Hyppää sisältöön

39Liikkuva työpaikka -toiminta

Kuvaus

Mitä tavoitellaan?

 • Kaupungin työntekijöiden arkiaktiivisuuden määrä kasvaa.
 • Kaupungin työntekijöiden istumisen määrä vähenee.
 • Kaupungin työntekijöiden vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus (1 krt/vk tai vähemmän) pienenee

Perustelut toimenpiteille:

 • Säännöllinen liikkuminen vaikuttaa positiivisesti työsuoritukseen ja työkykyyn, auttaa hallitsemaan työstressiä ja rentoutumaan, vähentää unettomuutta ja antaa virkistävän unen sekä parantaa itsetuntoa ja elämänhallintaa.
 • Kaupungin henkilöstön kokonaisaktiivisuutta (arki- ja hyötyliikkuminen, vapaa-ajan liikunta, istuminen, lihaskuntoharjoittelu) tai suositusten mukaan liikkumista ei ole toistaiseksi tutkittu.
 • Noin neljännes kaupungin henkilöstöstä harrastaa säännöllisesti liikuntaa hengästyttävästi ja hikoillen. Noin 35 prosenttia henkilöstöstä harrastaa vapaa-ajan liikuntaa korkeintaan kerran viikossa.
 • 56 prosenttia työntekijöistä on vähintään ylipainoisia.
 • Vuonna 2017 työkyvyttömyyseläkettä sai 144 600 henkilöä valtakunnallisesti. Työkyvyttömyyden aiheuttaneen sairauden suurimmat ryhmät olivat mielenterveyden häiriöt (42 %), tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (26 %), hermoston sairaudet (9 %) ja verenkiertoelinten sairaudet (6 %). Mielenterveyden häiriöiden osuus on ollut suurin vuodesta 2000 lähtien.
 • Sairauspoissaolojen määrä on vähentynyt Helsingin kaupungin työntekijöillä 2000-luvulla. Eniten sairauspoissaoloja on 50–59-vuotiaiden ryhmässä, yhteensä 18,07/henkilötyövuosi/naiset ja 13,78/henkilötyövuosi/miehet (2016.)
 • Työpaikoilla voidaan edistää työkykyä ja terveellisiä elintapoja monin tavoin. Erityisesti työkykyisyyttä tulisi tukea fyysisesti kuormittavaa työtä tekevien, fyysisesti huonokuntoisten, inaktiivisten ja varhaisessa työkykyriskissä olevien osalta.
 • Helsingin kaupungin henkilöstöliikunnan tarjonta on monipuolista. Sen sijaan arkiaktiivisuuden käsitettä ja siten lisäämisen keinoja sekä työssä että jokaisen omassa arjessa ei tunnisteta vielä riittävästi.

Virallinen kuvaus

Käynnistetään Liikkuva työpaikka -toiminta, jonka tavoitteena on tukea työyhteisöjä aktiivisen arjen ja työpäivän aikana tapahtuvan aktiivisuuden lisäämisessä ja liiallisen istumisen vähentämisessä. Henkilöiden ammattirooli, ammatillinen identiteetti ja työpaikan olosuhteet huomioidaan valmistelussa.
(Liikkumisohjelman mukaan)

Tehtävät

Mitä on tehty?

 • Tehty22.12.2021

  Istumisen vähentäminen, työpäivän aikaisen liikkumisen lisääminen ja vapaa-ajan liikunnan edistäminen

  Istumisen vähentäminen ja tauottaminen

  • Ergo Pro -taukoliikuntasovellus on asennettu kaupungin ja liikelaitosten työntekijöiden tietokoneelle. Se on asennettavissa myös mobiililaitteelle, ks. toimenpide 40.
  • Liikkumis-aktivaattorit toimivat toimialoilla ruohonjuuritason vinkkien välittäjinä, kannustavat työyhteisöjä tauottamaan istumista ja välittävät tietoa liikkumisesta. Mukana on toistaiseksi 55 liikkumis-aktivaattoria (tilanne 1.2.2021).
  • Henkilöstöliikunnan liikuntakoutsit ylläpitävät Facebook-sivuja, joissa on tietoa ja mm. erilaisia haasteita työn tauottamiseen.
  • Työyhteisöille on käynnistetty Liikkuvin työpaikka-kilpailu, ks. toimenpide 42.
  • Materiaalituotanto: Anna arjen liikuttaa-esite, huoneentaulut istumatyötekijälle sekä fyysisen työn tauottamiseen, tilaisuudet, koulutukset ja herätteet kokous- ja taukotiloihin istumisen tauottamisesta ja vähentämisestä, ks. toimenpiteet 1 ja 3.
  • Työterveyskyselyyn 2019 ja Kunta10-tutkimukseen on lisätty kysymyksiä istumisesta.
  • Kesäkuun 2020 lopussa yrityksille avattiin nopeiden kokeilujen haaste, jolla haettiin Helsingin kaupungin henkilöstön aktiivisuutta ja istumisen vähentämistä edistäviä digitaalisia tai muuten innovatiivisia ratkaisuja, ks. toimenpide 15.

