutumista vuonna 2017.

Vuodesta 2018 alkaen toimenpideohjelman seuranta on toteutettu Kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveystoimialan yhteistyönä osana strategiaohjelmanmukaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinointia.

Virallinen kuvaus

Toimeenpannaan Sutjakka Stadi -ohjelmaa.
(Liikkumisohjelman mukaan)

Tehtävät

Mitä on tehty?

 • Tehty19.01.2021

  Toimenpideohjelman loppuraportti

  Sutjakka Stadi -toimenpideohjelma päättyi vuoden 2020 lopussa. Sutjakka Stadi -toimenpideohjelman loppuraportti on annettu tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle 19.1.2021.

 • Tehty08.10.2020

  Verkostotapaamiset

  Sutjakka Stadi -verkostossa on edustajat kaikilta toimialoilta, ja sen lisäksi Terveyden- ja hyvinvoinninlaitokselta (THL) ja HUS:sta. Verkostotapaamisia on järjestetty säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa.

 • Tehty08.10.2020

  Koulutus Lihavuuden Käypä hoito -suosituksista

  Lihavuuden hoitoon keskittyvän koulutuksen aiheita ovat päivitetyt lihavuuden Käypä hoito -suositukset, suunterveyden edistäminen, lasten lihavuuden hoitopolun ja lihavuuden ehkäisyn kehittäminen Käypä hoito-suositusten pohjalta sekä Liikkumisohjelma.

 • Tehty01.04.2020

  Nostoja toimenpideohjelman aikana tehdyistä toimenpiteistä

  Neuvoloissa on käynnistynyt ohjelman mukainen seuranta ja lisätty ylipainon puheeksiottoa. Raskausdiabeetikoille järjestetään ryhmämuotoista neuvontaa- ja ohjausta. Neuvoloissa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa ovat käytössä eri ikäisten lasten ja nuorten lihavuuden hoitopolut. Kaikki ala- ja yläasteen koulut ovat Liikkuvia kouluja. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa toteutuu ylipainon seuranta tehokkaasti. Ala- ja yläasteikäisten EasySport- ja FunAction-startti -painonhallintaryhmien toiminta on vakiintunut. Ravitsemus ja liikunta ovat mukana toukokuussa 2017 hyväksytyssä Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmassa.

  Terveysasemilla on kehitetty riskitekijöiden tunnistamista sekä terveys- ja hyvinvointi-indikaattorien seurantaa. Terveysasemilla on vuodesta 2016 järjestetty yleisiä terveydenhoitajien ohjaamia Terve Elämä –ryhmiä, joiden tavoitteena on terveiden elintapojen edistäminen aktivoimalla asiakkaiden omahoitoa ja vahvistamalla heidän pystyvyyden tunnetta sekä omien voimavarojen hyödyntämistä. Lisäksi terveysasemilla on toteutettu vuosina 2019-2020 sähköinen ruokapäiväkirja (MealLogger) -pilottitutkimus, jonka tavoitteena oli ylipainoisten asiakkaiden ruokavalion laadun parantaminen ja painonhallinta. Ravitsemusterapeuttien ohjaamia MealLogger -mobiilisovelluksella toteutettavia ryhmiä on tarjolla terveysasemilla, ja toimintaa kehitetään ja laajennetaan muihin sosiaali- ja terveystoimen palveluihin. Suun terveydenhuolto on tuottanut terveyden edistämisen materiaaleja suun terveydestä ja ateriarytmistä. Suun terveydenhuollossa ateriarytmin puheeksiotto on toteutunut.

  Palvelukeskus Helsingin avulla on edistetty terveellisiä ruokatottumuksia päiväkodeissa lapsia innostavalla ruokamaailmaan tutustumismenetelmällä ja kouluihin on perustettu ravintolatoimikuntia ja ruokaraateja edistämään kouluruoan syömistä. Päiväkodeissa ja kouluissa otettiin keväällä 2020 käyttöön Parempi valinta -aterioiden merkintäjärjestelmä (Sydänmerkki-ateriat).

 • Tehty31.12.2019

  Koulutukset

  Sosiaali- ja terveystoimi on järjestänyt lihavuuden ehkäisyyn ja hoitoon liittyviä koulutuksia:

  Vuosina 2018-2019 aiheena Ruoka, ravitsemus ja mielenterveys. Vuonna 2015 aiheina ovat olleet Aikuisten lihavuuden ennaltaehkäisy ja hoito Helsingissä sekä Nuorten lihavuuden ennaltaehkäisy ja hoito Helsingissä.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Valmistumisaste

100% valmis
Valmis

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2017 - 2020

Vastuuorganisaatiot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Tarja Saarinen
  Tarja Saarinen
  Erityissuunnittelija
  Henkilöstö- ja kehittämispalvelut
 • Taija Puranen
  Taija Puranen
  Erityissuunnittelija
  Henkilöstö- ja kehittämispalvelut
Tietoja päivitetty 18.02.2021

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?