Hyppää sisältöön

55Liikkumiseen kannustaminen sairaalatoiminnassa

Kuvaus

Mitä tavoitellaan?

 • Liikkumista hyödynnetään nykyistä paremmin sairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Toimenpiteitä kohdennetaan erityistä tukea tarvitseville kuntalaisryhmille.
 • Vuonna 2020 päätettiin laajentaa jo kotihoidossa käytössä olevan liikkumissopimuksen käyttöä kaikkiin sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluiden palveluihin (seniorikeskukset, sairaalat, kuntouttava arviointiyksikkö ja asiakasohjaukset sekä gerontologisen sosiaalityön yksiköt) tavoitteena 70 %:n käyttöönottoaste. Nimetään sairaaloiden osastoille liikkumissopimusvastaavat ja huomioidaan potilaiden aktiivisuus ja liikkuminen tärkeänä osana päivittäistä hoitoa. Liikkumissopimusvastaavat saavat koulutuksen tehtäväänsä syksyn 2020 aikana.
 • Perustietoa liikkumissopimuksesta ja siihen liittyvää materiaalia voi käydä lukemassa tästä linkistä.

Miksi tärkeää?

 • Vähäinen fyysinen aktiivisuus on useiden kroonisten sairauksien riskitekijä. Liikunta on positiivisesti vaikuttava osatekijä sairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa.
 • Useiden tutkimusten mukaan liikunnan lisäämisellä on monia positiivisia vaikutuksia pitkäaikaissairaiden potilaiden terveydentilaan: fyysisen kunnon paraneminen, kipujen väheneminen erityisesti useissa tuki- ja liikuntaelinsairauksissa, sairauksien etenemisen hidastuminen erityisesti kardio-metabolisissa sairauksissa, masennuksen väheneminen, yleisen hyvinvoinnin paraneminen ja joissain sairauksissa eliniän piteneminen.

Virallinen kuvaus

Kehitetään sairaalatoimintaan liittyvää potilaiden arkiliikkumiseen kannustamista osastoilla ja kotiutuksen yhteydessä.
(Liikkumisohjelman mukaan)

Tehtävät

Mitä on tehty?

 • Tehty22.12.2021

  Järjestetään henkilökunnalle koulutus aktiivisuusmittareista

  Aktiivisuusmittarien käyttöönotto siirtyi sekä koronan että Apotin käyttöönoton vuoksi.

 • Tehty27.11.2020

  Sovitaan sairaalan osastoille liikkumissopimusvastaavat ja järjestetään heille koulutus

 • Tehty15.09.2020

  Järjestetään työpaja sairaalan ja kotihoidon esimiehille ja Liikkumisohjelmaan liittyvä koulutus ikääntyvien liikkumisesta

  Koulutus toteutui hieman eri muodossa, nyt koulutus kohdistui sairaaloiden osastonhoitajille ja pääaiheena oli suunnitelma liikkumissopimuksen jalkauttamisesta osastotoimintaan.

  Ks. enemmän liikkumissopimuksesta sekä sen laajentamisesta sairaalatoimintaan toimenpiteestä numero 49.

 • Tehty30.11.2018

  Aiheeseen liittyvän työpajan järjestäminen

Yhteenveto ja yhteystiedot

Valmistumisaste

100% valmis
Valmis

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2018 - 2019

Vastuuorganisaatiot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Kirsi Ahonen
  Kirsi Ahonen
  vs. johtava ylihoitaja
  Helsingin sairaala
Tietoja päivitetty 13.01.2022