  Työpäivän aikaisen liikkumisen lisääminen sisältäen työmatkat

  • Liikuntakoutsaus -liikuntaneuvontapalvelu on käynnistetty yhteistyössä Työterveys Helsingin kanssa, toimenpide 41.
  • Työyhteisöille on käynnissä Liikkuvin työpaikka-kilpailu, ks. toimenpide 42.
  • Materiaalituotanto: Anna arjen liikuttaa-esite, tilaisuudet, koulutukset ja herätteet kokous- ja taukotiloihin työpäivän aikaisesta liikkumisesta, ks. toimenpiteet 1 ja 3.
  • Työterveyskyselyyn 2019 lisätty kysymys työmatkaliikunnasta.
  • Kaupunki tukee taloudellisesti kaupunkipyörän käyttöä.
  • Osallistutaan kansallisiin teemapäiviin (esim. Porraspäivät, Työmatkakilpailut, Unelmien liikuntapäivä).
  • Hyvinvointi- ja työkykyvalmennusten kehittäminen arkiaktiivisuuden näkökulma huomioiden, ks. toimenpide 44.
  • Kesäkuun 2020 lopussa yrityksille avattiin nopeiden kokeilujen haaste, jolla haettiin Helsingin kaupungin henkilöstön mm. aktiivisuutta edistäviä digitaalisia tai muuten innovatiivisia ratkaisuja, ks. toimenpide 15.

  Vapaa-ajan liikunnan lisääminen

  • Liikuntakoutsaus -liikuntaneuvontapalvelu on käynnistetty yhteisyössä Työterveys Helsingin kanssa, toimenpide 41.
  • Henkilöstöliikunta kannustaa omaehtoiseen liikkumiseen edullisilla ryhmäliikuntatunneilla ja kuntosali-toiminnalla sekä aktiivisella tiedotuksella, kannustamisella ja kampanjoinnilla.
  • Kaupunki tukee henkilöstön osallistumista suuriin yleisötapahtumiin, kuten: HCRD, Naisten Kymppi. Kaupungilla toimii myös henkilöstökerhoja, jotka koordinoivat omia osallistujia/joukkueita liikunnallisiin tapahtumiin, kuten Stadin soudut-tapahtumaan.
  • Kaikkien saatavilla on Elixia-verkkopalvelut: maksuttomat ja aikatauluihin sitomattomat treenit vapaa-ajalla.
  • Työntekijöille on tarjolla alennuksia ja etuuksia (mm. uintietu).
  • Henkilöstöliikunta kannustaa työntekijöitä omaehtoiseen liikkumiseen edullisilla ryhmäliikuntatunneilla ja kuntosalitoiminnalla. Henkilöstöliikuntaan osallistui vuonna 2019 yhteensä 3 519 työntekijää, käyntikertoja oli yhteensä 29 643.
  • Kesäkuun 2020 lopussa yrityksille avattiin nopeiden kokeilujen haaste, jolla haettiin Helsingin kaupungin henkilöstön mm. vapaa-ajan liikkumista edistäviä digitaalisia tai muuten innovatiivisia ratkaisuja, ks. toimenpide 15.
 • Tehty22.12.2021

  Henkilöstön liikkumista koordinoiva työryhmä

  Kokoonpano:

  • Minna Paajanen, projektipäällikkö, Liikkumisohjelma
  • Titi Heikkilä, työhyvinvointipäällikkö, Kaupunginkanslia 
  • Tiina Nuotiomaa, suunnittelija, Kaupunginkanslia 
  • Sanni Julkunen, suunnittelija, työterveys Helsinki 
  • Josefiina Salmen, työsuojeluvaltuutettu, Kaupunginkanslia 
  • Hanna Palmén, HR-suunnittelija, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 
  • Virve Martikainen, henkilöstöasiantuntija, Sosiaali- ja terveystoimiala
  • Pilvi Heinonen, liikunnansuunnittelija, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
  • Eeva-Liisa Rautiainen, liikunnansuunnittelija, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
  • Marjo Rantala, projektikoordinaattori, Liikkumisohjelma (sihteeri) 
 • Tehty31.05.2021

  Kansallinen Unelmien liikuntapäivä 10.5.2021

  Tänä Unelmien liikuntapäivänä Helsingin kaupunki keskittyi oman henkilöstönsä liikuttamiseen. Korona-aika on haastanut työntekijöitä niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisestikin, mistä johtuen liikkumista on kaivattu ilahduttamaan, tukemaan palautumista ja mielen hyvinvointia.
  Unelmien liikuntapäivä oli myös oiva paikka juhlistaa Suomen Aktiivisin Työpaikka –palkintoa, jonka Helsingin kaupunki voitti tammikuun Urheilugaalassa.

  Työntekijöille tarjottiin toimialoittain mahdollisuus osallistua ohjattuun yhteiseen taukoliikuntahetkeen. Lisäksi heitä pyydettiin kertomaan miten he aktivoivat kyseistä päivää ja kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin Helsinki-tuotepalkintoja.

  Esite, suomi

  Esite, ruotsi

 • Tehty30.10.2020

  Osallistutaan Olympiakomitean Suomen aktiivisin työpaikka-kartoitukseen

  Suomen Aktiivisin Työpaikka -kartoitukseen sisältyy sähköinen kysely, jossa käydään läpi hyvin toteutetun liikuntaohjelman yhdeksän osa-aluetta:

  • Liikunnan asema, johtaminen ja resursointi
  • Yhteistyö työterveyshuollon kanssa
  • Liikunnan olosuhteet
  • Liikuntapalvelut
  • Liikunnan viestintä
  • Liikuntaan aktivointi ja fyysisen aktiivisuuden edistäminen
  • Liikunnan tuen määrä henkilöstölle
  • Henkilöstön liikunta-aktiivisuus
  • Seurantajärjestelmät

  Tietyn pistemäärän ylittäneet saavat Aktiivinen työpaikka-sertifikaatin ja mahdollisuuden osallistua Suomen aktiivisin työpaikka-kilpailuun.

  Helsingin kaupungille myönnettiin (09/2020) Aktiivinen -työpaikka sertifikaatti pistemäärällä 82/100.

  (Helsingin kaupunki voitti Suomen Aktiivisin työpaikka-kilpailun Urheilugaalassa 14.1.2021.)

 • Tehty31.10.2019

  Laaditaan Liikkuva työpaikka -visio

  Liikkumisohjelmassa henkilöstöä koskien tavoitteiksi asetettiin, että henkilöstön arkiaktiivisuuden määrä kasvaa, istumisen määrä vähenee ja vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus pienenee.

  Henkilöstön liikkumista koordinoiva työryhmä tutustui aihetta käsitteleviin tutkimuksiin ja arviointeihin, joiden perusteella tunnistettiin, että Liikkuva työpaikka -toiminnassa huomioidaan mm. seuraavat tekijät:

  • Liikkuminen on kiinteä osa henkilöstön työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden edistämistä.
  • Toimintakulttuuri työpaikoilla on aktiivisuuteen kannustava.
  • Työnantaja tukee henkilöstön liikkumista taloudellisesti.
  • Työyksiköiden fyysiset olosuhteet kannustavat liikkumiseen ja istumisen vähentämiseen.
  • Vähän liikkuvia, erityistä tukea tarvitsevia ja alentuneen toimintakyvyn omaavia tuetaan liikkumisen lisäämisessä.
  • Liikkumisen edistymistä ja edistämistä seurataan systemaattisesti.

  Lähteet: Henkilöstöliikunnan hyvät käytännöt (Suomen Olympiakomitea), Suositukset terveyden edistämiseen työpaikoilla (Työterveyslaitos).

 • Tehty30.06.2019

  Projektikoordinaattorin rekrytointi

  Kaupungin työhyvinvointimäärärahoilla palkattiin projektikoodinaattori edistämään liikkumisohjelman henkilöstöön liittyviä tavoitteita ja Liikkuvan työpaikan -konseptia. Projektikoordinaattori vastaa liikkumisohjelman työyhteisöä koskevien tavoitteiden ja toimenpiteiden edistämisestä, kehittämisestä ja raportoinnista sekä tukee kaupungin työyhteisöjä aktiivisen arjen ja työpäivän aikana tapahtuvan aktiivisuuden lisäämisessä sekä liiallisen istumisen vähentämisessä viestimällä liikkumisen merkityksestä ja mahdollisuuksista sekä viemällä käytäntöön vaikuttaviksi havaittuja toimintamalleja.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Valmistumisaste

100% valmis
Valmis

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2019 - 2021

Vastuuorganisaatiot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Minna Paajanen

  Minna Paajanen

  projektipäällikkö

  Liikuntapalvelukokonaisuus

Tietoja päivitetty 22.12.2021

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?